Wegenwerken

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Vanaf 28 september tot en met 9 oktober wordt ook de laatste fase van de werken in de Beekstraat ingezet. In samenwerking met de gemeente vernieuwt Elia dan het volledige wegdek in het eerste deel van de Beekstraat, tussen het Kanaal en de verhoogde weginrichting (deel bebouwde kom). Dit deel van de Beekstraat zal dan volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Ook de bewoners zullen in deze fase moeilijk tot geen toegang hebben tot de woning. Zij werden per brief verwittigd.

Vanaf 21 september zal de Provincie Antwerpen werken uitvoeren aan het Broek De Naeyer, onder meer ter hoogte van de Heindonkstraat (jaagpad langs de Rupel). Tijdens de werkdagen zal hierdoor het jaagpad onderbroken worden, ook voor voetgangers en fietsers. Er wordt een omleiding voorzien via de Stuyvenbergbaan. Tijdens de weekends zullen fietsers en voetgangers wel door kunnen. Deze werken zullen een twaalftal weken in beslag nemen.  

Vanaf 14 september plant AWV structureel onderhoud ter hoogte van meerdere op- en afritten langsheen de A12 ter hoogte van Willebroek (en Aartselaar). Deze werken zullen enkel hinder met zich meebrengen voor het verkeer dat van/naar de A12 wenst te rijden. Het doorgaand verkeer op de A12 kan ongehinderd passeren.

Meer info over de fasering van deze werken kan u vinden op de website van AWV zelf.


Hieronder vind je verder een lijst van de andere wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in onze gemeente, in opdracht van de gemeente zelf. Met vragen over deze werken kan je steeds terecht bij de dienst Openbare werken, of bij één van de partners van de gemeente Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

Heraanleg Molenstraat: op 5 augustus 2019 startten de riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat. In eerste instantie, in de maanden augustus en september, werd een gedeelte van de Mechelsesteenweg onderbroken. Vanaf september volgden de werken in de Molenstraat zelf. Meer informatie over deze werken vind je op deze pagina. 

Heraanleg fietspad Boomsesteenweg tussen Hoeikensstraat en Gansdijk: het wegverkeer kan steeds beurtelings doorrijden, voor fietsers wordt een omleiding voorzien langs de Appeldonkstraat. . *Deze werken werden nog niet heropgestart ten gevolge van de coronamaatregelen en geplande werken van Pidpa in augustus/begin september*

Op 6 januari 2020 hebben ook de grote leidingaanlegwerken in opdracht van Elia ons grondgebied bereikt. Deze werken zullen aanzienlijke hinder veroorzaken in onder meer de Beekstraat, Overloopstraat en Hoogstraat. Meer informatie over deze werken kan u via deze link vernemen. Ook op de website van Elia kan u meer vernemen over deze werken.

Medio april werden de vernieuwingswerken aangevat in de Cardijnwijk te Tisselt. Hier krijgen systematisch alle straten een zeer grondige opknapbeurt (voetpaden, toplaag,.. ). De hinder blijft er beperkt tot het lokale verkeer in de wijk zelf. De werken zullen nog zeker tot het najaar duren.

Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: deze werken zijn gestart op 20 april. 

Heraanleg deel 1 Stuyvenbergbaan: hier wordt het eerste deel vanaf de Heindonksesteenweg tot aan de waterzuivering van Aquafin volledig vernieuwd. Doorgaand verkeer blijft echter steeds mogelijk, dus de hinder is eerder beperkt.

Heraanleg Klaterstraat: tijdens deze werken zal de rijweg volledig afgesloten zijn. De werken zijn voorzien van 1 oktober tem 23 oktober 2020. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan indien nodig worden aangepast.

Geplande wegeniswerken in Willebroek

In de loop van 2020 worden nog een heel aantal vernieuwingswerken aan voet- en fietspaden en toplagen gepland. Zo zullen onder meer volgende straten aan bod komen:

Heraanleg fietspad (en voetpad) Breendonkstraat tussen Kasteellaan en A12 (na heraanleg fietspad Boomsesteenweg)

Heraanleg Hinxelaar en Bezelaervelden en voetpaden in de Keizerstraat (vanaf juni)

Nieuwe toplaag Klaterstraat

Nieuwe toplaag Oostzavelland

Lokale herstellingen aan de Appeldonkstraat (rijweg)


Deze lijst zal verder worden aangevuld naarmate nieuwe werken concreet in de planning kunnen worden opgenomen.

In 2020 starten ook nog een aantal grotere projecten van de gemeente zelf op, telkens in samenwerking met Pidpa:

Heraanleg Bezelaerstraat deel Mechelsesteenweg - Venusstraat (2020) - meer informatie over deze werken vind je op deze pagina

Heraanleg Breendonkstraat (2020)

Volgende werken van externe partners werden voorlopig 'on hold' geplaatst ten gevolge van de COVID-19 maatregelen:

Herstellingswerken ter hoogte van de N16/'Ringweg' tussen de beide rotondes in opdracht van AWV. Een omleiding wordt voorzien langs de Mechelsesteenweg en Krekelenberg/Tisseltbaan/Blaasveldstraat. Deze werken zullen een drietal weken duren. Een nieuwe startdatum is nog niet gekend. 

Op langere termijn wordt ook een belangrijk deel van Blaasveld heringericht, meer bepaald de Mechelsesteenweg tussen de Vredesbrug en Ten Bergstraat, de zone rond de kerk en de omgeving van het E. de Grimbergheplein. Alvorens deze werken aanvatten, wordt er een masterplan opgesteld voor de ganse projeectzone. 

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020