bootstrap themes

Wegenwerken

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Op 2 en 3 juni is de Beekstraat te Tisselt tijdelijk onderbroken voor het herstel van een inspectieput door Aquafin. Doorgaand verkeer zal deze dagen niet mogelijk zijn, maar alle woningen,... blijven bereikbaar. Er werd tijdelijk een omleiding ingelegd over Ramsdonk.

Op deze werken sluit vervolgens een nieuwe fase van de werken van Elia aan. De Beekstraat zal dus ook voor het verdere verloop van juni afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. Dezelfde omleiding over Ramsdonk blijft van kracht tot 30 juni.

Van 1 tot en met 12 juni is eveneens de Baeckelmansstraat te Tisselt onderbroken ter hoogte van de Oude Spoorwegbedding door Farys voor het realiseren van de kruising van de grote drinkwaterleiding met deze straat. De omleiding voor deze werken verloopt via de Breendonkstraat, Ringlaan, Merkezeel en Jozef De Blockstraat en interfereert bijgevolg niet met de werken van Aquafin en Elia in de Beekstraat. Ook hier blijven alle woningen bereikbaar.


Hieronder vind je verder een lijst van de andere wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in onze gemeente, in opdracht van de gemeente zelf. Met vragen over deze werken kan je steeds terecht bij de dienst Openbare werken, of bij één van de partners van de gemeente Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

Heraanleg Molenstraat: op 5 augustus 2019 startten de riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat. In eerste instantie, in de maanden augustus en september, werd een gedeelte van de Mechelsesteenweg onderbroken. Vanaf september volgden de werken in de Molenstraat zelf. Meer informatie over deze werken vind je op deze pagina. 

Heraanleg fietspad Boomsesteenweg tussen Hoeikensstraat en Gansdijk: het wegverkeer kan steeds beurtelings doorrijden, voor fietsers wordt een omleiding voorzien langs de Appeldonkstraat.  *Deze werken werden nog niet heropgestart ten gevolge van de coronamaatregelen (tijdelijke maatregelen bereikbaarheid containerpark!)*

Op 6 januari 2020 hebben ook de grote leidingaanlegwerken in opdracht van Elia ons grondgebied bereikt. Deze werken zullen aanzienlijke hinder veroorzaken in onder meer de Beekstraat, Overloopstraat en Hoogstraat. Meer informatie over deze werken kan u via deze link vernemen. Ook op de website van Elia kan u meer vernemen over deze werken.

Medio april werden de vernieuwingswerken aangevat in de Cardijnwijk te Tisselt. Hier krijgen systematisch alle straten een zeer grondige opknapbeurt (voetpaden, toplaag,.. ). De hinder blijft er beperkt tot het lokale verkeer in de wijk zelf. De werken zullen nog zeker tot het najaar duren.

Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: deze werken zijn gestart op 20 april. 


Geplande wegeniswerken in Willebroek

Van 1 tot en met 10 juli wordt het begin van de Overwinningstraat, ter hoogte van de Oude Dendermondsestraat, opnieuw afgesloten voor de defintieve heraanleg van dit kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien via de Breendonkstraat, Lijstertstraat en Dendermondsesteenweg.

 

Tijdens de maanden juli en augustus plant De Vlaamse Waterweg ingrijpende werken aan de Brielenbrug te Tisselt. Deze brug zal gedurende beide maanden volledig afgesloten blijven voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een veerpont ter vervanging voorzien. Meer informatie over deze werken is te vinden op de website van DVW zelf. De werken zullen worden afgestemd met de andere werken in en rond Tisselt, waaronder de werken van Elia en AWV (zie onder).

In de loop van 2020 worden nog een heel aantal vernieuwingswerken aan voet- en fietspaden en toplagen gepland. Zo zullen onder meer volgende straten aan bod komen:

Heraanleg fietspad (en voetpad) Breendonkstraat tussen Kasteellaan en A12 (na heraanleg fietspad Boomsesteenweg)

Heraanleg Hinxelaar en Bezelaervelden en voetpaden in de Keizerstraat (vanaf juni)

Heraanleg eerste deel Stuyvenbergbaan tussen Heindonksesteenweg en RWZI Aquafin

Nieuwe toplaag Klaterstraat

Nieuwe toplaag Oostzavelland

Lokale herstellingen aan de Appeldonkstraat (rijweg)


Deze lijst zal verder worden aangevuld naarmate nieuwe werken concreet in de planning kunnen worden opgenomen.

In 2020 starten ook nog een aantal grotere projecten van de gemeente zelf op, telkens in samenwerking met Pidpa:

Heraanleg Bezelaerstraat deel Mechelsesteenweg - Venusstraat (2020) - meer informatie over deze werken vind je op deze pagina

Heraanleg Breendonkstraat (2020)

Volgende werken van externe partners werden voorlopig 'on hold' geplaatst ten gevolge van de COVID-19 maatregelen:

Herstellingswerken ter hoogte van de N16/'Ringweg' tussen de beide rotondes in opdracht van AWV. Een omleiding wordt voorzien langs de Mechelsesteenweg en Krekelenberg/Tisseltbaan/Blaasveldstraat. Deze werken zullen een drietal weken duren. Een nieuwe startdatum is nog niet gekend. 

Op langere termijn wordt ook een belangrijk deel van Blaasveld heringericht, meer bepaald de Mechelsesteenweg tussen de Vredesbrug en Ten Bergstraat, de zone rond de kerk en de omgeving van het E. de Grimbergheplein. Alvorens deze werken aanvatten, wordt er een masterplan opgesteld voor de ganse projeectzone. 

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020