Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Ken jij de IVAREM app al?

Alle informatie over jouw afval en materialen zit in de IVAREM app op één centrale plaats. Via de IVAREM App blijf je op de hoogte over:

Je ophaalkalender

De openingsuren van het recyclagepark

Je DIFTAR-verbruik

Je bezoeken aan het recyclagepark

Afvalnieuws en tips

Dankzij de IVAREM App zit alle informatie over jouw afval op één centrale plaats. Daarnaast kan je met de app jouw afvalgedrag makkelijk bestuderen (indien DIFTAR). Hoe beter je inzicht in je afvalgedrag, hoe minder afval je gaat produceren en hoe minder je moet betalen.

Je kan de IVAREM-app gratis downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

Wat als ik geen smartphone of tablet heb?

Je kan ook de gratis webtoepassing MIJN IVAREM gebruiken indien je geen mobiel toestel hebt.

Hoe kan ik inloggen in de app?

Als je je inlogt in de app, kan je al jouw bezoeken aan het recyclagepark alsook de aangeboden hoeveelheden afval (via DIFTAR) raadplegen. Dat kan op verschillende manieren. Klik hier om de mogelijkheden te ontdekken!


Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. Meer informatie vindt u op deze website.

U kunt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. U kunt de nota hier of via bovenstaande website downloaden of ze inkijken op afspraak in het gemeentehuis of bij het Departement Omgeving (Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)) bij het Team MER in Brussel.

Bezorg uw opmerkingen aan het Team MER uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

via het inspraakformulier

per post aan:

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Week tegen pesten: Vorming "Hoe reageer je op haatspraak?"

Eén op zes kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Haatspraak is duidelijk en zichtbaar, onze reactie hierop kan dit ook zijn! Zeg jij mee neen?!

In aanloop naar de Week tegen Pesten (van 18 tot 25 februari 2022) organiseert de dienst Vrije tijd in samenwerking met Tumult de vorming "Hoe reageer je op haatspraak". Hiermee wil ze sensibiliseren, inspireren en jongeren tijdens de Week tegen Pesten mee activeren.

WAT?

Tijdens de vorming krijg je een overzicht van mogelijkheden hoe je als groep of als individu kunt reageren. Verwacht je aan tools en methodieken om educatief aan de slag te gaan.

Hoe kan je reageren op haatspraak?

Kan je de jongeren van je groep versterken in reageren?

Kan je als school, als vereniging of groep samen iets ondernemen?

VOOR WIE?

De vorming staat open voor iedereen. Kom je in aanraking met het thema, ben je meer dan welkom!

WANNEER?

Digitaal: donderdag 10 februari 2022 om 20.00 uur (duur: 1.30 uur)

Fysiek: zaterdag 12 februari 2022 om 10.00 uur (duur: 2.00 uur; maximum 25 deelnemers).

De locatie is nog te bepalen (CC De Ster of Sportcomplex De Schalk).

Deze vorming kan omgezet worden naar een digitale vorming indien de coronamaatregelen dit vereisen.

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via volgend formulier.

Evaluatie corona-verkeersmaatregelen

In mei 2020 werd de verkeerssituatie in het centrum van Willebroek aangepast. Met deze ingrepen wilde het gemeentebestuur tijdens de coronacrisis een bezoek aan het centrum zo veilig mogelijk laten verlopen, zowel voor bewoners als voor bezoekers, zowel voor voetgangers, fietsers en automobilisten. 

Om de huidige verkeersmaatregelen te evalueren, wil de gemeente ook graag jouw mening horen. Dat kan aan de hand van onderstaand formulier.

Alle inzendingen zullen door de verkeerscel van de gemeente mee in rekening worden genomen bij de evaluatie.

Bedankt om mee te bouwen aan onze gemeente!

Novemberplechtigheden in Willebroek

Het gemeentebestuur van Willebroek organiseert zowel op maandag 1 november als donderdag 11 november rouwplechtigheden in samenwerking met de vaderlandslievende verenigingen.

Op maandag 1 november wordt verzameld op de parking van de AD Delhaize aan de Dendermondsesteenweg om 10.15 uur, waarna het om 10.30 uur in optocht gaat richting kerkhof zo'n tweehonderd meter verderop. In Tisselt wordt om 14.45 uur verzameld aan de kerk Sint-Jan de Doper waarna het in stoet om 15 uur verder gaat, eveneens richting kerkhof.

Op woensdag 11 november hebben de rouwplechtigheden plaats in respectievelijk Heindonk en Blaasveld. Om 9.30 uur is de bijeenkomst aan het vroegere gemeentehuis in Heindonk gepland en om 10.30 uur is de bijeenkomst voorzien in Blaasveld aan de kerk.

Willebroek formuleert bijkomende richtlijnen om het aantal positieve besmettingen in te dijken

De besmettingen stijgen de laatste week sterk in Willebroek, zoals in de rest van het land zijn we toe aan een vierde golf. De gemeentelijke crisiscel kwam zaterdag bij elkaar en formuleert, na overleg met de Eerstelijnszone, omwille van deze sterke toename een aantal bijkomende richtlijnen om de lokale situatie de komende dagen en weken te kunnen verbeteren.

Algemeen

In het algemeen wordt de Willebroekenaar sterk aanbevolen om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen op drukke plaatsen.

Onderwijs

Aan de Willebroekse scholen wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de lokalen te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Bijkomend wordt gevraagd om de komende week en tot na de herfstvakantie zo veel mogelijk met klasbubbels te werken en groepen niet te mengen, ook niet bij de opvang. Ouders die hun kind(eren) aan de schoolpoort komen halen, worden gevraagd om een mondneusmasker te dragen indien de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden.

Verenigingen en activiteiten

Ook aan de Willebroekse verenigingen en organisatoren van activiteiten wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Bij evenementen en activiteiten van verenigingen wordt geadviseerd om de activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren en met vaste bubbels te werken.

