Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Coronavaccinatie

De overheid wil minstens 70 procent van de bevolking vaccineren. De vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger.

Met vaccinatie kan je voorkomen dat je ernstig ziek wordt én levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.

Over het vaccin

Hoe werken de vaccins tegen het coronavirus? Wie kan zich laten vaccineren? Wanneer ben ik aan de beurt? Is een vaccinatie verplicht? Is het vaccin veilig? Hoe is dat zo snel ontwikkeld kunnen worden?

Vragen over coronavaccinatie zijn normaal. Op www.laatjevaccineren.be vind je alvast de belangrijkste antwoorden.

Vaccinatiecentrum Willebroek

Binnen de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland zijn er twee vaccinatiecentra. Voor de inwoners van Willebroek werd het vaccinatiecentrum ingericht in een magazijn van AED Group in Bedrijvenpark De Veert. Inwoners van Bornem en Puurs-Sint-Amands kunnen terecht in sport- en evenementenhal Binder in Puurs-Sint-Amands.

Het Willebroekse vaccinatiecentrum ligt naast de Willebroekse brandweerpost en vlakbij de A12. Het is goed bereikbaar met de fiets, auto of openbaar vervoer. Voor wie minder mobiel is, wordt voor een alternatief gezorgd via de Minder Mobielencentrale.

Op 20 februari 2021 werden de eerste vaccins toegediend aan zorgprofessionals uit de eerste lijn. Vanaf 1 maart zijn de 65-plussers aan de beurt, gevolgd door de rest van de bevolking.

Uitnodiging voor je vaccinatie

Inwoners zullen volgens een bepaalde volgorde persoonlijk worden uitgenodigd per brief, sms of e-mail, met daarin een voorstel van datum en tijdstip (voor beide dosissen). Dit tijdstip moet je digitaal of telefonisch bevestigen. Je afspraak verplaatsen kan op dezelfde manier.

Vrijwilligers gezocht!

We zoeken nog mensen die kunnen vaccineren zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook mensen die op andere vlakken hun steentje willen bijdragen, bijvoorbeeld voor het logistieke luik of de administratieve afhandeling van de vaccinatie.

Wil ook jij meewerken in het vaccinatiecentrum? Meer info en aanmelden kan via onderstaande link.

www.willebroek.be/nl/corona/coronavaccinatie/help-als-vrijwilliger-mee-in-het-vaccinatiecentrum

Informatie in andere talen?

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft de informatie over het coronavirus en het vaccin beschikbaar gemaakt in 29 verschillende talen. Je vindt de meertalige info op deze site.

Frederik leidt je rond in het vaccinatiecentrum van Willebroek

Neem een kijkje in het vaccinatiecentrum van Willebroek

Benieuwd hoe het eraan toe gaat in het vaccinatiecentrum van Willebroek?

Frederik leidt je rond! #laatjevaccineren #samentegencorona #daswillebroek


Gemeente Willebroek breidt huiswerkbegeleiding uit wegens succes

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceerde de gemeente Willebroek in samenwerking met drie Willebroekse lagere scholen een proefproject voor huiswerkbegeleiding. Ondertussen stappen nog drie extra scholen mee in het project.

Schepen voor onderwijs Murat Oner: ”We vinden huiswerkbegeleiding enorm belangrijk. Door onze leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen willen we ze sterker maken. Huiswerkbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om de ongelijkheid op de schoolbanken tegen te gaan. Het geeft ons de mogelijkheid om ook de ouders te ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind te versterken.”

Vrijwilligers

Voor de drie scholen, die vanaf januari ook huiswerkbegeleiding op school willen aanbieden, gaat de gemeente op zoek naar nog meer vrijwilligers, die kinderen willen begeleiden en ondersteunen. Samen met deze vrijwilligers kunnen de leerlingen leerstof verder inoefenen en ontdekken welke aandachtspunten er nog zijn. Ook het inplannen van het huiswerk is en blijft één van de speerpunten.

Meer plezier, groter zelfvertrouwen

“We zien dat heel wat leerlingen gebaat zijn bij een huiswerkbegeleiding op maat. Op die manier dragen we een extra steentje bij de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Meer plezier in de vakken op school, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding, dat zijn de effecten die we trachten te bereiken”, aldus schepen Oner.

Dat bevestigen ook de huiswerkvrijwilligers. Ze zien effectief dat de kinderen vooruitgang boeken en meer zelfvertrouwen uitstralen. Uitspraken als “Ik wist niet dat ik het kon” maakt het voor hen dan ook meer dan de moeite waard om zich hiervoor in te zetten.

Word huiswerkvrijwilliger

Voel je je geroepen om zelf huiswerkbegeleider te worden? Neem zeker contact op met de Dienst onderwijs van de gemeente Willebroek (03 866 92 04, onderwijs@willebroek.be). De huiswerkklas start meteen na het einde van de reguliere lessen. Meer info vind je op de flyer in bijlage.

Buurtinformatienetwerk van start in Klein-Willebroek 

BIN Klein-Willebroek werd maandag 12 oktober officieel boven de doopvont gehouden door burgemeester Eddy Bevers en de betrokken partners. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waar de gehele buurt wel bij vaart.

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het doel van zo’n BIN is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Dit alles gekoppeld aan permanente informatie-uitwisseling.

Evident dat bij het uitwisselen van informatie de eigenheid van elke partner wordt gerespecteerd. (bv. privacy, beroepsgeheim…)

De strijd tegen onder meer woninginbraken is een prioriteit voor de lokale politie Mechelen-Willebroek. Zo zijn er zeer regelmatig acties om te voorkomen dat inbrekers hun slag kunnen slaan of hen op heterdaad te betrappen. Maar ook om mogelijk (rondtrekkende) dadergroepen in beeld te brengen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn onder meer de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning).

BIN Klein-Willebroek

Enkele bewoners uit het gebied dat nu omschreven wordt als BIN Klein-Willebroek hebben de koppen bijeen gestoken om tot dit resultaat te komen. Naast de actieve aanwezigheid van politie, met o.a. controleacties, krijgen we daar nu een buurtinformatienetwerk bij.

Verdachte handelingen dient iedereen, niet alleen BIN-participanten, zo snel als mogelijk door te geven aan onze meldkamer (015/464.464). Dit kan de klok rond. Wanneer informatie recent is zullen de BIN-leden in reële tijd een gesproken boodschap ontvangen, met een melding en eventuele tips. (Een verdacht individu dat om drie uur ’s nachts plots in een groot aantal woningen het licht ziet aangaan, weet dat hij beter kan vertrekken.)

Wanneer er een langere tijd verstreken is na eventuele feiten, ontvangen de BIN-leden een mail met informatie en mogelijke aandachtspunten.

