free amp templates

Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Gemeente trekt 1.000.000 euro uit voor herstelmaatregelen

De coronacrisis treft de hele samenleving diep. De gemeente Willebroek voorziet een investeringsfonds van 1.000.000 euro om zo de economische en sociale activiteiten in de kanaalgemeente te ondersteunen.

De gemeente Willebroek wil deze fondsen niet overhaast toekennen. Schepen van Financiën Luc Spiessens: “Het lijkt ons niet wijs om nu in allerijl met cijfers beginnen te goochelen en met een gedetailleerd voorstel te komen hoe we de periode na de coronacrisis gaan aanpakken. We voorzien een aanzienlijk bedrag van één miljoen euro dat we op een weloverwogen manier willen besteden zodat alle investeringen op de juiste plek terecht komen en het juiste doel dienen.”

Dringende maatregelen

“Alle noodzakelijke en dringende maatregelen hebben we meteen genomen. Zo werden alle huurders van de gemeentelijke gebouwen vrijgesteld van huur voor de duur van de crisis. Het betalend parkeren wordt opgeschort tot eind juni. Voor het jaar 2020 voeren we een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting door. Voor zowat 1600 handelaars komt er zelfs een totale vrijstelling. Ook de marktkramers hoeven geen standgeld te betalen zolang de coronacrisis aanhoudt. Voor de lokale handelaars startten we meteen een werkgroep en ondersteunden we de lancering van de #samentegencorona-cadeaubon.”

Participatie

Om deze eerste maatregelen aan te vullen heeft het college van burgemeester en schepenen al enkele voorstellen uitgewerkt. De verschillende opties worden voorgelegd aan de inwoners, handelaars, verenigingen en adviesraden in Willebroek. Burgemeester Eddy Bevers: “In overleg met alle belanghebbenden willen we uitzoeken welke maatregelen zij nodig en nuttig vinden om zo snel mogelijk uit dit dal te klauteren en de heropstart in de post-corona periode te faciliteren. Voorlopig mikken we op twaalf concrete maatregelen, of de XII werken van Willebroek, maar dat kunnen er gerust meer worden als er tijdens het participatietraject nog andere interessante voorstellen opduiken.”

Economisch en sociaal weefsel herstellen

“Uiteraard zal een deel van dit investeringspakket van 1.000.000 euro terechtkomen bij onze lokale ondernemers, handelaars en horeca”, aldus schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain. “Maar de investeringen gaan breder. Ook het sociale weefsel moet hersteld worden. Heel wat verenigingen zagen hun inkomsten opdrogen omdat hun activiteiten moesten stopgezet worden. Daarnaast verdienen ook de senioren onze aandacht. Waarschijnlijk werden zij door de overheidsmaatregelen op sociaal vlak het hardst getroffen.”

Met dit participatietraject hoopt de gemeente om de voorziene fondsen op een gedragen en weloverwogen manier opnieuw in de Willebroekse gemeenschap te pompen. “Iedereen kan hierin zijn steentje bijdragen. Want sámen zijn we sterker!”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kabinet burgemeester Eddy Bevers

03 866 90 02

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

kabinet.burgemeester@willebroek.be

www.willebroek.be

Scholen verzekeren opvang tijdens paasvakantie

Ook tijdens de paasvakantie zal er opvang voorzien worden in de Willebroekse scholen. De gemeente Willebroek en de kleuter- en lagere scholen kiezen bewust voor opvang in de eigen school.

Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen die al contact hadden, de zogenaamde contactbubbel, de komende weken gelijk blijft. Rekening houdend met de regels voor social distance verkleint de kans zo dat leden van de bubbel besmet geraken.

Geen lesopdrachten

Tijdens de opvang in de paasvakantie is het niet de bedoeling dat er lesopdrachten aangeboden worden. De nadruk zal liggen op ontspanning via sport, spel en creatief bezig zijn, uiteraard met aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen.

Job in de cruciale sector

“We merken dat ouders grote inspanningen leveren om opvang te voorzien voor hun kinderen”, zegt schepen van Onderwijs, Murat Öner. “De opvang die tijdens de paasvakantie voorzien wordt is ook voor die groep die niet de mogelijkheid heeft om zelf hun kinderen op te vangen.”

De gemeente vraagt om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. De opvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Het principe ‘als je thuis werkt, vang je je kind thuis op’, blijft van kracht.