Aan de (sport)verenigingen wordt gevraagd om de kleedkamers voor min 12-jarigen zo weinig mogelijk te gebruiken. Aangezien er in de Sint-Jorisschool in Blaasveld momenteel net geen 70 besmettingen zijn, wordt voor de leerlingen van de Sint-Jorisschool in Blaasveld sterk aanbevolen om tot na de herfstvakantie niet deel te nemen aan activiteiten en hobby's in groep.

Winkels en horeca

Aan het personeel en aan iedere bezoeker wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen.

Woonzorgcentra

Voor de woonzorgcentra in Willebroek worden de algemene richtlijnen sterk aanbevolen: de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Verder wordt hen gevraagd om de bezoekregeling te herbekijken op mogelijke risico’s.

Burgemeester Eddy Bevers: “De huidige situatie dwingt ons om de komende dagen en weken extra voorzichtig te zijn om de snelle verspreiding van het virus waar mogelijk in te dijken. We willen elke Willebroekenaar alvast bedanken voor de bijkomende inspanningen en we hopen dat na de herfstvakantie de situatie kan verbeteren in onze gemeente.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kabinet burgemeester Eddy Bevers

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 02

kabinet.burgemeester@willebroek.be

10.000 stappen: kick-off op 7 november

Willebroek doet mee aan het vierjarig project 10.000 stappen van het Vlaams instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen. Met één doel: meer mensen die meer bewegen!

Een kleine stap extra is een reuzestap voor onze gezondheid. Door een omgeving te creëren die meer beweging mogelijk maakt én stimuleert, willen we als lokaal bestuur mee het verschil maken.

Elk avontuur begint met een eerste stap!

Kom naar onze KICK-OFF, een leuke zondag in beweging!

Kies uit een een korte of een langere interactieve wandeling door het mooie Willebroek

Amuseer je met de randanimatie

Geniet achteraf van een hapje en een drankje

Ontvang één van de honderd goedgevulde goodiebags

Wanneer?

zondag 7 november 2021

vertrek wandeling tussen 13.00 en 16.00 uur

animatie tot 18.00 uur

Waar?

Brouwershof (tegenover de bibliotheek)

Schoolweg, Willebroek

Prijs?

Helemaal gratis

Voor wie?

Iedereen welkom

Je hoeft helemaal geen sportieveling te zijn

Meer info?

welzijnsloket@willebroek.be, 03 860 34 10

sportdienst@willebroek.be, 03 866 92 30

Nieuw uitleensysteem maakt het de Willebroekse bibliotheekbezoeker vanaf 20 oktober een pak makkelijker

Vanaf 6 oktober krijgt de digitale dienstverlening van Bib Willebroek een upgrade. Daardoor kunnen leners een pak vlotter materiaal van de bib ontlenen of terugbrengen. Tijdens deze upgrade is de bibliotheek gesloten van 6 oktober tot 20 oktober 2021.

Even dicht

Om de overgang naar Wise - zo heet het nieuwe systeem - zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluiten onze bib, net zoals de andere bibliotheken van de provincie Antwerpen, enkele dagen in oktober. De bibliotheek van Willebroek opent terug haar deuren op 20 oktober om 13.30 uur. Tijdens de sluiting krijgen de bibliotheekmedewerkers een opleiding om met de nieuwe software te leren werken. Het hele systeem wordt dan ook tot in de puntjes getest.

Het systeem Wise zorgt vooral voor een vlottere dienstverlening in de bibliotheek. Zo kunnen leners op sommige plaatsen boeken uitlenen en terugbrengen in verschillende bibliotheken. Voor onze bibliotheekmedewerkers heeft het ook positieve gevolgen: boeken uitlenen en innemen, nieuwe leners inschrijven en alle andere taken die dagelijkse kost zijn in een bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker én goedkoper.

Ook voor de bibliotheken zelf is het een win. Dankzij het nieuwe systeem kunnen zij veel efficiënter (samen)werken.

Van een lokaal/provinciaal naar centraal systeem

Voor de aansluiting op het nieuwe systeem, werkten de bibliotheken met een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Minister Gatz besliste bij de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen dat de Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken gebaat zouden zijn met een volledig nieuw, centraal systeem. Dat systeem heet Wise en wordt nu al door 75% van de Nederlandse openbare bibliotheken gebruikt. Cultuurconnect (digitale innovatie in de cultuursector) biedt dit aan in Vlaanderen en werkt daarvoor nauw samen met ontwikkelaar en Nederlands marktleider OCLC|HKA.

In januari 2019 al gingen de bibliotheken van Bree, Opglabbeek en Genk aan de slag met de nieuwe bibliotheeksoftware Wise. Na deze pilootfase volgden in maart nog 28 Limburgse bibliotheken. Binnen de drie jaar sluiten alle openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel aan op het nieuwe systeem. Dat gebeurt in 7 golven van telkens ongeveer een half jaar. En nu is het de beurt aan de meeste bibliotheken uit de provincie Antwerpen.

Platform van digitale bibliotheekdiensten

Nieuwe digitale diensten kunnen makkelijk ingeplugd worden op het centrale systeem, dat op die manier wil uitgroeien tot een breed platform van digitale bibliotheekdiensten voor de burger. Een voorbeeld van zo’n digitale dienst is Mijn Leestipper. Via deze dienst ontvangen bibliotheekleden leestips op maat, geselecteerd op basis van inhoud van het boek, leenhistoriek en leesvoorkeuren.

Lees meer over het nieuwe bibliotheeksysteem op de website van Cultuurconnect.

Willebroek maakt locaties bekend voor nieuwe picknickbanken

De negen locaties voor nieuwe picknickbanken in Willebroek zijn gekozen. In april kregen de inwoners van Willebroek via een participatieronde de kans om mogelijke locaties voor te stellen. Met de nieuwe banken wil Willebroek ontmoeting in de kanaalgemeente extra stimuleren.

Via ‘Willebroek Wil Wat’, het participatieplatform van de gemeente, kwamen er zo’n dertig voorstellen binnen. Daaruit selecteerden de gemeentelijke diensten uiteindelijk 9 locaties en wordt er nog bekeken waar een tiende bank geplaatst kan worden. De nieuwe banken zullen dit najaar worden geïnstalleerd.  

