web creation software

Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Gemeente Willebroek voert mantelzorgpremie in

De gemeente Willebroek start met het toekennen van een premie aan personen die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur. “Met de premie willen we mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor hun waardevolle inzet”, klinkt het.

Heel wat ouderen wonen gewoon thuis. Om dat mogelijk te maken hebben zij vaak behoefte aan hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse dingen, zoals winkelen en koken, taken die door een mantelzorger kunnen worden overgenomen.

Naast deze ouderen zijn er ook kinderen, jongeren en volwassen die omwille van een ziekte of handicap hulp en ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Ook voor hen zijn er veel mantelzorgers in de weer.

Blijk van waardering en erkenning

“Het gaat om extra zorg voor een zwaar zorgbehoevend persoon uit de naaste omgeving”, zegt schepen van Sociale Zaken Bavo Anciaux. “Het kan gaan om een partner, ouder, broer of zus, kind, buur, vriend(in) … De mantelzorger neemt taken over en kan hulp bieden op verschillende levensdomeinen: het huishouden, boodschappen, verzorging, administratie, emotionele ondersteuning … Het gaat hier echter niet om professionele zorg.”

“Dankzij deze hulp kunnen meer mensen thuis blijven wonen, vertoeven in hun vertrouwde omgeving. Om de vele mantelzorgers in Willebroek te ondersteunen, kunnen zij nu jaarlijks een premie aanvragen bij de gemeente Willebroek. Met de premie willen wij onze blijk van waardering en erkenning tonen voor de constante inzet en ondersteuning die deze mantelzorgers bieden”, aldus schepen Anciaux.

Premie aanvragen

Personen die een mantelzorgpremie willen aanvragen, kunnen daarvoor terecht bij het Welzijnsloket. Zij moeten dit doen voor 20 november 2020.

Alle info en aanvraagformulieren vind je terug op www.willebroek.be. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Welzijnsloket via welzijnsloket@willebroek.be of 03 860 34 50. 

Avontuurlijke avondtocht in Willebroek tijdens Nacht van de Duisternis

De gemeente Willebroek zet op zaterdag 10 oktober de impact van lichtvervuiling in de kijker tijdens de Nacht van de Duisternis. Tijdens een gezellige avondwandeling in het Broek proeven inwoners van de gezelligheid en rust van een donkere nacht.

Op 10 oktober 2020 organiseert de gemeente Willebroek, samen met de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurgidsen een gezellige avondtocht in natuurdomein ‘t Broek in Blaasveld om de Nacht van de Duisternis optimaal te beleven. Tijdens deze gratis tocht wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende veiligheidsmaatregelen inzake het coronavirus. Aanwezigen moeten een mondmasker dragen, vooraf inschrijven is verplicht.

Avontuurlijke ontdekkingstocht

Starten doe je op één van de startmomenten tussen 19.00 en 22.00 uur, aan de parking in de Broekstraat. Daar pikken ervaren natuurgidsen de deelnemers op voor een avontuurlijke tocht naar het Onthaalcentrum Scheyvaertshof. Onderweg komen wandelaars alles te weten over het nachtleven in de natuur, Natuurpunt zorgt aan het onthaalcentrum voor interessante weetjes en extra kinderplezier.

Tijdens de wandeling kan je, samen met de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant de schitterende sterrenhemel bewonderen door grote telescopen. Afsluiten doen de wandelaars met lekkere chocomelk en warme soep.

Aandacht op lichtvervuiling

“Tijdens deze gezellige activiteit kunnen inwoners proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht”, zegt schepen voor Omgeving Maaike Bradt. Tegelijkertijd richten we de aandacht op het te veel en verkeerd verlichten en de vele negatieve gevolgen daarvan voor mens en dier. In de wijde omgeving van het natuurgebied wordt de klemtoonverlichting en openbare verlichting gedoofd, waardoor de sterren nog meer zullen stralen. Tijdens het wandelen moeten deelnemers hun zaklamp doven, zo wordt de beleving nog groter!”

Inschrijven is verplicht en kan via www.willebroek.be/nachtvandeduisternis.