Burgemeester gemeente Willebroek, Eddy Bevers: “Met een BIN willen we graag het veiligheidsgevoel vergroten, de sociale controle aanzwengelen én het belang van preventie verspreiden. Voeg daarbij dat zulk netwerk ook een sensibiliserende rol speelt naar de problematiek van sluikstorten en vandalisme, en je weet dat dit BIN alleen maar succesrijk kan zijn en navolging zal krijgen.”

Deelnemende straten BIN Klein-Willebroek

Antwerpsesteenweg

Dwarsdijk

Heindonkstraat

Hoofd

Louis Denaeyerkaai

Oostvaartdijk

Sasplein

Schoolstraat

Volksstraat

Gemeente Willebroek verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Vanaf 1 januari 2021 start de gemeente Willebroek met de invoering van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. Op die manier streeft de gemeente naar een betere kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt.

Voor elke woning die verhuurd wordt, moet de verhuurder binnenkort een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Dit attest garandeert dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

“Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen”, verduidelijkt schepen Bavo Anciaux, bevoegd voor sociale zaken en armoedebestrijding. “Door de invoering van dit verplicht conformiteitsattest zorgt de gemeente voor meer kwalitatieve, energiezuinige woningen en met een hoger wooncomfort. Een conformiteitsattest is bovendien een adequaat middel om huisjesmelkerij tegen te gaan. Zo zorgen we er samen met onze verhuurders voor dat Willebroek een gemeente is waar het goed is om te wonen en te huren.”

Gefaseerd

Het verplicht conformiteitsattest wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het bouwjaar van de woning. De oudste woningen komen eerst aan de beurt. In de periode tussen 2021 en 2022 worden alle huurwoningen die ouder zijn dan 45 jaar prioritair onderzocht. Tegen 2027 moeten alle Willebroekse huurwoningen over een conformiteitattest beschikken.

Tien jaar geldig

Het conformiteitsattest is tien jaar geldig. Wanneer de woning niet voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan de geldigheidsduur worden ingekort tot vijf jaar.

Zelf verhuurder?

Zorg ervoor dat je op tijd je conformiteitsattest aanvraagt. Dat kan via het formulier op de website of bij de dienst Omgeving van de gemeente Willebroek. Een conformiteitsattest aanvragen kost 90 euro per woning. Bij overtredingen kan een belasting geheven worden van 500 euro per woning.

Bpost verplaatst rode brievenbus naar kruispunt Breendonkstraat-Bosstraat

Voor een betere geografische spreiding van de postbussen in Willebroek verplaatste Bpost de rode brievenbus in de Overwinningsstraat naar het kruispunt van de Breendonkstraat met de Bosstraat.

Door de verhuis van het Willebroekse postkantoor van de Dokter Persoonslaan naar de Overwinningsstraat bevonden er zich een tijdlang twee rode brievenbussen vlakbij mekaar: één aan de het postkantoor zelf en één aan het kruispunt van de Overwinningsstraat en de Vooruitgangsstraat.

Om de postbussen beter over het Willebroekse grondgebied te verspreiden, werd beslist om deze laatste te verplaatsen. Als alternatieve locatie kwam het kruispunt van de Breendonkstraat en de Bosstraat uit de bus. De bewoners van deze buurt vinden nu ook een rode brievenbus dichter bij de deur.

Extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil tijdens de Handhavingsweek in Willebroek

“Hou je bubbel gezond, geen afval op de grond!”. Met die woorden ging op 5 oktober de Handhavingsweek van start in Willebroek, met dit jaar een bijzondere aandacht voor sluikstort en zwerfvuil.

“Ook in deze ongewone tijden blijft sluikstorten een groot probleem”, zegt schepen voor Omgeving Maaike Bradt. “Dat kost handenvol geld dat nuttiger besteed kan worden. Veel burgers ergeren zich aan afval dat achterblijft in de straten, parken. Bovendien geeft een slordig straatbeeld aanleiding tot een onveiligheidsgevoel. Tijdens deze Handhavingsweek kunnen we onze krachten bundelen om dit tegen te gaan.”

Zelf meedoen

Inwoners die zelf een handje willen toesteken kunnen deelnemen door een zwerfvuilactie te organiseren of zich aan te melden als buurtvrijwilliger. Zij ontvangen gratis materiaal om zelf zwerfvuil op te ruimen. Willebroekenaren die liever thuisblijven, kunnen helpen door een keer extra de stoep voor zijn of haar deur te vegen!

De gemeente roept iedereen op om foto’s of filmpjes van zijn of haar opruimactie door te sturen. Dat kan via omgeving@willebroek.be. Deelnemers maken kans op 1 van de 10 Willebroekse Kadobonnen. Zo helpen we niet alleen de natuur een handje, maar ondersteunen we ook de lokale handelaars in deze moeilijke periode.

Extra aandacht voor sluikstort

Naast de inzet van inwoners zullen ook de gemeentelijke diensten en politie zich extra engageren voor een proper Willebroek. Zowel door het opruimen van sluikstort als het beboeten van de sluikstorters.

Burgemeester Bevers: “draag je mondmasker in de volledige schoolomgeving”

De gemeente Willebroek gaat verscherpt controleren op het naleven van de veiligheidsmaatregelen in de schoolomgeving. “Op korte tijd komen er veel mensen samen. Afstand houden is de boodschap en ook het dragen van een mondmasker is verplicht. Niet alleen aan de schoolpoort, maar in de volledige schoolomgeving.” 

“Aan het begin en op het einde van de schooldag is het behoorlijk druk in de schoolomgeving”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Op korte tijd komen er veel mensen samen aan de schoolpoort en in de straten rond de school. Onze scholen hebben veel moeite gedaan om alles veilig en vlot te organiseren, met duidelijke afspraken. Het is dan cruciaal dat die richtlijnen goed worden opgevolgd. Hoe beter we ons aan deze maatregelen houden, hoe minder kans het virus krijgt om zich verder te verspreiden.”

Zo worden ouders en leerlingen gevraagd om niet te blijven babbelen aan de schoolpoort en steeds minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Daarnaast is het dragen van een mondneusmasker in de schoolomgeving verplicht (vanaf 12 jaar).  

Verplicht binnen een straal van 200 meter

“Niet alleen aan de school is het dragen van zo’n masker belangrijk, maar ook in de wijde omgeving is een mondneusmasker verplicht in de provincie Antwerpen. Deze verplichting geldt sinds 1 oktober tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van alle onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan. Deze maatregel geldt voor iedereen in de schoolomgeving, inclusief ouders, leerkrachten en alle leerlingen vanaf 12 jaar.”

Extra sensibilisering en strenger optreden

De scholen worden gevraagd om de mensen hier duidelijk op aan te spreken. “Scholen kunnen van de gemeente extra communicatiemateriaal ontvangen waarin de maatregelen duidelijk opgesomd staan”, aldus burgemeester Bevers.