Doordachte locaties

De picknickbanken komen op het grasplein tussen de Begoniastraat en de Breendonkstraat (aan de school Sancta Maria), op het grasplein aan sporthal Tisselt, op het pleintje aan de Venusstraat, in park Bel-Air, op het pleintje aan de Lijsterstraat, in Klein-Willebroek aan de Shermantank, op het pleintje op de hoek van Oostzavelland en Oostdijk, op het pleintje aan Moutstraat-Hopstraat en in de speeltuin Maaiveld in Merkezeel.

“De picknickbanken komen dus verspreid over heel Willebroek”, zegt Murat Öner, schepen voor Samenleven. “We hebben rekening gehouden met waar er nog niet zo veel picknickbanken staan. We overliepen alle voorstellen en keken of die bijvoorbeeld op een fietsroute liggen en waar dus meer passage is. We stonden natuurlijk ook stil bij de motivatie van de indieners.”

Veilig ontmoeten

“Uit de 12 werken van Willebroek, de bevraging die onze gemeente deed rond herstelmaatregelen na de coronacrisis, kwam de nood aan ontmoeting duidelijk naar boven”, aldus schepen Murat Öner. “Vooral in deze tijden is het belangrijk dat we kunnen inzetten op veilig ontmoeten, maar ook na de coronacrisis blijft het noodzakelijk dat mensen opnieuw kunnen samenkomen. Zo kunnen we de sociale cohesie in onze buurten blijven versterken.”

“We zullen daarbij ook de nodige aandacht spenderen aan toegankelijkheid. Samen met de adviesraad Personen met een Beperking onderzoeken we waar we banken voor mindervaliden kunnen plaatsen.”


Gemeente Willebroek schenkt zo’n 27.000 euro aan getroffen gebieden  

Ook in Willebroek is er een golf van solidariteit ontstaan na het noodweer van de voorbije dagen. De gemeente doet daarbij graag haar duit in het zakje: “We schenken één euro per inwoner ten voordele van de reddingswerken in Wallonië, en roepen andere gemeenten op om hetzelfde te doen.”

“We merken dat heel wat Willebroekenaren staan te popelen om te helpen na de verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen”, zegt Luc Spiessens, waarnemend burgemeester van Willebroek. “Op verschillende plaatsen in Willebroek zijn lokale inzamelacties opgestart. We zien dat er enorm veel solidariteit is van onze inwoners. We zijn daarvoor bijzonder dankbaar.”

Financiële solidariteit

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique hebben de handen in elkaar geslagen om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren. Op dit moment lijsten zij de noden in de getroffen regio’s op. Op basis van die analyse zullen concrete noodhulpacties ondernomen worden.

Intussen is er ook een nationale financiële inzamelactie opgestart. Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen er giften gestort worden aan het Rode Kruis. Dat geld zal gebruikt worden om hulp aan te bieden in de getroffen steden en gemeenten.

Eén euro per inwoner

De gemeente Willebroek leeft mee met de vele landgenoten in de regio’s die zwaar getroffen zijn door de watersnood. “De nood is hoog. Vanuit de gemeente willen we dan ook onze duit in het zakje doen. We zullen één euro per inwoner doneren aan ‘Helpen Helpt’, de solidariteitsactie van Rode Kruis-Vlaanderen. Met bijna 27.000 inwoners verzamelen we zo een mooi bedrag ten voordele van de reddingswerken in Wallonië.”

Het Willebroekse college van burgemeester en schepenen roept andere gemeenten en steden die zich niet in het getroffen gebied bevinden op om hetzelfde te doen. “We hopen dat zij massaal ons voorbeeld volgen om de slachtoffers van de getroffen regio’s maximaal te helpen om de gevolgen van deze verschrikkelijke ramp door te komen.”

Als vrijwilliger meewerken

Het Rode Kruis doet eveneens een oproep naar helpende handen. Concreet zoeken ze naar mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden, zoals puin ruimen. “Via Willebroek Helpt, het vrijwilligersplatform van onze gemeente, zullen we deze oproep maximaal ondersteunen vanuit de gemeente. Inwoners die zich actief willen inzetten om vrijwillig hulp te bieden, kunnen zich aanmelden.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Waarnemend burgemeester Luc Spiessens

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

0475 61 26 66

luc.spiessens@willebroek.be

Make-over voor dertig Willebroekse nutskasten

Zo'n dertig nutskasten in Willebroek worden deze zomer onder handen genomen met foto's van vroeger. Zo wil de gemeente de grijze kastjes opfleuren en de verhalen uit het verleden terug tot leven brengen.

Het project is een samenwerking van de gemeente Willebroek met de erfgoedcel Rivier&Land en de heemkundige kring Vaertlinck. “We zijn op zoek naar oude foto’s en bijhorende verhalen uit Willebroek, Klein-Willebroek, Tisselt, Heindonk en Blaasveld”, zegt Maaike Bradt, schepen voor Cultuur en Erfgoed. We denken aan verdwenen gebouwen, veranderde landschappen, het verenigingsleven, ambachten …”

Hulp van inwoners

“We doorplozen daarvoor in eerste instantie onze eigen archieven. Maar ook inwoners zullen worden ingeschakeld om beeldmateriaal te verzamelen. Via ons participatieplatform ‘Willebroek Wil Wat’ kunnen mensen hun unieke foto’s uploaden. Daarbij polsen we naar welke herinneringen of verhalen hieraan verbonden zijn. Je foto insturen kan nog tot het einde van juli.”

Eerste selectie

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan deze inzendingen. “Elk beeld moet minstens 50 jaar oud zijn. Bovendien moet de eigenaar het analoge beeld in zijn bezit hebben.”

In augustus gebeurt de definitieve selectie van welke foto’s op de nutskasten zullen verschijnen. “De eerste beelden zullen al op Open Monumentendag op 12 september zichtbaar zijn in het straatbeeld”, besluit schepen Bradt.