Willebroek gaat mensen met huurachterstal intensiever begeleiden om uithuiszetting te vermijden

De gemeente Willebroek stapt in het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU). Dit fonds werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen in de strijd tegen het hoge aantal uithuiszettingen met als doel om huurders te ondersteunen om hun woning te kunnen behouden.  

Wanneer er sprake is van achterstallige huurbetalingen bij een cliënt, kan het OCMW van Willebroek, na een sociaal onderzoek, beslissen een huurder te begeleiden bij de afbetaling van de huurschuld. OCMW Willebroek, huurder en verhuurder sluiten vervolgens een begeleidingsovereenkomst die een afbetalingsregeling vastlegt. Het OCMW kan voor de financiële tussenkomst een beroep doen op het fonds.  

Moeilijke periode  

Schepen van Wonen en Sociale Zaken Bavo Anciaux: “Omdat steeds meer mensen, mede door de coronacrisis, financieel verlies lijden en in de problemen komen met het betalen van hun huur, kan een intensieve begeleiding door de gemeente een oplossing vormen. Tijdens zo’n begeleiding helpen we de huurder bij het afbetalen van de huurachterstand en het creëren van een stabiele woonsituatie.”

“Op deze manier hopen we zwakke huurders te beschermen, uithuiszettingen te vermijden en samen met huurders te voorkomen dat dergelijke situaties zich herhalen door het bijbrengen van bepaalde inzichten en vaardigheden.”

Het project gaat van start op 1 oktober 2020.

ODTH First Class Logistics uit Willebroek wint Prijs Duurzaam Ondernemen 

Het Willebroekse ODTH First Class Logistics sleepte donderdag de Prijs Duurzaam Ondernemen in de wacht tijdens een awardshow van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Welverdiend”, vindt burgemeester Eddy Bevers.

VOKA – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen organiseerde al voor de 34ste keer een evenement om het beste van wat de ondernemingsregio te bieden heeft, te bekronen. De uitreiking vond plaats in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg.

“Duurzaam ondernemen zit in ons DNA”

Tijdens deze awardshow ontving het Willebroekse ODTH First Class Logistics het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het Willebroekse opslag- en distributiebedrijf heeft van duurzaamheid hun corebusiness gemaakt en de hele organisatie daarvoor ingeschakeld om op die manier te ondernemen. En dat is ook de expertenjury niet ontgaan.

Veroniek De Mulder, CEO van ODTH First Class Logistics: “Met trots nemen we deze bijzondere prijs in ontvangst. Duurzaam ondernemen zit in het DNA van onze onderneming. Dat DNA is ook het stokpaardje van Jos De Wael, oprichter van ODTH First Class Logistics. Deze award is dan ook een mooie erkenning voor onze aanpak en aanhoudende inspanningen van de afgelopen jaren.”

Trotse burgemeester

Via het Burgemeestersconvenant 2030 engageert de gemeente Willebroek zich om een doeltreffend klimaat- en energiebeleid uit te bouwen in Willebroek. Concreet wil Willebroek de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen via energie-efficiënte maatregelen en door het inzetten van hernieuwbare energie. Via verschillende acties vestigt Willebroek de aandacht op de klimaatproblematiek en streeft ze ernaar om broeikasgasemissies op het grondgebied te verminderen.

“Dat kunnen we natuurlijk niet alleen”, zegt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers. “We zijn dan ook bijzonder fier dat een Willebroekse onderneming precies deze hoofdprijs binnenhaalt. We waarderen de talrijke inspanningen die ODTH First Class Logistics doet om duurzaamheid in te bedden in de organisatie. Mijn uitdrukkelijke felicitaties gaan naar het ganse team van ODTH First Class Logistics. Deze prijs is absoluut welverdiend.”

3x meer subsidies voor de Willebroekse verenigingen

De coronacrisis heeft het Willebroekse verenigingsleven zwaar getroffen. De lokale verenigingen zagen heel wat van hun eigen inkomsten verdwijnen. Naast de reguliere werking die stilviel, konden ook de activiteiten die ze organiseerden om wat geld in het laatje te krijgen, niet doorgaan. 