“Onze veiligheidsdiensten hebben verscherpt toezicht gedaan aan de schoolpoorten en hebben mensen zonder mondmasker streng vermaand. Ook in het Brouwershof waren extra controles. Dit had zijn effect: meer en meer mensen waren in orde inzake de mondmaskerplicht en het samenscholingsverbod.”

Gemeente Willebroek zet in op fair trade 

Op het einde van de Week van de Fair Trade, die plaatsvindt van 7 tot 17 oktober 2020, engageert de gemeente Willebroek zich voor het behalen van de titel van ‘fairtradegemeente’.

Met het ondertekenen van een intentieverklaring geeft de gemeente het signaal werk te willen maken van het creëren van een groter draagvlak voor eerlijke handel.

Een fairtradegemeente kenmerkt zich door het feit dat er op verschillende vlakken wordt ingezet om de promotie en verkoop van eerlijke producten te bevorderen. “Niet enkel binnen de gemeentediensten worden de aankopen onder de loep genomen”, legt schepen van Samenleven Murat Öner uit. “Scholen, horeca, winkels, verenigingen het bedrijfsleven worden mee betrokken in dit project. Ook duurzame en lokale landbouw krijgt een belangrijke plaats.”

Burgemeester Eddy Bevers: “Je zou ervan versteld staan hoeveel producten tegenwoordig al een fairtradelabel hebben. Vaak hebben onze inwoners fairtadeproducten in huis zonder dit zelf te beseffen. We willen echter verder gaan en zorgen dat het aanschaffen van deze producten een bewuste keuze wordt. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring willen wij als gemeente duidelijk maken hier voor de volle 100% te willen voor gaan.”

In bijlage vindt u fotomateriaal van de officiële ondertekening.

175 echtparen vieren hun bijzondere huwelijksverjaardag 

175 echtparen uit Willebroek vieren dit jaar hun bijzondere huwelijksverjaardag. 150 van hen doet dat met een feestelijke ontbijtmand. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is er dit jaar uitzonderlijk geen jubilarissenviering.

Dit jaar worden 175 echtparen in de bloemetjes gezet. 62 van hen vieren in 2020 vijftig jaar huwelijksgeluk, 51 echtparen doen daar nog eens vijf jaar bovenop. 37 echtparen stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje, goed voor een diamanten jubileum en 25 echtparen mochten maar liefst 65 kaarsjes uitblazen!

Alle echtparen kregen de vraag of zij hun bijzondere verjaardag wilden vieren met een ontbijtmand aangeboden door de gemeente Willebroek. 150 van hen ging op dat aanbod in en zullen op woensdag 21 of donderdag 22 oktober een mand gevuld met lekkers aan hun voordeur treffen.


Vaarwel roze zak, welkom "Nieuwe Blauwe Zak"

Spreuken fleuren Willebroeks straatbeeld op

Op verschillende plekjes in Willebroek versieren vanaf donderdag opvallende spreuken en tekeningen het straatbeeld. De actie wordt georganiseerd naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

Inwoners en bezoekers zullen deze week opkijken wanneer ze door Willebroek wandelen. Op verschillende openbare gebouwen, etalages van handelaars en ook bij de inwoners zelf verschijnen vanaf 1 oktober kleurrijke tekeningen en boodschappen op de ramen.

Glimlach opwekken

Het gaat om een gemeentelijke actie, naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Van 1 tot 10 oktober telt de gemeente Willebroek af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. “Tien dagen waarin we extra stilstaan bij het belang van een goede veerkracht”, legt schepen van het Huis van de Zorg Bavo Anciaux uit. “In deze verwarrende tijden is het nodig om hier aandacht aan te besteden. Onze mentale veerkracht wordt nu extra op proef gesteld. Steeds meer mensen voelen zich niet goed in hun vel en zijn psychisch kwetsbaar.”

In samenwerking met een aantal lokale creatievelingen zullen mooie tekeningen en inspirerende teksten, gedichten en quotes in het straatbeeld verschijnen. “Het is belangrijk om samen positief te blijven in deze nieuwe realiteit waarin we elkaar maximaal moeten ondersteunen, zeker ook mentaal”, vindt de schepen. “Met deze actie willen we bij de inwoners een glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven.”

Zelf meedoen

De gemeente roept inwoners, verenigingen en handelaars op om hun raam of stoep te versieren met afwasbare krijtstiften en stoepkrijt. Een toffe gezinsactiviteit die energie geeft, een positieve omgeving creëert en onze gemeente opfleurt.

Vermeld bij je tekening zeker #samenveerkrachtig en mail je kunstwerkjes door naar welzijnsloket@willebroek.be.

Injectie van €130.000 voor lokale handel met "Personeelsbon"

Corona heeft een zware impact, ook op de Willebroekse lokale handelaars. Het gemeentebestuur van Willebroek heeft na de lockdown op verschillende vlakken proberen tegemoet te komen aan de verzuchtingen van haar inwoners, handelaars en bedrijven. Daarom werd onder meer het project van De 12 werken van Willebroek opgestart. Na een bevraging van verschillende doelgroepen zal dit resulteren in twaalf gerichte acties om de gemeente weer op te starten. In afwachting van de afronding van de 12 werken heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de lokale economie alvast een bijkomende injectie van €130.000 te geven. 

De personeelsbon

“Om onze lokale handelaar een duwtje in de rug te geven hebben we de Personeelsbon in het leven geroepen”, vertelt schepen voor lokale economie Ilse Lenvain. De personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Willebroek krijgen een bedrag uitgekeerd in Personeelsbonnen. Het systeem is te vergelijken met dat van de ecocheques, maar deze waardebonnen kunnen enkel worden uitgegeven bij de lokale handelaars.”

De uitgifte van deze bon is onderworpen aan de voorwaarden uit een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5). Eén van de voorwaarden is dat de ontvangende handelaar niet meer dan tien personeelsleden in dienst mag hebben. Op die manier kunnen de Personeelsbonnen dus enkel besteed worden bij de kleine zelfstandige in Willebroek. De Personeelsbon kan uitgegeven worden tussen 30 september 2020 en 7 juni 2021.

Willebroek Winkelhart

De waardebonnen kunnen gebruikt worden bij de handelaars die zijn aangesloten bij handelaarsorganisatie Willebroek Winkelhart. Schepen Lenvain: “Willebroek Winkelhart is voor ons de ideale partner omdat ze reeds diep geworteld is in de Willebroekse lokale handel. Om zoveel mogelijk handelaars te bereiken en te betrekken bij deze Personeelsbon, beslisten we samen met Willebroek Winkelhart dat elke Willebroekse handelaar tot het einde van 2021 gratis kan aansluiten bij de handelaarsvereniging. Die drempel nemen we dus alvast helemaal weg.”