Je foto bezorgen kan via www.willebroekwilwat.be/beelden

PFAS/PFOS-bodemverontreiniging 

Versneld uitgebreid bodemonderzoek in woonsite De Naeyer na PFAS-verontreiniging

Er zal versneld een uitgebreid bodemonderzoek plaatsvinden in de woonsite De Naeyer in Willebroek. Dat meldt gemeente Willebroek, na nauw overleg met de OVAM, het Agentschap Zorg & Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en het kabinet van Minister van Omgeving Zuhal Demir.

Op vraag van de gemeente zal de OVAM versneld een zeer uitgebreid bodemonderzoek uitvoeren op de woonsite De Naeyer. Dat zegt Luc Spiessens, waarnemend burgemeester in Willebroek. “We doen dit met het oog op het opstellen van een globaal Technisch Verslag voor de hele wijk van de fabriekssite. Daar waar eerst gesteld was dat het uitgebreid bodemonderzoek tegen begin 2022 zou uitgevoerd worden door de OVAM, zal dit nu al in augustus gebeuren. De kosten voor het globaal Technisch Verslag nemen wij als gemeente ten laste.”

“Als uit dit onderzoek van de OVAM blijkt dat de aangetroffen PFOS-waarden op bepaalde percelen van de fabriekssite een acuut gezondheidsrisico inhouden, zullen deze percelen quasi onmiddellijk worden aangepakt door een aannemer, aangeduid door de OVAM. Op deze manier worden de grootste gezondheidsrisico’s voor de bewoners van de woonsite onmiddellijk weggewerkt. De sanering van de andere gronden wordt dan nadien in een globaal saneringsdossier aangepakt.

“De OVAM zal de kosten voor deze werken op zich nemen en de situatie achteraf in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. We verwachten dat deze werken afgerond zullen zijn voor het einde van 2021.”

Voorzorgsmaatregelen

De gemeente bracht de betrokken buurtbewoners meteen op de hoogte via een bewonersbrief. Intussen vraagt ze om de geldende voorzorgsmaatregelen verder in acht te nemen. Die kunnen zij raadplegen op www.willebroek.be/pfas.

“Het gaat dan onder andere over grondverzet op de fabriekssite”, licht Spiessens toe. “Zo vragen we aan inwoners om alle losse grond af te dekken, bijvoorbeeld met grasmatten of door in te zaaien met gras of andere dichte begroeiing.”

“Tijdens grondwerken moet de grond zoveel mogelijk bevochtigd worden, bijvoorbeeld met een tuinslang. Bij graafwerken zijn er best geen kinderen in de tuin aanwezig. Het is aangeraden om deuren en ramen tijdens de werken dicht te houden en verharde buitenoppervlakten zoals het terras of oprit achteraf af te spuiten. We vragen ook om laarzen en stevige handschoenen te dragen en na de tuinwerken altijd de handen te wassen.”

Geplande tuinwerken uitstellen

“We raden aan om met ingrijpende tuinwerken te wachten tot na de afronding van het onderzoek door de OVAM”, aldus de waarnemend burgemeester. “Voor grondpartijen die al afgegraven zijn en wachten op verzet, wordt gekeken naar een gemeenschappelijke analyse met gemeenschappelijk Technisch Verslag, waarvoor de eenmalige kost wordt gedragen door de gemeente.”

“Voor gronden die nog niet werden uitgegraven, bijvoorbeeld voor een toekomstige vijver, funderingen of ondergrondse opslagtank, leiden de meetgegevens uit de OVAM-campagne tot een gemeenschappelijk Technisch Verslag. Dat kan door de bewoners dan worden gebruikt bij het afvoeren van grond buiten het eigen perceel.”

“We zullen na het bouwverlof onmiddellijk in overleg gaan met grondsaneringsbedrijven in de hoop tot afspraken te komen voor een goedkopere kostprijs voor de eventuele afvoer van deze gronden. De bewoners hebben er dus alle baat bij om met grote grondwerken nog even te wachten.”

Onzekerheid wegnemen

“Wij hopen met al deze informatie vooral de onzekerheid die er heerst bij de bewoners, en die wij perfect begrijpen, zoveel mogelijk en vooral zo snel mogelijk te kunnen wegnemen”, besluit Luc Spiessens. “Met deze bijkomende gezamenlijke inspanningen van zowel de OVAM, het Agentschap Zorg & Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en de gemeente Willebroek willen we de betrokken bewoners zoveel als mogelijk ontzorgen in de verdere afhandeling van dit probleem.”

Voor bijkomende informatie kan u terecht op volgende informatiekanalen:

• Info over grondverzet: www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-grondverzet

• Meest recente updates van Vlaanderen: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

• Lokale maatregelen en informatie: www.willebroek.be/pfas

Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met:

Waarnemend burgemeester Luc Spiessens

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

0475 61 26 66

luc.spiessens@willebroek.be

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

was uw handen, zeker voor de maaltijd

maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

PFAS/PFOS blootstelling

De mogelijke gezondheidseffecten van PFAS/PFOS-blootstelling treden niet acuut op, maar aangezien er nog te weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen en wat de gezondheidsimpact is, raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid deze maatregelen aan uit voorzorg.

Deze maatregelen hebben als doel om de mogelijke blootstelling aan PFOS te beperken en de inwoners te informeren hoe ze dat kunnen doen. Ondertussen wordt er verder onderzoek gedaan naar de impact van PFAS/FPOS om mens en milieu.

Bijkomende onderzoeken

Nog deze maand worden er bijkomende onderzoeken gepland in de ruime omgeving van het huidige onderzochte terrein. De resultaten worden in de eerste helft van juli verwacht.

Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de geldende maatregelen aanpassen.

Informatievergadering

Op dinsdag 29 juni 2021 werd een online informatiesessie georganiseerd voor de buurtbewoners.

Een opname van de informatiesessie en de getoonde presentaties vindt u hier

Vaccinatiecentrum in Willebroek deelt 10.000e prik uit

Vandaag werd in het vaccinatiecentrum van Willebroek het tienduizendste coronavaccin geplaatst. Het tienduizendste prikje was voor Viviane Persoons. Zij werd hiervoor in de bloemetjes gezet door burgemeester Eddy Bevers en coördinatoren Lisa Podevijn en Waraporn Seenuan. 