Om het verenigingsleven te ondersteunen riep de Vlaamse Regering een noodfonds in het leven. De gemeente Willebroek besliste nu om dit bedrag integraal in de erkende lokale verenigingen te pompen. Daar bovenop doet de gemeente zelf een extra inspanning in het kader van het participatietraject van de Twaalf Werken van Willebroek. 

Subsidies verdrievoudigd 

Burgemeester Eddy Bevers: “Onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen hebben het tijdens deze coronacrisis zwaar te verduren. De extra middelen die we van de Vlaamse overheid ontvingen laten we dan ook integraal doorvloeien naar onze Willebroekse verenigingen. Concreet wil dit zeggen dat we de werkingssubsidies van alle erkende verenigingen maal drie gaan doen. Dat is goed voor 431.000 euro bovenop de reeds voorziene middelen. De verdrievoudiging van de gemeentelijke bijdrage moet de nodige financiële ademruimte scheppen en de toekomst veiligstellen.”

Papierwerk minimaliseren

Om de werkdruk te verlichten, hoeven de verenigingen dit jaar geen werkingsverslag of extra subsidieaanvraag in te dienen. De subsidies worden toegekend op basis van de bedragen van 2019, die dit jaar worden verdrievoudigd. De subsidie wordt uitbetaald in schijven. Een eerste schijf bestaat uit het integrale subsidiebedrag van 2019. De extra subsidies worden uitbetaald nadat de aangepaste budgetten voor 2020 zijn goedgekeurd.

Bovenop corona-subsidies

Eerder konden de Willebroekse verenigingen al rekenen op een opstartsubsidie en een extra kampsubsidie om hun werking en kamp coronaproof te laten verlopen. Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten een extra jeugdaanbod organiseerden, konden hiervoor een extra impulssubsidie krijgen.

Grote verschillen tussen gemeentelijke coronacijfers afhankelijk van de bron

Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de coronacijfers waarop de gemeentelijke crisiscel zich moet baseren om het lokaal beleid uit te stippelen.

Eddy Bevers: “Als lokale overheid kunnen we verschillende kanalen raadplegen met gegevens over de evolutie van het aantal COVID-19 besmettingen in onze gemeente. Enerzijds zijn er de data vanuit Sciensano en de Corona Kennisbank van de VUB. Dat zijn de cijfers die iedereen kan raadplegen en die we ook via de media gepresenteerd krijgen. Anderzijds krijgen we als lokale overheid ook cijfers vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid, de zogenaamde Zorgatlas. Het is opvallend hoe sterk deze cijfers van elkaar verschillen. Volgens Sciensano is er in Willebroek een aanzienlijke stijging, terwijl de Zorgatlas iets helemaal anders vertelt” 

“In het laatste rapport van de Risk Assessment Group van Sciensano (2 september), konden we ook enkele objectieve fouten vaststellen. Zo was sprake van een uitbraak in een woonzorgcentrum op ons grondgebied terwijl dat hoegenaamd niet het geval is. Er zouden dubbele tellingen gebeurd zijn en de incidentie in onze gemeente was fout berekend waardoor we in een hogere schaal werden ingedeeld.” 

Deze grote verschillen tussen de cijfers maakt het voor ons als lokaal bestuur heel moeilijk om in te schatten welke beleidsmaatregelen we moeten nemen. Hiervoor moeten we ons kunnen baseren op cijfers die we voor de volle honderd procent kunnen vertrouwen. Dat is nu helaas niet het geval. Uiteraard doen we er als gemeentebestuur alles aan om onze inwoners verder te sensibiliseren en te reageren wanneer dat nodig is,” aldus burgemeester Bevers. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 

Kabinet burgemeester Eddy Bevers 

03 866 91 03

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

kabinet.burgemeester@willebroek.be

www.willebroek.be

Gemeente Willebroek start met huiswerkbegeleiding

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceert de gemeente Willebroek in samenwerking met twee Willebroekse lagere scholen een proefproject voor huiswerkbegeleiding.  