Burgemeester Bevers: “We blijven waakzaam”

Ook in Willebroek nemen de geregistreerde coronagevallen gestaag toe. “Voorlopig is er geen reden tot paniek, maar we blijven waakzaam”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “We zaten maandag nog samen met de crisiscel en volgen de situatie op de voet.” 

Kort op de bal 

“We gaan aan de slag met de cijfers die we rechtstreeks van onze eerstelijnszone en de huisartsen krijgen. Die zijn accurater en hebben enkele dagen voorsprong op de cijfers van Sciensano. Onze crisiscel baseert zich bij de analyse op de weekcijfers en -gemiddelden. De plotse schommelingen die we terugvinden in de cijfers van Sciensano hebben vaak een administratieve oorzaak”, aldus burgemeester Bevers.

“Een bijkomend voordeel van de data die wij hanteren, is dat ze ook meer achtergrondinformatie over de besmettingen bevatten. Zo kunnen we gerichter ingrijpen op de plaatsen waar dat nodig is.” 

Strenger optreden

Burgemeester Bevers benadrukt nog eens hoe belangrijk het is om de geldende maatregelen na te leven: “De maatregelen die we inmiddels kennen als ‘de zes gouden regels’ blijven heel belangrijk. Houd afstand van elkaar, kan dat niet: draag je mondmasker. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn nog altijd niet toegelaten. Ik heb onze ordediensten opgedragen hier strenger op toe te zien.”

Gemeente Willebroek voert mantelzorgpremie in

De gemeente Willebroek start met het toekennen van een premie aan personen die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur. “Met de premie willen we mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor hun waardevolle inzet”, klinkt het.

Heel wat ouderen wonen gewoon thuis. Om dat mogelijk te maken hebben zij vaak behoefte aan hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse dingen, zoals winkelen en koken, taken die door een mantelzorger kunnen worden overgenomen.

Naast deze ouderen zijn er ook kinderen, jongeren en volwassen die omwille van een ziekte of handicap hulp en ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Ook voor hen zijn er veel mantelzorgers in de weer.

Blijk van waardering en erkenning

“Het gaat om extra zorg voor een zwaar zorgbehoevend persoon uit de naaste omgeving”, zegt schepen van Sociale Zaken Bavo Anciaux. “Het kan gaan om een partner, ouder, broer of zus, kind, buur, vriend(in) … De mantelzorger neemt taken over en kan hulp bieden op verschillende levensdomeinen: het huishouden, boodschappen, verzorging, administratie, emotionele ondersteuning … Het gaat hier echter niet om professionele zorg.”

“Dankzij deze hulp kunnen meer mensen thuis blijven wonen, vertoeven in hun vertrouwde omgeving. Om de vele mantelzorgers in Willebroek te ondersteunen, kunnen zij nu jaarlijks een premie aanvragen bij de gemeente Willebroek. Met de premie willen wij onze blijk van waardering en erkenning tonen voor de constante inzet en ondersteuning die deze mantelzorgers bieden”, aldus schepen Anciaux.

Premie aanvragen

Personen die een mantelzorgpremie willen aanvragen, kunnen daarvoor terecht bij het Welzijnsloket. Zij moeten dit doen voor 20 november 2020.

Alle info en aanvraagformulieren vind je terug op www.willebroek.be. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Welzijnsloket via welzijnsloket@willebroek.be of 03 860 34 50. 

Asbestcementafval vanaf 1 oktober: 

verplicht verpakt aanbieden op het recyclagepark en ophaling aan huis kan aangevraagd worden.

Vanaf 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. Vanaf dan kan je ook een aanvraag doen om je asbestcementafval aan huis te laten ophalen.

Asbestcementafval (golfplaten, leien, vloertegels, … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark.

IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Daarom wordt vanaf 1 oktober 2020 nog enkel verpakt asbestcementafval aanvaard. Hiervoor kan je vanaf maandag 28 september aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd.

De set beschermende kledij die je er eveneens kan aankopen, kan je thuis gebruiken om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen. “Het is belangrijk”, zegt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM, “dat met deze nieuwe maatregel er nog veiliger met asbestcementafval wordt omgesprongen”.

Tegelijkertijd start IVAREM vanaf 1 oktober 2020 ook de inzameling op aanvraag van asbestcementafval aan huis. Dankzij de steun van de OVAM kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan een interessant tarief, 30 euro voor de eerste zak en 20 euro voor de volgende, aankopen en laten ophalen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van IVAREM (www.ivarem.be/asbest) of bij de gratis infolijn 0800 90 441.

Willebroek gaat mensen met huurachterstal intensiever begeleiden om uithuiszetting te vermijden

De gemeente Willebroek stapt in het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU). Dit fonds werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen in de strijd tegen het hoge aantal uithuiszettingen met als doel om huurders te ondersteunen om hun woning te kunnen behouden.  

Wanneer er sprake is van achterstallige huurbetalingen bij een cliënt, kan het OCMW van Willebroek, na een sociaal onderzoek, beslissen een huurder te begeleiden bij de afbetaling van de huurschuld. OCMW Willebroek, huurder en verhuurder sluiten vervolgens een begeleidingsovereenkomst die een afbetalingsregeling vastlegt. Het OCMW kan voor de financiële tussenkomst een beroep doen op het fonds.  

Moeilijke periode  

Schepen van Wonen en Sociale Zaken Bavo Anciaux: “Omdat steeds meer mensen, mede door de coronacrisis, financieel verlies lijden en in de problemen komen met het betalen van hun huur, kan een intensieve begeleiding door de gemeente een oplossing vormen. Tijdens zo’n begeleiding helpen we de huurder bij het afbetalen van de huurachterstand en het creëren van een stabiele woonsituatie.”

“Op deze manier hopen we zwakke huurders te beschermen, uithuiszettingen te vermijden en samen met huurders te voorkomen dat dergelijke situaties zich herhalen door het bijbrengen van bepaalde inzichten en vaardigheden.”

Het project gaat van start op 1 oktober 2020.

ODTH First Class Logistics uit Willebroek wint Prijs Duurzaam Ondernemen 

Het Willebroekse ODTH First Class Logistics sleepte donderdag de Prijs Duurzaam Ondernemen in de wacht tijdens een awardshow van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Welverdiend”, vindt burgemeester Eddy Bevers.

VOKA – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen organiseerde al voor de 34ste keer een evenement om het beste van wat de ondernemingsregio te bieden heeft, te bekronen. De uitreiking vond plaats in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg.