Viviane Persoons was aangenaam verrast met de attentie: “Het is altijd leuk om een bloemetje te krijgen. Ik wil zelf ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt om het vaccinatiecentrum in Willebroek zo vlot te laten draaien. Zij verdienen ook om in de bloemetjes gezet te worden!”

“Ik heb geen seconde getwijfeld om me te laten vaccineren. Hoe sneller we terug naar ons oude leventje kunnen, hoe beter! Ik werk hier in Willebroek in een supermarkt en ook daar merk ik dat iedereen, personeel én klanten, uitkijkt naar de periode wanneer alles weer normaal wordt”, vertelt Viviane.

Deze week zullen in het vaccinatiecentrum in Willebroek 1.705 vaccins worden gezet. Aan het einde van de week zal daarmee zo’n 54% van de volwassen Willebroekse bevolking minstens één prik gekregen hebben.

“De laatste weken draait het vaccinatiecentrum op volle toeren. We zijn heel blij dat de vaccinatiebereidheid bij de Willebroekenaar heel hoog is. We hopen dat deze mooie cijfers blijven aanhouden wanneer binnenkort de jongere bevolkingsgroepen aan de beurt zijn”, aldus burgemeester Bevers.

“Ook ik wil graag nog een pluim geven aan de vele medewerkers en vrijwilligers die het beste van zichzelf geven in het vaccinatie- en callcentrum. Chapeau!”, besluit de burgemeester.

Willebroek legt twee regenboogzebrapaden aan

Diversiteit en gelijkheid 

De gemeente Willebroek hecht veel belang aan diversiteit en gelijkheid binnen de gemeente. Verschillende onderwerpen die binnen dit thema passen worden daarom het jaar rond in de schijnwerpers geplaatst. “Zo brengen we bijvoorbeeld elk jaar op 17 mei de Internationale dag tegen Homofobie onder de aandacht. Iedere persoon moet kunnen zijn zoals hij is. In onze gemeente is er geen plaats voor discriminatie”, verduidelijkt schepen Murat Öner, onder meer bevoegd voor samenleven en diversiteit.

Twee regenboogzebrapaden 

Deze gedachte wordt door de hele organisatie uitgedragen. Zo sloegen de dienst Samenleven en de dienst Openbare werken en mobiliteit de handen in elkaar om twee regenboogzebrapaden aan te leggen. Schepen Murat Öner: “Met deze regenboogzebrapaden zetten we letterlijk in de verf dat iedereen welkom is in Willebroek en dat onverdraagzaamheid niet wordt getolereerd. Dit initiatief draagt een steentje bij in de acceptatie van holebi’s en transgenders.”

“Voor de regenboogzebrapaden kozen we twee locaties in het centrum van onze gemeente: eentje aan de bibliotheek in de Schoolweg en eentje aan het Oud Gemeentehuis in de August Van Landeghemstraat. De regenboogkleuren worden aangebracht naast de witte lijnen van het zebrapad. Zo is er ook geen probleem met het verkeersreglement”, vertelt schepen van mobiliteit Luc Spiessens.

Werkgroep

“Deze zebrapaden zijn een leuke eyecatcher, maar we willen deze kwestie ook structureel aanpakken”, stelt schepen Öner. “Daarom luisteren we ook naar de noden van LGBTQ-gemeenschap (lesbian, gay, bi, transgender, queer). Een voorstel dat we al vanuit die hoek mochten ontvangen, is de oprichting van een aanspreekpunt met ervaringsdeskundigen. Dat moet er voor zorgen dat jongeren op een laagdrempelige manier kunnen geholpen worden met vragen en problemen.”

Wil je zelf graag meewerken rond dit thema en deelnemen aan de werkgroep, dan kan je je aanmelden bij de dienst Samenleven (samenleven@willebroek.be, 03 866 91 44).

Gemeente Willebroek breidt huiswerkbegeleiding uit wegens succes

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceerde de gemeente Willebroek in samenwerking met drie Willebroekse lagere scholen een proefproject voor huiswerkbegeleiding. Ondertussen stappen nog drie extra scholen mee in het project.

Schepen voor onderwijs Murat Oner: ”We vinden huiswerkbegeleiding enorm belangrijk. Door onze leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen willen we ze sterker maken. Huiswerkbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om de ongelijkheid op de schoolbanken tegen te gaan. Het geeft ons de mogelijkheid om ook de ouders te ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind te versterken.”

Vrijwilligers

Voor de drie scholen, die vanaf januari ook huiswerkbegeleiding op school willen aanbieden, gaat de gemeente op zoek naar nog meer vrijwilligers, die kinderen willen begeleiden en ondersteunen. Samen met deze vrijwilligers kunnen de leerlingen leerstof verder inoefenen en ontdekken welke aandachtspunten er nog zijn. Ook het inplannen van het huiswerk is en blijft één van de speerpunten.

Meer plezier, groter zelfvertrouwen

“We zien dat heel wat leerlingen gebaat zijn bij een huiswerkbegeleiding op maat. Op die manier dragen we een extra steentje bij de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Meer plezier in de vakken op school, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding, dat zijn de effecten die we trachten te bereiken”, aldus schepen Oner.

Dat bevestigen ook de huiswerkvrijwilligers. Ze zien effectief dat de kinderen vooruitgang boeken en meer zelfvertrouwen uitstralen. Uitspraken als “Ik wist niet dat ik het kon” maakt het voor hen dan ook meer dan de moeite waard om zich hiervoor in te zetten.

Word huiswerkvrijwilliger

Voel je je geroepen om zelf huiswerkbegeleider te worden? Neem zeker contact op met de Dienst onderwijs van de gemeente Willebroek (03 866 92 04, onderwijs@willebroek.be). De huiswerkklas start meteen na het einde van de reguliere lessen. Meer info vind je op de flyer in bijlage.

Buurtinformatienetwerk van start in Klein-Willebroek 

BIN Klein-Willebroek werd maandag 12 oktober officieel boven de doopvont gehouden door burgemeester Eddy Bevers en de betrokken partners. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waar de gehele buurt wel bij vaart.