Schepen voor onderwijs Murat Oner: ”We vinden huiswerkbegeleiding enorm belangrijk. Door onze leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen willen we ze sterker maken. Huiswerkbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om de ongelijkheid op de schoolbanken tegen te gaan. Het geeft ons de mogelijkheid om ook de ouders te ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind te versterken.”

Vrijwilligers

Voor de huiswerkbegeleiding wil de gemeente een beroep doen op vrijwilligers die thuis zijn in het begeleiden en ondersteunen van kinderen. Samen met deze vrijwilligers kunnen de leerlingen de leerstof verder inoefenen en ontdekken welke aandachtspunten er nog zijn. Ook het inplannen van het huiswerk zal een van de speerpunten zijn.

 Meer plezier, groter zelfvertrouwen

“We zijn ervan overtuigd dat heel wat leerlingen gebaat zijn bij een huiswerkbegeleiding op maat. Zo dragen we een extra steentje bij bij de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Meer plezier in de vakken op school, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding, dat zijn de effecten die we trachten te bereiken”, aldus schepen Oner.

Word huiswerkvrijwilliger

Voel je je geroepen om zelf huiswerkbegeleider te worden? Neem zeker contact op met de Dienst onderwijs van de gemeente Willebroek (03 866 91 80, onderwijs@willebroek.be). De huiswerkklas start meteen na het einde van de reguliere lessen. Meer info vind je op de flyer in bijlage.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 80

onderwijs@willebroek.be

Wandelzoektocht zet vernieuwde Molenberg-wandeling in de kijker

Om de vernieuwde Molenbergwandelroute in de aandacht te brengen, organiseert de gemeente Willebroek een grote wandelzoektocht. Wandelaars die de zoektocht aangaan, maken kans op een Molenbergpakket en een Willebroekse Kadobon.  

 

Mensen die graag genieten van natuur, rust én whisky, zullen vast en zeker hun hart kunnen ophalen tijdens de Molenbergwandeling in Blaasveld. Sinds kort steekt die in een nieuw jasje, met een nieuwe wandelbrochure en een geüpdatete route.

Tijdens de wandeltocht passeren wandelaars tal van lokale blikvangers, zoals de Sint-Franciscuskapel, de visserssteigers met een prachtig uitzicht over het Blaasveldbroek, het domein van Sport Vlaanderen en het otter- en bevereiland. Starten en eindigen doe je aan de unieke whiskystokerij De Molenberg, waar bezoekers genieten van een glaasje Gouden Carolus Single Malt of een begeleide rondleiding door de historische molenaarshoeve en de vernieuwde stokerij.

Wandelzoektocht

“Om de vernieuwde wandelroute te promoten, organiseert de gemeente Willebroek in de maanden juli, augustus en september een heuse wandelzoektocht”, zegt schepen van Toerisme Ronny Somers. “Deelnemers zoeken tijdens het wandelen het antwoord op twaalf vragen en moeten ook foto’s herkennen gedurende hun tocht. Uit alle deelnemers wordt een winnaar gekozen, die een bijzonder prijzenpakket mee naar huis neemt. Er worden ook mooie troostprijzen voorzien.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.bezoekwillebroek.be/beleef, waar ze alle info over de wandelroute en wandelzoektocht terugvinden.

Slimme zone 30 in schoolomgeving Hinxelaar vanaf 1 september 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal de zone 30 bij Basisschool Sint-Joris (Hinxelaar) op de Mechelsesteenweg worden aangeduid door dynamische verkeersborden.

Automatisch

“De zone 30-borden worden vanaf september automatisch actief aan het begin en einde van de schooldag en tijdens de middag”, zegt schepen Luc Spiessens. “Op alle andere momenten is het bord gedoofd en blijft de maximum toegelaten snelheid 50 km/u. Op die manier maken we de schoolomgeving nog veiliger en creëren we een duidelijk verschil: op de momenten dat er schoolkinderen circuleren is het 30 km/u, daarbuiten 50 km/u.”

Betere zichtbaarheid

De variabele borden werken met witte en rode ledverlichting waardoor ze beter zichtbaar zijn voor bestuurders, ook bij slechte weersomstandigheden. Bovendien werken de borden op zonne-energie zodat ze ook bij een eventuele stroompanne blijven functioneren.