“Duurzaam ondernemen zit in ons DNA”

Tijdens deze awardshow ontving het Willebroekse ODTH First Class Logistics het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het Willebroekse opslag- en distributiebedrijf heeft van duurzaamheid hun corebusiness gemaakt en de hele organisatie daarvoor ingeschakeld om op die manier te ondernemen. En dat is ook de expertenjury niet ontgaan.

Veroniek De Mulder, CEO van ODTH First Class Logistics: “Met trots nemen we deze bijzondere prijs in ontvangst. Duurzaam ondernemen zit in het DNA van onze onderneming. Dat DNA is ook het stokpaardje van Jos De Wael, oprichter van ODTH First Class Logistics. Deze award is dan ook een mooie erkenning voor onze aanpak en aanhoudende inspanningen van de afgelopen jaren.”

Trotse burgemeester

Via het Burgemeestersconvenant 2030 engageert de gemeente Willebroek zich om een doeltreffend klimaat- en energiebeleid uit te bouwen in Willebroek. Concreet wil Willebroek de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen via energie-efficiënte maatregelen en door het inzetten van hernieuwbare energie. Via verschillende acties vestigt Willebroek de aandacht op de klimaatproblematiek en streeft ze ernaar om broeikasgasemissies op het grondgebied te verminderen.

“Dat kunnen we natuurlijk niet alleen”, zegt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers. “We zijn dan ook bijzonder fier dat een Willebroekse onderneming precies deze hoofdprijs binnenhaalt. We waarderen de talrijke inspanningen die ODTH First Class Logistics doet om duurzaamheid in te bedden in de organisatie. Mijn uitdrukkelijke felicitaties gaan naar het ganse team van ODTH First Class Logistics. Deze prijs is absoluut welverdiend.”

3x meer subsidies voor de Willebroekse verenigingen

De coronacrisis heeft het Willebroekse verenigingsleven zwaar getroffen. De lokale verenigingen zagen heel wat van hun eigen inkomsten verdwijnen. Naast de reguliere werking die stilviel, konden ook de activiteiten die ze organiseerden om wat geld in het laatje te krijgen, niet doorgaan. 

Om het verenigingsleven te ondersteunen riep de Vlaamse Regering een noodfonds in het leven. De gemeente Willebroek besliste nu om dit bedrag integraal in de erkende lokale verenigingen te pompen. Daar bovenop doet de gemeente zelf een extra inspanning in het kader van het participatietraject van de Twaalf Werken van Willebroek. 

Subsidies verdrievoudigd 

Burgemeester Eddy Bevers: “Onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen hebben het tijdens deze coronacrisis zwaar te verduren. De extra middelen die we van de Vlaamse overheid ontvingen laten we dan ook integraal doorvloeien naar onze Willebroekse verenigingen. Concreet wil dit zeggen dat we de werkingssubsidies van alle erkende verenigingen maal drie gaan doen. Dat is goed voor 431.000 euro bovenop de reeds voorziene middelen. De verdrievoudiging van de gemeentelijke bijdrage moet de nodige financiële ademruimte scheppen en de toekomst veiligstellen.”

Papierwerk minimaliseren

Om de werkdruk te verlichten, hoeven de verenigingen dit jaar geen werkingsverslag of extra subsidieaanvraag in te dienen. De subsidies worden toegekend op basis van de bedragen van 2019, die dit jaar worden verdrievoudigd. De subsidie wordt uitbetaald in schijven. Een eerste schijf bestaat uit het integrale subsidiebedrag van 2019. De extra subsidies worden uitbetaald nadat de aangepaste budgetten voor 2020 zijn goedgekeurd.

Bovenop corona-subsidies

Eerder konden de Willebroekse verenigingen al rekenen op een opstartsubsidie en een extra kampsubsidie om hun werking en kamp coronaproof te laten verlopen. Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten een extra jeugdaanbod organiseerden, konden hiervoor een extra impulssubsidie krijgen.

Grote verschillen tussen gemeentelijke coronacijfers afhankelijk van de bron

Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de coronacijfers waarop de gemeentelijke crisiscel zich moet baseren om het lokaal beleid uit te stippelen.

Eddy Bevers: “Als lokale overheid kunnen we verschillende kanalen raadplegen met gegevens over de evolutie van het aantal COVID-19 besmettingen in onze gemeente. Enerzijds zijn er de data vanuit Sciensano en de Corona Kennisbank van de VUB. Dat zijn de cijfers die iedereen kan raadplegen en die we ook via de media gepresenteerd krijgen. Anderzijds krijgen we als lokale overheid ook cijfers vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid, de zogenaamde Zorgatlas. Het is opvallend hoe sterk deze cijfers van elkaar verschillen. Volgens Sciensano is er in Willebroek een aanzienlijke stijging, terwijl de Zorgatlas iets helemaal anders vertelt” 

“In het laatste rapport van de Risk Assessment Group van Sciensano (2 september), konden we ook enkele objectieve fouten vaststellen. Zo was sprake van een uitbraak in een woonzorgcentrum op ons grondgebied terwijl dat hoegenaamd niet het geval is. Er zouden dubbele tellingen gebeurd zijn en de incidentie in onze gemeente was fout berekend waardoor we in een hogere schaal werden ingedeeld.” 

Deze grote verschillen tussen de cijfers maakt het voor ons als lokaal bestuur heel moeilijk om in te schatten welke beleidsmaatregelen we moeten nemen. Hiervoor moeten we ons kunnen baseren op cijfers die we voor de volle honderd procent kunnen vertrouwen. Dat is nu helaas niet het geval. Uiteraard doen we er als gemeentebestuur alles aan om onze inwoners verder te sensibiliseren en te reageren wanneer dat nodig is,” aldus burgemeester Bevers. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 

Kabinet burgemeester Eddy Bevers 

03 866 91 03

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

kabinet.burgemeester@willebroek.be

www.willebroek.be

Gemeente Willebroek start met huiswerkbegeleiding

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceert de gemeente Willebroek in samenwerking met twee Willebroekse lagere scholen een proefproject voor huiswerkbegeleiding.  

Schepen voor onderwijs Murat Oner: ”We vinden huiswerkbegeleiding enorm belangrijk. Door onze leerlingen te begeleiden bij de opvolging van hun lessen willen we ze sterker maken. Huiswerkbegeleiding kan een krachtig instrument zijn om de ongelijkheid op de schoolbanken tegen te gaan. Het geeft ons de mogelijkheid om ook de ouders te ondersteunen en de communicatie tussen de ouders, de school en het kind te versterken.”

Vrijwilligers

Voor de huiswerkbegeleiding wil de gemeente een beroep doen op vrijwilligers die thuis zijn in het begeleiden en ondersteunen van kinderen. Samen met deze vrijwilligers kunnen de leerlingen de leerstof verder inoefenen en ontdekken welke aandachtspunten er nog zijn. Ook het inplannen van het huiswerk zal een van de speerpunten zijn.