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het doel van zo’n BIN is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Dit alles gekoppeld aan permanente informatie-uitwisseling.

Evident dat bij het uitwisselen van informatie de eigenheid van elke partner wordt gerespecteerd. (bv. privacy, beroepsgeheim…)

De strijd tegen onder meer woninginbraken is een prioriteit voor de lokale politie Mechelen-Willebroek. Zo zijn er zeer regelmatig acties om te voorkomen dat inbrekers hun slag kunnen slaan of hen op heterdaad te betrappen. Maar ook om mogelijk (rondtrekkende) dadergroepen in beeld te brengen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn onder meer de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning).

BIN Klein-Willebroek

Enkele bewoners uit het gebied dat nu omschreven wordt als BIN Klein-Willebroek hebben de koppen bijeen gestoken om tot dit resultaat te komen. Naast de actieve aanwezigheid van politie, met o.a. controleacties, krijgen we daar nu een buurtinformatienetwerk bij.

Verdachte handelingen dient iedereen, niet alleen BIN-participanten, zo snel als mogelijk door te geven aan onze meldkamer (015/464.464). Dit kan de klok rond. Wanneer informatie recent is zullen de BIN-leden in reële tijd een gesproken boodschap ontvangen, met een melding en eventuele tips. (Een verdacht individu dat om drie uur ’s nachts plots in een groot aantal woningen het licht ziet aangaan, weet dat hij beter kan vertrekken.)

Wanneer er een langere tijd verstreken is na eventuele feiten, ontvangen de BIN-leden een mail met informatie en mogelijke aandachtspunten.

Burgemeester gemeente Willebroek, Eddy Bevers: “Met een BIN willen we graag het veiligheidsgevoel vergroten, de sociale controle aanzwengelen én het belang van preventie verspreiden. Voeg daarbij dat zulk netwerk ook een sensibiliserende rol speelt naar de problematiek van sluikstorten en vandalisme, en je weet dat dit BIN alleen maar succesrijk kan zijn en navolging zal krijgen.”

Deelnemende straten BIN Klein-Willebroek

Antwerpsesteenweg

Dwarsdijk

Heindonkstraat

Hoofd

Louis Denaeyerkaai

Oostvaartdijk

Sasplein

Schoolstraat

Volksstraat

Gemeente Willebroek verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Vanaf 1 januari 2021 start de gemeente Willebroek met de invoering van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. Op die manier streeft de gemeente naar een betere kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt.

Voor elke woning die verhuurd wordt, moet de verhuurder binnenkort een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Dit attest garandeert dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

“Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen”, verduidelijkt schepen Bavo Anciaux, bevoegd voor sociale zaken en armoedebestrijding. “Door de invoering van dit verplicht conformiteitsattest zorgt de gemeente voor meer kwalitatieve, energiezuinige woningen en met een hoger wooncomfort. Een conformiteitsattest is bovendien een adequaat middel om huisjesmelkerij tegen te gaan. Zo zorgen we er samen met onze verhuurders voor dat Willebroek een gemeente is waar het goed is om te wonen en te huren.”

Gefaseerd

Het verplicht conformiteitsattest wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het bouwjaar van de woning. De oudste woningen komen eerst aan de beurt. In de periode tussen 2021 en 2022 worden alle huurwoningen die ouder zijn dan 45 jaar prioritair onderzocht. Tegen 2027 moeten alle Willebroekse huurwoningen over een conformiteitattest beschikken.

Tien jaar geldig

Het conformiteitsattest is tien jaar geldig. Wanneer de woning niet voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan de geldigheidsduur worden ingekort tot vijf jaar.

Zelf verhuurder?

Zorg ervoor dat je op tijd je conformiteitsattest aanvraagt. Dat kan via het formulier op de website of bij de dienst Omgeving van de gemeente Willebroek. Een conformiteitsattest aanvragen kost 90 euro per woning. Bij overtredingen kan een belasting geheven worden van 500 euro per woning.

Gemeente Willebroek zet in op fair trade 

Op het einde van de Week van de Fair Trade, die plaatsvindt van 7 tot 17 oktober 2020, engageert de gemeente Willebroek zich voor het behalen van de titel van ‘fairtradegemeente’.

Met het ondertekenen van een intentieverklaring geeft de gemeente het signaal werk te willen maken van het creëren van een groter draagvlak voor eerlijke handel.

Een fairtradegemeente kenmerkt zich door het feit dat er op verschillende vlakken wordt ingezet om de promotie en verkoop van eerlijke producten te bevorderen. “Niet enkel binnen de gemeentediensten worden de aankopen onder de loep genomen”, legt schepen van Samenleven Murat Öner uit. “Scholen, horeca, winkels, verenigingen het bedrijfsleven worden mee betrokken in dit project. Ook duurzame en lokale landbouw krijgt een belangrijke plaats.”

Burgemeester Eddy Bevers: “Je zou ervan versteld staan hoeveel producten tegenwoordig al een fairtradelabel hebben. Vaak hebben onze inwoners fairtadeproducten in huis zonder dit zelf te beseffen. We willen echter verder gaan en zorgen dat het aanschaffen van deze producten een bewuste keuze wordt. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring willen wij als gemeente duidelijk maken hier voor de volle 100% te willen voor gaan.”

In bijlage vindt u fotomateriaal van de officiële ondertekening.

175 echtparen vieren hun bijzondere huwelijksverjaardag 

175 echtparen uit Willebroek vieren dit jaar hun bijzondere huwelijksverjaardag. 150 van hen doet dat met een feestelijke ontbijtmand. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is er dit jaar uitzonderlijk geen jubilarissenviering.

Dit jaar worden 175 echtparen in de bloemetjes gezet. 62 van hen vieren in 2020 vijftig jaar huwelijksgeluk, 51 echtparen doen daar nog eens vijf jaar bovenop. 37 echtparen stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje, goed voor een diamanten jubileum en 25 echtparen mochten maar liefst 65 kaarsjes uitblazen!