Subsidie

Voor dit project kon de gemeente rekenen op een tegemoetkoming van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De subsidie ‘veilige schoolomgevingen’ dekt de helft van de gemaakte kosten.


Coronasteun voor Willebroekse socio-culturele verenigingen

De gemeenteraad keurde afgelopen dinsdag enkele maatregelen goed om de Willebroekse socio-culturele verenigingen te ondersteunen. Bij de heropstart na de moeilijke coronamaanden kunnen ze een beroep doen op enkele extra subsidies.

"Het participatietraject waarmee we onze gemeente na de coronacrisis opnieuw willen lanceren en dat we De 12 werken van Willebroek hebben gedoopt, is nog volop aan de gang. Binnenkort leggen we onze inwoners opnieuw enkele keuzes voor. We zijn er ons echter ook van bewust dat er voor sommige steunmaatregelen geen tijd te verliezen is. Daarom namen we het vanuit het college van burgemeester en schepenen enkele initiatieven om onze verenigingen financieel te ondersteunen. Op deze manier willen we hen een duwtje in de rug geven om zo met de hulp van de gemeente de samenleving op een veilige manier weer op gang te trekken”, vertelt schepen Maaike Bradt.

Een overzicht van de subsidies waar de verenigingen op kunnen rekenen:

• Alle erkende en gesubsidieerde verenigingen krijgen een opstartsubsidie om hun werking coronaproof te maken. Hiermee kunnen ze zeep, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers ... aankopen. Deze subsidie wordt automatisch uitgekeerd in de loop van de maand juli.

• Verenigingen die op kamp gaan kunnen een aanvraag indienen voor een extra kampsubsidie. Die moet het mee mogelijk maken om het kampgebeuren volgens de geldende richtlijnen te laten verlopen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 500 euro per bubbel van 50 personen voor een periode van tien dagen.

• Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten een extra jeugdaanbod organiseren dat voldoet aan een aantal spelregels, kunnen hiervoor een extra impulssubsidie krijgen van maximaal 1500 euro per bubbel van 50 personen voor 5 dagen.

Voor meer informatie over de subsidies en de bijhorende subsidiereglementen kan je terecht bij de dienst Vrije tijd van de gemeente Willebroek (vrijetijd@willebroek.be, 03 866 92 31).

De 12 werken van Willebroek: inwoners denken mee na over gemeentelijke steunmaatregelen na de coronacrisis 

De gemeente Willebroek lanceerde op 27 mei het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’. Via een digitaal platform kunnen inwoners voorstellen indienen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. De gemeente Willebroek trekt 1 miljoen uit voor deze herstelmaatregelen.

De gemeente wil deze investeringen niet overhaast doen. “Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om uit dit dal te klauteren”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Samen met de inwoners zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer op te starten na de coronacrisis.”

Iedereen krijgt de kans om suggesties te doen of te reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering op 12werken.willebroek.be. Voorlopig mikt de gemeente op twaalf concrete maatregelen, of de 12 werken van Willebroek.

Omdat niet iedereen digitaal actief is, ontvangt ieder Willebroeks gezin ook een postkaart. Ook daar kunnen inwoners hun suggesties kwijt, om die vervolgens gratis terug te sturen.

Voorstellen indienen

Het participatieproject zal uit drie grote fases bestaan. In een eerste fase kunnen inwoners voorstellen indienen in drie grote luiken: lokale economie, welzijn en vrijetijd. Inwoners kunnen ook reageren op de voorstellen van anderen.

Tegelijkertijd verspreidt de gemeente een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te kunnen brengen.

Weloverwogen selectie

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

In de derde fase kunnen inwoners aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen zij steunen binnen de drie luiken. Deze fase zal in juli plaatsvinden. Per luik (sociaal, economisch en vrijetijd) kunnen inwoners de ideeën die zij nodig vinden selecteren, met daaraan een bepaald budget gekoppeld. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. 

Dringende maatregelen 

Een aantal noodzakelijke en dringende maatregelen werden al genomen door het gemeentebestuur. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren werd opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1.600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt.