 Meer plezier, groter zelfvertrouwen

“We zijn ervan overtuigd dat heel wat leerlingen gebaat zijn bij een huiswerkbegeleiding op maat. Zo dragen we een extra steentje bij bij de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Meer plezier in de vakken op school, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandige werkhouding, dat zijn de effecten die we trachten te bereiken”, aldus schepen Oner.

Word huiswerkvrijwilliger

Voel je je geroepen om zelf huiswerkbegeleider te worden? Neem zeker contact op met de Dienst onderwijs van de gemeente Willebroek (03 866 91 80, onderwijs@willebroek.be). De huiswerkklas start meteen na het einde van de reguliere lessen. Meer info vind je op de flyer in bijlage.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 80

onderwijs@willebroek.be

Wandelzoektocht zet vernieuwde Molenberg-wandeling in de kijker

Om de vernieuwde Molenbergwandelroute in de aandacht te brengen, organiseert de gemeente Willebroek een grote wandelzoektocht. Wandelaars die de zoektocht aangaan, maken kans op een Molenbergpakket en een Willebroekse Kadobon.  

 

Mensen die graag genieten van natuur, rust én whisky, zullen vast en zeker hun hart kunnen ophalen tijdens de Molenbergwandeling in Blaasveld. Sinds kort steekt die in een nieuw jasje, met een nieuwe wandelbrochure en een geüpdatete route.

Tijdens de wandeltocht passeren wandelaars tal van lokale blikvangers, zoals de Sint-Franciscuskapel, de visserssteigers met een prachtig uitzicht over het Blaasveldbroek, het domein van Sport Vlaanderen en het otter- en bevereiland. Starten en eindigen doe je aan de unieke whiskystokerij De Molenberg, waar bezoekers genieten van een glaasje Gouden Carolus Single Malt of een begeleide rondleiding door de historische molenaarshoeve en de vernieuwde stokerij.

Wandelzoektocht

“Om de vernieuwde wandelroute te promoten, organiseert de gemeente Willebroek in de maanden juli, augustus en september een heuse wandelzoektocht”, zegt schepen van Toerisme Ronny Somers. “Deelnemers zoeken tijdens het wandelen het antwoord op twaalf vragen en moeten ook foto’s herkennen gedurende hun tocht. Uit alle deelnemers wordt een winnaar gekozen, die een bijzonder prijzenpakket mee naar huis neemt. Er worden ook mooie troostprijzen voorzien.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.bezoekwillebroek.be/beleef, waar ze alle info over de wandelroute en wandelzoektocht terugvinden.

Slimme zone 30 in schoolomgeving Hinxelaar vanaf 1 september 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal de zone 30 bij Basisschool Sint-Joris (Hinxelaar) op de Mechelsesteenweg worden aangeduid door dynamische verkeersborden.

Automatisch

“De zone 30-borden worden vanaf september automatisch actief aan het begin en einde van de schooldag en tijdens de middag”, zegt schepen Luc Spiessens. “Op alle andere momenten is het bord gedoofd en blijft de maximum toegelaten snelheid 50 km/u. Op die manier maken we de schoolomgeving nog veiliger en creëren we een duidelijk verschil: op de momenten dat er schoolkinderen circuleren is het 30 km/u, daarbuiten 50 km/u.”

Betere zichtbaarheid

De variabele borden werken met witte en rode ledverlichting waardoor ze beter zichtbaar zijn voor bestuurders, ook bij slechte weersomstandigheden. Bovendien werken de borden op zonne-energie zodat ze ook bij een eventuele stroompanne blijven functioneren.

Subsidie

Voor dit project kon de gemeente rekenen op een tegemoetkoming van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De subsidie ‘veilige schoolomgevingen’ dekt de helft van de gemaakte kosten.


Coronasteun voor Willebroekse socio-culturele verenigingen

De gemeenteraad keurde afgelopen dinsdag enkele maatregelen goed om de Willebroekse socio-culturele verenigingen te ondersteunen. Bij de heropstart na de moeilijke coronamaanden kunnen ze een beroep doen op enkele extra subsidies.

"Het participatietraject waarmee we onze gemeente na de coronacrisis opnieuw willen lanceren en dat we De 12 werken van Willebroek hebben gedoopt, is nog volop aan de gang. Binnenkort leggen we onze inwoners opnieuw enkele keuzes voor. We zijn er ons echter ook van bewust dat er voor sommige steunmaatregelen geen tijd te verliezen is. Daarom namen we het vanuit het college van burgemeester en schepenen enkele initiatieven om onze verenigingen financieel te ondersteunen. Op deze manier willen we hen een duwtje in de rug geven om zo met de hulp van de gemeente de samenleving op een veilige manier weer op gang te trekken”, vertelt schepen Maaike Bradt.

Een overzicht van de subsidies waar de verenigingen op kunnen rekenen:

• Alle erkende en gesubsidieerde verenigingen krijgen een opstartsubsidie om hun werking coronaproof te maken. Hiermee kunnen ze zeep, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers ... aankopen. Deze subsidie wordt automatisch uitgekeerd in de loop van de maand juli.

• Verenigingen die op kamp gaan kunnen een aanvraag indienen voor een extra kampsubsidie. Die moet het mee mogelijk maken om het kampgebeuren volgens de geldende richtlijnen te laten verlopen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 500 euro per bubbel van 50 personen voor een periode van tien dagen.

• Verenigingen die deze zomer bovenop hun reguliere activiteiten een extra jeugdaanbod organiseren dat voldoet aan een aantal spelregels, kunnen hiervoor een extra impulssubsidie krijgen van maximaal 1500 euro per bubbel van 50 personen voor 5 dagen.

Voor meer informatie over de subsidies en de bijhorende subsidiereglementen kan je terecht bij de dienst Vrije tijd van de gemeente Willebroek (vrijetijd@willebroek.be, 03 866 92 31).

De 12 werken van Willebroek: inwoners denken mee na over gemeentelijke steunmaatregelen na de coronacrisis 

De gemeente Willebroek lanceerde op 27 mei het participatieproject ‘De 12 werken van Willebroek’. Via een digitaal platform kunnen inwoners voorstellen indienen om onze gemeente na de coronacrisis samen weer op te starten. De gemeente Willebroek trekt 1 miljoen uit voor deze herstelmaatregelen.

De gemeente wil deze investeringen niet overhaast doen. “Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', willen we samen met inwoners, handelaars en verenigingen in Willebroek uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om uit dit dal te klauteren”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Samen met de inwoners zullen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan opstellen om Willebroek weer op te starten na de coronacrisis.”