Alle echtparen kregen de vraag of zij hun bijzondere verjaardag wilden vieren met een ontbijtmand aangeboden door de gemeente Willebroek. 150 van hen ging op dat aanbod in en zullen op woensdag 21 of donderdag 22 oktober een mand gevuld met lekkers aan hun voordeur treffen.


Vaarwel roze zak, welkom "Nieuwe Blauwe Zak"

Gemeente Willebroek start met huiswerkbegeleiding

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceert de gemeente Willebroek in samenwerking met twee Willebroekse lagere scholen een proefproject voor huiswerkbegeleiding.  

Schepen voor onderwijs Murat Oner: ”We vinden huiswerkbegeleiding enorm belangrijk. Door onze leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen willen we ze sterker maken. Huiswerkbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om de ongelijkheid op de schoolbanken tegen te gaan. Het geeft ons de mogelijkheid om ook de ouders te ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind te versterken.”

Vrijwilligers

Voor de huiswerkbegeleiding wil de gemeente een beroep doen op vrijwilligers die thuis zijn in het begeleiden en ondersteunen van kinderen. Samen met deze vrijwilligers kunnen de leerlingen de leerstof verder inoefenen en ontdekken welke aandachtspunten er nog zijn. Ook het inplannen van het huiswerk zal een van de speerpunten zijn.

 Meer plezier, groter zelfvertrouwen

“We zijn ervan overtuigd dat heel wat leerlingen gebaat zijn bij een huiswerkbegeleiding op maat. Zo dragen we een extra steentje bij bij de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Meer plezier in de vakken op school, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding, dat zijn de effecten die we trachten te bereiken”, aldus schepen Oner.

Word huiswerkvrijwilliger

Voel je je geroepen om zelf huiswerkbegeleider te worden? Neem zeker contact op met de Dienst onderwijs van de gemeente Willebroek (03 866 91 80, onderwijs@willebroek.be). De huiswerkklas start meteen na het einde van de reguliere lessen. Meer info vind je op de flyer in bijlage.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 80

onderwijs@willebroek.be

Wandelzoektocht zet vernieuwde Molenberg-wandeling in de kijker

Om de vernieuwde Molenbergwandelroute in de aandacht te brengen, organiseert de gemeente Willebroek een grote wandelzoektocht. Wandelaars die de zoektocht aangaan, maken kans op een Molenbergpakket en een Willebroekse Kadobon.  

Mensen die graag genieten van natuur, rust én whisky, zullen vast en zeker hun hart kunnen ophalen tijdens de Molenbergwandeling in Blaasveld. Sinds kort steekt die in een nieuw jasje, met een nieuwe wandelbrochure en een geüpdatete route.

Tijdens de wandeltocht passeren wandelaars tal van lokale blikvangers, zoals de Sint-Franciscuskapel, de visserssteigers met een prachtig uitzicht over het Blaasveldbroek, het domein van Sport Vlaanderen en het otter- en bevereiland. Starten en eindigen doe je aan de unieke whiskystokerij De Molenberg, waar bezoekers genieten van een glaasje Gouden Carolus Single Malt of een begeleide rondleiding door de historische molenaarshoeve en de vernieuwde stokerij.

Wandelzoektocht

“Om de vernieuwde wandelroute te promoten, organiseert de gemeente Willebroek in de maanden juli, augustus en september een heuse wandelzoektocht”, zegt schepen van Toerisme Ronny Somers. “Deelnemers zoeken tijdens het wandelen het antwoord op twaalf vragen en moeten ook foto’s herkennen gedurende hun tocht. Uit alle deelnemers wordt een winnaar gekozen, die een bijzonder prijzenpakket mee naar huis neemt. Er worden ook mooie troostprijzen voorzien.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.bezoekwillebroek.be/beleef, waar ze alle info over de wandelroute en wandelzoektocht terugvinden.

Slimme zone 30 in schoolomgeving Hinxelaar vanaf 1 september 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal de zone 30 bij Basisschool Sint-Joris (Hinxelaar) op de Mechelsesteenweg worden aangeduid door dynamische verkeersborden.

Automatisch

“De zone 30-borden worden vanaf september automatisch actief aan het begin en einde van de schooldag en tijdens de middag”, zegt schepen Luc Spiessens. “Op alle andere momenten is het bord gedoofd en blijft de maximum toegelaten snelheid 50 km/u. Op die manier maken we de schoolomgeving nog veiliger en creëren we een duidelijk verschil: op de momenten dat er schoolkinderen circuleren is het 30 km/u, daarbuiten 50 km/u.”

Betere zichtbaarheid

De variabele borden werken met witte en rode ledverlichting waardoor ze beter zichtbaar zijn voor bestuurders, ook bij slechte weersomstandigheden. Bovendien werken de borden op zonne-energie zodat ze ook bij een eventuele stroompanne blijven functioneren.

Subsidie

Voor dit project kon de gemeente rekenen op een tegemoetkoming van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De subsidie ‘veilige schoolomgevingen’ dekt de helft van de gemaakte kosten.


De 12 werken van Willebroek: inwoners denken mee na over gemeentelijke steunmaatregelen na de coronacrisis 

De gemeente Willebroek lanceerde op 27 mei het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’. Via een digitaal platform kunnen inwoners voorstellen indienen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. De gemeente Willebroek trekt 1 miljoen uit voor deze herstelmaatregelen.

De gemeente wil deze investeringen niet overhaast doen. “Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om uit dit dal te klauteren”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Samen met de inwoners zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer op te starten na de coronacrisis.”

Iedereen krijgt de kans om suggesties te doen of te reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering op 12werken.willebroek.be. Voorlopig mikt de gemeente op twaalf concrete maatregelen, of de 12 werken van Willebroek.

Omdat niet iedereen digitaal actief is, ontvangt ieder Willebroeks gezin ook een postkaart. Ook daar kunnen inwoners hun suggesties kwijt, om die vervolgens gratis terug te sturen.

Voorstellen indienen

Het participatieproject zal uit drie grote fases bestaan. In een eerste fase kunnen inwoners voorstellen indienen in drie grote luiken: lokale economie, welzijn en vrijetijd. Inwoners kunnen ook reageren op de voorstellen van anderen.