Willebroek bestelde een gratis mondmasker voor iedere Willebroekenaar. De gemeente ondersteunde de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon en zorgt voor 10% extra koopkracht bovenop elke cadeaubon. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal voor personeel, klanten en patiënten van onze gemeentediensten, we zorgden voor communicatiemateriaal over de veiligheidsmaatregelen en namen aangepaste verkeersmaatregelen om het veilig winkelhieren te kunnen verzekeren. 

Willebroek: aangepaste verkeersmaatregelen maken veilig winkelen mogelijk

Het gemeentebestuur van Willebroek voorziet een hele reeks aanpassingen aan de verkeerssituatie in het centrum van de gemeente. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat ook op het openbaar domein een veilige afstand kan gegarandeerd worden.

Wanneer maandag de winkels weer opengaan, wil de gemeente alles in het werk stellen dat dit ook op het openbaar domein op een veilige manier kan gebeuren. “We willen onze voetgangers meer ruimte geven zodat iedereen zich steeds aan de opgelegde anderhalve meter afstand kan houden. Ook het gebruik van de fiets zal aangemoedigd worden”, stelt burgemeester Eddy Bevers.

Meer plaats voor voetgangers

De voetpaden in de August Van Landeghemstraat worden verbreed. “Er zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen om de voetgangers meer ruimte te geven. In de August Van Landeghemstraat, maar ook in de Overwinningsstraat en de Dokter Persoonslaan worden er op de voetpaden wachtzones en looprichtingen voorzien. Zo kunnen voetgangers op veilige afstand van elkaar blijven. Handelaars kunnen geen koopwaar of panelen uitstallen die de doorgang op de stoep hinderen”, zegt schepen van mobiliteit Luc Spiessens.

Voorrang voor fietsers

De gemeente vraagt haar inwoners om te voet of met de fiets te komen winkelen. Schepen Spiessens: “Om dit aan te moedigen maken we van de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat een fietsstraat.” In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.

Fietsers kunnen hun tweewieler kwijt in de extra fietsparkings in de August Van Landeghemstraat, op het Louis De Naeyerplein en in de Overwinningsstraat. “We vragen dat ook de bewoners van deze straten gebruik maken van de fietsparkings en hun fiets niet tegen de gevel plaatsen. Zo houden we de voetpaden obstakelvrij”.

Eenrichtingsverkeer

Om doorgaand verkeer te weren en het fietsen aan te moedigen, geldt er voor gemotoriseerd vervoer vanaf maandag eenrichtingsverkeer in de August Van Landeghemstraat. “Van aan de kerk zullen auto’s via de Stationsstraat naar de parking aan de Schoolweg geleid worden. In de andere richting kunnen auto’s via het August Van Landeghemplein tot aan de Stationsstraat rijden en zo eventueel parkeren op het Louis De Naeyerplein”, verduidelijkt schepen Luc Spiessens.

Markering

Tegen maandag zal de nodige signalisatie en markering worden aangebracht zodat de nieuwe situatie voor iedereen duidelijk is. “Het gaat niet alleen om aanduidingen om het wandel-, fiets-, en autoverkeer in goede banen te leiden. We blijven onze inwoners er ook op attent maken dat het uitermate belangrijk is om de basisreflexen te blijven respecteren: afstand houden, regelmatig handen wassen en een mondmasker dragen op drukke plaatsen”, besluit burgemeester Bevers.

Willebroek Winkelhart

Ook ín de Willebroekse handelszaken wordt alles in gereedheid gebracht om het winkelen coronaproof te laten verlopen. “Samen met enkele Willebroekse partners voorzien we vloerstickers die de shoppers attent maken op de fysieke afstand die moet bewaard worden. Affiches maken duidelijk wat er kan en niet kan”, vertelt Wim Jacobs van handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart. “We verdelen deze materialen onder onze leden, maar ook de handelaars die niet zijn aangesloten krijgen hetzelfde pakket. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten er samen door.”