Iedereen krijgt de kans om suggesties te doen of te reageren op de voorstellen en zo mee te beslissen over deze investering op 12werken.willebroek.be. Voorlopig mikt de gemeente op twaalf concrete maatregelen, of de 12 werken van Willebroek.

Omdat niet iedereen digitaal actief is, ontvangt ieder Willebroeks gezin ook een postkaart. Ook daar kunnen inwoners hun suggesties kwijt, om die vervolgens gratis terug te sturen.

Voorstellen indienen

Het participatieproject zal uit drie grote fases bestaan. In een eerste fase kunnen inwoners voorstellen indienen in drie grote luiken: lokale economie, welzijn en vrijetijd. Inwoners kunnen ook reageren op de voorstellen van anderen.

Tegelijkertijd verspreidt de gemeente een impactbevraging bij verenigingen en buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart te kunnen brengen.

Weloverwogen selectie

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt tussen 21 en 30 juni alle ingediende voorstellen en maakt een selectie op basis van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

In de derde fase kunnen inwoners aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen zij steunen binnen de drie luiken. Deze fase zal in juli plaatsvinden. Per luik (sociaal, economisch en vrijetijd) kunnen inwoners de ideeën die zij nodig vinden selecteren, met daaraan een bepaald budget gekoppeld. Na een grondige analyse van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de twaalf werken van Willebroek samen. 

Dringende maatregelen 

Een aantal noodzakelijke en dringende maatregelen werden al genomen door het gemeentebestuur. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren werd opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1.600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt.

Willebroek bestelde een gratis mondmasker voor iedere Willebroekenaar. De gemeente ondersteunde de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon en zorgt voor 10% extra koopkracht bovenop elke cadeaubon. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal voor personeel, klanten en patiënten van onze gemeentediensten, we zorgden voor communicatiemateriaal over de veiligheidsmaatregelen en namen aangepaste verkeersmaatregelen om het veilig winkelhieren te kunnen verzekeren. 

Willebroek: aangepaste verkeersmaatregelen maken veilig winkelen mogelijk

Het gemeentebestuur van Willebroek voorziet een hele reeks aanpassingen aan de verkeerssituatie in het centrum van de gemeente. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat ook op het openbaar domein een veilige afstand kan gegarandeerd worden.

Wanneer maandag de winkels weer opengaan, wil de gemeente alles in het werk stellen dat dit ook op het openbaar domein op een veilige manier kan gebeuren. “We willen onze voetgangers meer ruimte geven zodat iedereen zich steeds aan de opgelegde anderhalve meter afstand kan houden. Ook het gebruik van de fiets zal aangemoedigd worden”, stelt burgemeester Eddy Bevers.

Meer plaats voor voetgangers

De voetpaden in de August Van Landeghemstraat worden verbreed. “Er zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen om de voetgangers meer ruimte te geven. In de August Van Landeghemstraat, maar ook in de Overwinningsstraat en de Dokter Persoonslaan worden er op de voetpaden wachtzones en looprichtingen voorzien. Zo kunnen voetgangers op veilige afstand van elkaar blijven. Handelaars kunnen geen koopwaar of panelen uitstallen die de doorgang op de stoep hinderen”, zegt schepen van mobiliteit Luc Spiessens.

Voorrang voor fietsers

De gemeente vraagt haar inwoners om te voet of met de fiets te komen winkelen. Schepen Spiessens: “Om dit aan te moedigen maken we van de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat een fietsstraat.” In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.

Fietsers kunnen hun tweewieler kwijt in de extra fietsparkings in de August Van Landeghemstraat, op het Louis De Naeyerplein en in de Overwinningsstraat. “We vragen dat ook de bewoners van deze straten gebruik maken van de fietsparkings en hun fiets niet tegen de gevel plaatsen. Zo houden we de voetpaden obstakelvrij”.

Eenrichtingsverkeer

Om doorgaand verkeer te weren en het fietsen aan te moedigen, geldt er voor gemotoriseerd vervoer vanaf maandag eenrichtingsverkeer in de August Van Landeghemstraat. “Van aan de kerk zullen auto’s via de Stationsstraat naar de parking aan de Schoolweg geleid worden. In de andere richting kunnen auto’s via het August Van Landeghemplein tot aan de Stationsstraat rijden en zo eventueel parkeren op het Louis De Naeyerplein”, verduidelijkt schepen Luc Spiessens.

Markering

Tegen maandag zal de nodige signalisatie en markering worden aangebracht zodat de nieuwe situatie voor iedereen duidelijk is. “Het gaat niet alleen om aanduidingen om het wandel-, fiets-, en autoverkeer in goede banen te leiden. We blijven onze inwoners er ook op attent maken dat het uitermate belangrijk is om de basisreflexen te blijven respecteren: afstand houden, regelmatig handen wassen en een mondmasker dragen op drukke plaatsen”, besluit burgemeester Bevers.

Willebroek Winkelhart

Ook ín de Willebroekse handelszaken wordt alles in gereedheid gebracht om het winkelen coronaproof te laten verlopen. “Samen met enkele Willebroekse partners voorzien we vloerstickers die de shoppers attent maken op de fysieke afstand die moet bewaard worden. Affiches maken duidelijk wat er kan en niet kan”, vertelt Wim Jacobs van handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart. “We verdelen deze materialen onder onze leden, maar ook de handelaars die niet zijn aangesloten krijgen hetzelfde pakket. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten er samen door.”

Gemeente Willebroek lanceert e-loket

De gemeente Willebroek heeft haar e-loket gelanceerd. Voortaan kan je zonder verplaatsing, op elk moment van de dag, online een attest of akte opvragen.

Heb je een attest of uittreksel nodig, maar je wil het liefst in je kot blijven? De gemeente heeft in sneltempo een e-loket gelanceerd. Inwoners kunnen nu dag en nacht, elke dag van de week én snel en veilig een attest of akte online aanvragen en in hun mailbox ontvangen. Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en advocaten kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden.

Het e-loket is bereikbaar via www.willebroekbe/e-loket. Inloggen doe je met je elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app.

Tijdswinst

“Om de verplaatsingen van onze inwoners te beperken in deze tijden van strikte maatregelen, hebben we versneld het e-loket gelanceerd”, zegt schepen van ICT Bavo Anciaux. “Onze inwoners kunnen nu van thuis uit akten of uittreksels opvragen, zonder naar het Administratief Centrum te komen. Zeker in dit corona-tijdperk is dat een belangrijke extra optie voor de burger.”

