Mobirise

Wegenwerken

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 

Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

Heraanleg Molenstraat: op 5 augustus 2019 startten de riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat. In eerste instantie, in de maanden augustus en september, werd een gedeelte van de Mechelsesteenweg onderbroken. Vanaf september volgden de werken in de Molenstraat zelf. Meer informatie over deze werken vind je op deze pagina.

Heraanleg fietspad Boomsesteenweg tussen Hoeikensstraat en Gansdijk: het wegverkeer kan steeds beurtelings doorrijden, voor fietsers wordt een omleiding voorzien langs de Appeldonkstraat. 

Op 6 januari 2020 hebben ook de grote leidingaanlegwerken in opdracht van Elia ons grondgebied bereikt. Deze werken zullen aanzienlijke hinder veroorzaken in onder meer de Beekstraat, Overloopstraat en Hoogstraat. Meer informatie over deze werken kan u via deze link vernemen. Ook op de website van Elia kan u meer vernemen over deze werken.


Geplande wegeniswerken in Willebroek

Vanaf 20 april 2020 plant AWV herstellingswerken ter hoogte van de N16/'Ringweg' tussen de beide rotondes. Een omleiding wordt voorzien langs de Mechelsesteenweg en Krekelenberg/Tisseltbaan/Blaasveldstraat. Deze werken zullen een drietal weken duren.

In 2020 starten een aantal grotere projecten van de gemeente zelf op, telkens in samenwerking met Pidpa:

Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat (voorjaar 2020) + meer informatie over deze werken vind je op deze pagina

Heraanleg Bezelaerstraat deel Mechelsesteenweg - Venusstraat (2020) - meer informatie over deze werken vind je op deze pagina

Heraanleg Breendonkstraat (2020)

Daarnaast wordt vanaf 2020 ook een versnelling hoger geschakeld met de vernieuwing van voet- en fietspaden en toplagen. In 2020 zullen onder meer al volgende straten aan bod komen

Heraanleg voetpaden en toplagen in de Cardijnwijk te Tisselt (vanaf maart)

Heraanleg fietspad (en voetpad) Breendonkstraat tussen Kasteellaan en A12 (vanaf april)

Heraanleg Hinxelaar en Bezelaervelden en voetpaden in de Keizerstraat (vanaf juni)

Heraanleg eerste deel Stuyvenbergbaan tussen Heindonksesteenweg en RWZI Aquafin

Nieuwe toplaag Klaterstraat

Nieuwe toplaag Oostzavelland

Deze lijst zal verder worden aangevuld naarmate nieuwe werken concreet in de planning kunnen worden opgenomen.

Op langere termijn wordt ook een belangrijk deel van Blaasveld heringericht, meer bepaald de Mechelsesteenweg tussen de Vredesbrug en Ten Bergstraat, de zone rond de kerk en de omgeving van het E. de Grimbergheplein. Alvorens deze werken aanvatten, wordt er een masterplan opgesteld voor de ganse projeectzone. Meer informatie over dit project kan gevonden worden via deze link


ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020