Gemeente Willebroek lanceert e-loket

De gemeente Willebroek heeft haar e-loket gelanceerd. Voortaan kan je zonder verplaatsing, op elk moment van de dag, online een attest of akte opvragen.

Heb je een attest of uittreksel nodig, maar je wil het liefst in je kot blijven? De gemeente heeft in sneltempo een e-loket gelanceerd. Inwoners kunnen nu dag en nacht, elke dag van de week én snel en veilig een attest of akte online aanvragen en in hun mailbox ontvangen. Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en advocaten kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden.

Het e-loket is bereikbaar via www.willebroekbe/e-loket. Inloggen doe je met je elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app.

Tijdswinst

“Om de verplaatsingen van onze inwoners te beperken in deze tijden van strikte maatregelen, hebben we versneld het e-loket gelanceerd”, zegt schepen van ICT Bavo Anciaux. “Onze inwoners kunnen nu van thuis uit akten of uittreksels opvragen, zonder naar het Administratief Centrum te komen. Zeker in dit corona-tijdperk is dat een belangrijke extra optie voor de burger.”

“We willen het de Willebroekenaar zo gemakkelijk mogelijk maken”, vult burgemeester Eddy Bevers aan. “Inwoners hoeven zich niet meer aan te passen aan de openingsuren van het Administratief Centrum en kunnen via het e-loket snel, op een veilige manier en op elke locatie de nodige documenten raadplegen.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Communicatie

03 866 91 24

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

info@willebroek.be

www.willebroek.be

Maatregelen omtrent het coronavirus

Lees hier een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Dag na dag komt er een nieuwe informatie op ons af over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Verscherpte maatregelen

Niet essentiële winkels worden gesloten

Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan

Er geldt een samenscholingsverbod

Het algemene advies blijft:

vermijd situaties waar veel mensen samenkomen

vermijd onnodig fysiek contact met andere mensen, in het bijzonder ouderen en zieken

Een antwoord op meeste concrete vragen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Informatie over het Covid-19 virus

Op www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veelgestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land vind je hier.

Je kan de FOD Volksgezondheid ook per mail een vraag stellen of bellen op het gratis infonummer 0800 14 689 (van 8.00 tot 20.00 uur).

Op de Twitter-account en de Facebookpagina van de FOD Volksgezondheid staat doorlopend informatie over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen virussen.

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum in Willebroek blijft open, maar er zal nog uitsluitend op afspraak worden gewerkt. Op donderdag 19 maart zal er geen avonddienst zijn, de snelbalie zal dus om 16.00 uur sluiten.

Aan de inwoners vragen we om niet-dringende bezoeken uit te stellen, of die per mail of telefonisch af te handelen. De continuïteit van onze dienstverlening naar de inwoners blijft zo maximaal gegarandeerd.

Een afspraak maken kan via 0800 9 2830 of info@willebroek.be.


Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om tot 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra

Er zijn uitzonderingen voor:

Externe zorgverstrekkers

Stagiair(e)s

Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts

Om toch in contact te blijven met de bewoners, werd voor de familieleden een Facebookgroep aangemaakt onder de naam 'WZC Ten Weldebrouc'. Daar word je als familie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum en ontvang je info over eventuele nieuwe maatregelen.

Sinds maandag 16/03 werd er op elke afdeling ook een Skype-verbinding beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bewoners tijdens deze moeilijke periode nauwer contact houden met familie en vrienden. Vertrouwenspersonen werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Familieleden kunnen zich aanmelden bij deze nieuwe Facebookgroep voor extra informatie en foto's.

Vragen? 03 860 34 74

infoWZC@willebroek.be

 Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid besliste om alle lokale dienstencentra tot en met 13 april 2020 te sluiten.

Alle groepsactiviteiten worden afgelast, ook de activiteiten die in open lucht plaatsvinden.

De warme maaltijden zullen niet meer gebruikt kunnen worden in de cafetaria. De maaltijden zullen voorlopig aan huis worden geleverd (na reservatie).

De individuele dienstverlening (zoals het wassalon, douche of de mindermobielencentrale) kan voorlopig enkel op afspraak (via 03 860 34 97 of infoLDC@willebroek.be).