“We willen het de Willebroekenaar zo gemakkelijk mogelijk maken”, vult burgemeester Eddy Bevers aan. “Inwoners hoeven zich niet meer aan te passen aan de openingsuren van het Administratief Centrum en kunnen via het e-loket snel, op een veilige manier en op elke locatie de nodige documenten raadplegen.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Communicatie

03 866 91 24

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

info@willebroek.be

www.willebroek.be

Maatregelen omtrent het coronavirus

Lees hier een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Dag na dag komt er een nieuwe informatie op ons af over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Verscherpte maatregelen

Niet essentiële winkels worden gesloten

Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan

Er geldt een samenscholingsverbod

Het algemene advies blijft:

vermijd situaties waar veel mensen samenkomen

vermijd onnodig fysiek contact met andere mensen, in het bijzonder ouderen en zieken

Een antwoord op meeste concrete vragen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Informatie over het Covid-19 virus

Op www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veelgestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land vind je hier.

Je kan de FOD Volksgezondheid ook per mail een vraag stellen of bellen op het gratis infonummer 0800 14 689 (van 8.00 tot 20.00 uur).

Op de Twitter-account en de Facebookpagina van de FOD Volksgezondheid staat doorlopend informatie over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen virussen.

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum in Willebroek blijft open, maar er zal nog uitsluitend op afspraak worden gewerkt. Op donderdag 19 maart zal er geen avonddienst zijn, de snelbalie zal dus om 16.00 uur sluiten.

Aan de inwoners vragen we om niet-dringende bezoeken uit te stellen, of die per mail of telefonisch af te handelen. De continuïteit van onze dienstverlening naar de inwoners blijft zo maximaal gegarandeerd.

Een afspraak maken kan via 0800 9 2830 of info@willebroek.be.


Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om tot 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra

Er zijn uitzonderingen voor:

Externe zorgverstrekkers

Stagiair(e)s

Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts

Om toch in contact te blijven met de bewoners, werd voor de familieleden een Facebookgroep aangemaakt onder de naam 'WZC Ten Weldebrouc'. Daar word je als familie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum en ontvang je info over eventuele nieuwe maatregelen.

Sinds maandag 16/03 werd er op elke afdeling ook een Skype-verbinding beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bewoners tijdens deze moeilijke periode nauwer contact houden met familie en vrienden. Vertrouwenspersonen werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Familieleden kunnen zich aanmelden bij deze nieuwe Facebookgroep voor extra informatie en foto's.

Vragen? 03 860 34 74

infoWZC@willebroek.be

 Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid besliste om alle lokale dienstencentra tot en met 13 april 2020 te sluiten.

Alle groepsactiviteiten worden afgelast, ook de activiteiten die in open lucht plaatsvinden.

De warme maaltijden zullen niet meer gebruikt kunnen worden in de cafetaria. De maaltijden zullen voorlopig aan huis worden geleverd (na reservatie).

De individuele dienstverlening (zoals het wassalon, douche of de mindermobielencentrale) kan voorlopig enkel op afspraak (via 03 860 34 97 of infoLDC@willebroek.be).

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van woensdag 25 maart 2020 wordt geannuleerd

Tijdens de openingsuren kan je ook terecht aan de balie van de dienst Thuiszorg (Wilgenhof 26).

 Evenementen en activiteiten

De federale regering heeft beslist om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Cafés en restaurants moeten hun deuren dicht laten vanaf vrijdag 13 maart middernacht.

In Willebroek zullen onder andere volgende evenementen worden uitgesteld of afgelast:

Woensdagmarkt

Cultuurvoorstellingen

Sportwedstrijden

Kermis

Carnavalstoet

Grabbelpasactiviteiten

...

Activiteiten die gepland waren in de gemeentelijke gebouwen tot en met 19 april 2020, kunnen kosteloos geannuleerd worden. De gemeente volgt de verdere beslissingen op het provinciale en federale vlak op de voet. De gemeente probeert voor alle voorstellingen of activiteiten waarvoor tickets verkocht een nieuwe datum te zoeken. Als dat niet lukt, betalen we het ticket terug.

Speelpleintjes worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het principe van social distancing (afstand houden en zo weinig mogleijk sociaal contact) gerespecteerd blijft.

Vrijetijdsgebouwen

Alle vrijetijdsgebouwen op het grondgebied van Willebroek sluiten de deuren.

CC De Ster

De Mozaïek

Sporthallen

...

In de bibliotheek wordt een alternatieve dienstverlening op poten gezet. De meest recente info vind je op de site van Bib Willebroek.

 Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden.

De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven draaien.

Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

De crèches blijven open.

Inschrijven in de kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2020-2021 kan nog steeds. Je kind online aanmelden kan hier tot 31 maart 2020. Inschrijvingen bij Atheneum Willebroek worden voorlopig stopgezet tot en met 3 april. Heb je je voor deze datum ingeschreven? Dan blijft je inschrijving behouden.

Wil je meer info of krijg je graag hulp bij je online aanmelding?

Bel op het nummer 03 866 91 80 of maak een afspraak met de dienst Onderwijs.


Handelaars en ondernemers

Niet-essentiële winkels en handelszaken gaan dicht, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De wekelijkse markt gaat niet door.

De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten)

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten

Nachtwinkels mogen tot 22.00 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming? Onderstaande instanties lijsten je mogelijke vragen en antwoorden op. Dit wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

Unizo: www.unizo.be/corona

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen: www.voka.be/nieuws/hotline-en-aanspreekpunt-voor-jouw-corona-vragen

Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/coronavirus-wat-moet-u-weten

Meer info over steunmaatregelen van de overheid, vind je op de websites van Voka en Vlaio.

Afvalophaling

De werking van IVAREM is aangepast:

de recyclageparken zijn gesloten tot en met 4 april 2020

de afvalophaling aan huis gaat door zoals gepland

de gratis infolijn 0800 90 441 blijft bereikbaar. De meeste antwoorden vind je ook op www.ivarem.be.

De meest recente info vind je steeds op www.ivarem.be/corona of via de Facebookpagina van IVAREM.

Volkshuisvesting Willebroek

Ook Volkshuisvesting voert de nodige aanpassingen aan haar werking door. De meest recente maatregelen vind je op hun website.

Hoe bescherm ik mezelf en anderen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Moet je hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vermijd om handen te geven.

Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Willebroek en Kapelle-op-den-Bos verlengen samenwerking rond zwembad De Druppelteen

Al sinds 2003 zetelen de gemeentes Willebroek en Kapelle-op-den-Bos in de projectvereniging WIKA. Die werd opgericht om de kosten en de baten van het zwembad De Druppelteen optimaal te verdelen tussen beide gemeenten.

 Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst tussen de twee buurgemeenten voor zes jaar verlengd. Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. In ruil voor deze bijdrage kunnen ook Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs genieten van voordelige tarieven in het zwembad in Kapelle-op-den-Bos. 

Schepen van sport Ronny Somers: “Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen is één van de belangrijkste pijlers van ons vrijetijdsbeleid. We streven naar een breed gedragen sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Het zijn onze inwoners, scholen en sportclubs die de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking.”

Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020