Tegelijkertijd verspreidt de gemeente een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te kunnen brengen.

Weloverwogen selectie

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

In de derde fase kunnen inwoners aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen zij steunen binnen de drie luiken. Deze fase zal in juli plaatsvinden. Per luik (sociaal, economisch en vrijetijd) kunnen inwoners de ideeën die zij nodig vinden selecteren, met daaraan een bepaald budget gekoppeld. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. 

Dringende maatregelen 

Een aantal noodzakelijke en dringende maatregelen werden al genomen door het gemeentebestuur. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren werd opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1.600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt.

Willebroek bestelde een gratis mondmasker voor iedere Willebroekenaar. De gemeente ondersteunde de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon en zorgt voor 10% extra koopkracht bovenop elke cadeaubon. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal voor personeel, klanten en patiënten van onze gemeentediensten, we zorgden voor communicatiemateriaal over de veiligheidsmaatregelen en namen aangepaste verkeersmaatregelen om het veilig winkelhieren te kunnen verzekeren. 

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum in Willebroek blijft open, maar er zal nog uitsluitend op afspraak worden gewerkt. Op donderdag 19 maart zal er geen avonddienst zijn, de snelbalie zal dus om 16.00 uur sluiten.

Aan de inwoners vragen we om niet-dringende bezoeken uit te stellen, of die per mail of telefonisch af te handelen. De continuïteit van onze dienstverlening naar de inwoners blijft zo maximaal gegarandeerd.

Een afspraak maken kan via 0800 9 2830 of info@willebroek.be.


Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om tot 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra

Er zijn uitzonderingen voor:

Externe zorgverstrekkers

Stagiair(e)s

Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts

Om toch in contact te blijven met de bewoners, werd voor de familieleden een Facebookgroep aangemaakt onder de naam 'WZC Ten Weldebrouc'. Daar word je als familie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum en ontvang je info over eventuele nieuwe maatregelen.

Sinds maandag 16/03 werd er op elke afdeling ook een Skype-verbinding beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bewoners tijdens deze moeilijke periode nauwer contact houden met familie en vrienden. Vertrouwenspersonen werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Familieleden kunnen zich aanmelden bij deze nieuwe Facebookgroep voor extra informatie en foto's.

Vragen? 03 860 34 74

infoWZC@willebroek.be

 Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid besliste om alle lokale dienstencentra tot en met 13 april 2020 te sluiten.

Alle groepsactiviteiten worden afgelast, ook de activiteiten die in open lucht plaatsvinden.

De warme maaltijden zullen niet meer gebruikt kunnen worden in de cafetaria. De maaltijden zullen voorlopig aan huis worden geleverd (na reservatie).

De individuele dienstverlening (zoals het wassalon, douche of de mindermobielencentrale) kan voorlopig enkel op afspraak (via 03 860 34 97 of infoLDC@willebroek.be).

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van woensdag 25 maart 2020 wordt geannuleerd

Tijdens de openingsuren kan je ook terecht aan de balie van de dienst Thuiszorg (Wilgenhof 26).

 Evenementen en activiteiten

De federale regering heeft beslist om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Cafés en restaurants moeten hun deuren dicht laten vanaf vrijdag 13 maart middernacht.

In Willebroek zullen onder andere volgende evenementen worden uitgesteld of afgelast:

Woensdagmarkt

Cultuurvoorstellingen

Sportwedstrijden

Kermis

Carnavalstoet

Grabbelpasactiviteiten

...

Activiteiten die gepland waren in de gemeentelijke gebouwen tot en met 19 april 2020, kunnen kosteloos geannuleerd worden. De gemeente volgt de verdere beslissingen op het provinciale en federale vlak op de voet. De gemeente probeert voor alle voorstellingen of activiteiten waarvoor tickets verkocht een nieuwe datum te zoeken. Als dat niet lukt, betalen we het ticket terug.

Speelpleintjes worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het principe van social distancing (afstand houden en zo weinig mogleijk sociaal contact) gerespecteerd blijft.

Vrijetijdsgebouwen

Alle vrijetijdsgebouwen op het grondgebied van Willebroek sluiten de deuren.

CC De Ster

De Mozaïek

Sporthallen

...

In de bibliotheek wordt een alternatieve dienstverlening op poten gezet. De meest recente info vind je op de site van Bib Willebroek.

 Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden.

De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven draaien.

Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

De crèches blijven open.

Inschrijven in de kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2020-2021 kan nog steeds. Je kind online aanmelden kan hier tot 31 maart 2020. Inschrijvingen bij Atheneum Willebroek worden voorlopig stopgezet tot en met 3 april. Heb je je voor deze datum ingeschreven? Dan blijft je inschrijving behouden.

Wil je meer info of krijg je graag hulp bij je online aanmelding?

Bel op het nummer 03 866 91 80 of maak een afspraak met de dienst Onderwijs.


Handelaars en ondernemers

Niet-essentiële winkels en handelszaken gaan dicht, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De wekelijkse markt gaat niet door.

De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten)

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten

Nachtwinkels mogen tot 22.00 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming? Onderstaande instanties lijsten je mogelijke vragen en antwoorden op. Dit wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

Unizo: www.unizo.be/corona

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen: www.voka.be/nieuws/hotline-en-aanspreekpunt-voor-jouw-corona-vragen

Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/coronavirus-wat-moet-u-weten

Meer info over steunmaatregelen van de overheid, vind je op de websites van Voka en Vlaio.

Afvalophaling

De werking van IVAREM is aangepast:

de recyclageparken zijn gesloten tot en met 4 april 2020

de afvalophaling aan huis gaat door zoals gepland

de gratis infolijn 0800 90 441 blijft bereikbaar. De meeste antwoorden vind je ook op www.ivarem.be.

De meest recente info vind je steeds op www.ivarem.be/corona of via de Facebookpagina van IVAREM.

Volkshuisvesting Willebroek

Ook Volkshuisvesting voert de nodige aanpassingen aan haar werking door. De meest recente maatregelen vind je op hun website.

Hoe bescherm ik mezelf en anderen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Moet je hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vermijd om handen te geven.

Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020