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van woensdag 25 maart 2020 wordt geannuleerd

Tijdens de openingsuren kan je ook terecht aan de balie van de dienst Thuiszorg (Wilgenhof 26).

 Evenementen en activiteiten

De federale regering heeft beslist om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Cafés en restaurants moeten hun deuren dicht laten vanaf vrijdag 13 maart middernacht.

In Willebroek zullen onder andere volgende evenementen worden uitgesteld of afgelast:

Woensdagmarkt

Cultuurvoorstellingen

Sportwedstrijden

Kermis

Carnavalstoet

Grabbelpasactiviteiten

...

Activiteiten die gepland waren in de gemeentelijke gebouwen tot en met 19 april 2020, kunnen kosteloos geannuleerd worden. De gemeente volgt de verdere beslissingen op het provinciale en federale vlak op de voet. De gemeente probeert voor alle voorstellingen of activiteiten waarvoor tickets verkocht een nieuwe datum te zoeken. Als dat niet lukt, betalen we het ticket terug.

Speelpleintjes worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het principe van social distancing (afstand houden en zo weinig mogleijk sociaal contact) gerespecteerd blijft.

Vrijetijdsgebouwen

Alle vrijetijdsgebouwen op het grondgebied van Willebroek sluiten de deuren.

CC De Ster

De Mozaïek

Sporthallen

...

In de bibliotheek wordt een alternatieve dienstverlening op poten gezet. De meest recente info vind je op de site van Bib Willebroek.

 Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden.

De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven draaien.

Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

De crèches blijven open.

Inschrijven in de kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2020-2021 kan nog steeds. Je kind online aanmelden kan hier tot 31 maart 2020. Inschrijvingen bij Atheneum Willebroek worden voorlopig stopgezet tot en met 3 april. Heb je je voor deze datum ingeschreven? Dan blijft je inschrijving behouden.

Wil je meer info of krijg je graag hulp bij je online aanmelding?

Bel op het nummer 03 866 91 80 of maak een afspraak met de dienst Onderwijs.


Handelaars en ondernemers

Niet-essentiële winkels en handelszaken gaan dicht, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De wekelijkse markt gaat niet door.

De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten)

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten

Nachtwinkels mogen tot 22.00 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming? Onderstaande instanties lijsten je mogelijke vragen en antwoorden op. Dit wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

Unizo: www.unizo.be/corona

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen: www.voka.be/nieuws/hotline-en-aanspreekpunt-voor-jouw-corona-vragen

Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/coronavirus-wat-moet-u-weten

Meer info over steunmaatregelen van de overheid, vind je op de websites van Voka en Vlaio.

Afvalophaling

De werking van IVAREM is aangepast:

de recyclageparken zijn gesloten tot en met 4 april 2020

de afvalophaling aan huis gaat door zoals gepland

de gratis infolijn 0800 90 441 blijft bereikbaar. De meeste antwoorden vind je ook op www.ivarem.be.

De meest recente info vind je steeds op www.ivarem.be/corona of via de Facebookpagina van IVAREM.

Volkshuisvesting Willebroek

Ook Volkshuisvesting voert de nodige aanpassingen aan haar werking door. De meest recente maatregelen vind je op hun website.

Hoe bescherm ik mezelf en anderen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Moet je hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vermijd om handen te geven.

Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Willebroek en Kapelle-op-den-Bos verlengen samenwerking rond zwembad De Druppelteen

Al sinds 2003 zetelen de gemeentes Willebroek en Kapelle-op-den-Bos in de projectvereniging WIKA. Die werd opgericht om de kosten en de baten van het zwembad De Druppelteen optimaal te verdelen tussen beide gemeenten.

 Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst tussen de twee buurgemeenten voor zes jaar verlengd. Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. In ruil voor deze bijdrage kunnen ook Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs genieten van voordelige tarieven in het zwembad in Kapelle-op-den-Bos. 

Schepen van sport Ronny Somers: “Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen is één van de belangrijkste pijlers van ons vrijetijdsbeleid. We streven naar een breed gedragen sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Het zijn onze inwoners, scholen en sportclubs die de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking.”

Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020