Erg dankbaar

Ook in deze uitzonderlijke tijden zien we dat de scholen mooie inspanningen leveren om alle leerlingen op maat te begeleiden bij hun schoolwerk. “We zijn trots op de samenwerking en solidariteit die onze scholen tonen met deze opvang”, zegt een dankbare burgemeester Eddy Bevers.

“Tijdens de paasvakantie kiezen de leerkrachten er immers voor om als vrijwilligers opvang te voorzien, vanuit hun engagement naar hun leerlingen en bij uitbreiding alle Willebroekenaren. Daar zijn we hen heel dankbaar voor.”

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

www.willebroek.be

Maatregelen omtrent het coronavirus

Lees hier een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Dag na dag komt er een nieuwe informatie op ons af over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen, richtlijnen en beslissingen die in onze gemeente van kracht zijn.

Verscherpte maatregelen

Niet essentiële winkels worden gesloten

Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan

Er geldt een samenscholingsverbod

Het algemene advies blijft:

vermijd situaties waar veel mensen samenkomen

vermijd onnodig fysiek contact met andere mensen, in het bijzonder ouderen en zieken

Een antwoord op meeste concrete vragen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Informatie over het Covid-19 virus

Op www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veelgestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land vind je hier.

Je kan de FOD Volksgezondheid ook per mail een vraag stellen of bellen op het gratis infonummer 0800 14 689 (van 8.00 tot 20.00 uur).

Op de Twitter-account en de Facebookpagina van de FOD Volksgezondheid staat doorlopend informatie over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen virussen.

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum in Willebroek blijft open, maar er zal nog uitsluitend op afspraak worden gewerkt. Op donderdag 19 maart zal er geen avonddienst zijn, de snelbalie zal dus om 16.00 uur sluiten.

Aan de inwoners vragen we om niet-dringende bezoeken uit te stellen, of die per mail of telefonisch af te handelen. De continuïteit van onze dienstverlening naar de inwoners blijft zo maximaal gegarandeerd.

Een afspraak maken kan via 0800 9 2830 of info@willebroek.be.


Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om tot 19 april 2020 geen externe bezoekers meer toe te laten in de woonzorgcentra

Er zijn uitzonderingen voor:

Externe zorgverstrekkers

Stagiair(e)s

Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts

Om toch in contact te blijven met de bewoners, werd voor de familieleden een Facebookgroep aangemaakt onder de naam 'WZC Ten Weldebrouc'. Daar word je als familie op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het woonzorgcentrum en ontvang je info over eventuele nieuwe maatregelen.

Sinds maandag 16/03 werd er op elke afdeling ook een Skype-verbinding beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bewoners tijdens deze moeilijke periode nauwer contact houden met familie en vrienden. Vertrouwenspersonen werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Familieleden kunnen zich aanmelden bij deze nieuwe Facebookgroep voor extra informatie en foto's.

Vragen? 03 860 34 74

infoWZC@willebroek.be

 Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid besliste om alle lokale dienstencentra tot en met 13 april 2020 te sluiten.

Alle groepsactiviteiten worden afgelast, ook de activiteiten die in open lucht plaatsvinden.

De warme maaltijden zullen niet meer gebruikt kunnen worden in de cafetaria. De maaltijden zullen voorlopig aan huis worden geleverd (na reservatie).

De individuele dienstverlening (zoals het wassalon, douche of de mindermobielencentrale) kan voorlopig enkel op afspraak (via 03 860 34 97 of infoLDC@willebroek.be).

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van woensdag 25 maart 2020 wordt geannuleerd

Tijdens de openingsuren kan je ook terecht aan de balie van de dienst Thuiszorg (Wilgenhof 26).

 Evenementen en activiteiten

De federale regering heeft beslist om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Cafés en restaurants moeten hun deuren dicht laten vanaf vrijdag 13 maart middernacht.

In Willebroek zullen onder andere volgende evenementen worden uitgesteld of afgelast:

Woensdagmarkt

Cultuurvoorstellingen

Sportwedstrijden

Kermis

Carnavalstoet

Grabbelpasactiviteiten

...

Activiteiten die gepland waren in de gemeentelijke gebouwen tot en met 19 april 2020, kunnen kosteloos geannuleerd worden. De gemeente volgt de verdere beslissingen op het provinciale en federale vlak op de voet. De gemeente probeert voor alle voorstellingen of activiteiten waarvoor tickets verkocht een nieuwe datum te zoeken. Als dat niet lukt, betalen we het ticket terug.

Speelpleintjes worden afgesloten om ervoor te zorgen dat het principe van social distancing (afstand houden en zo weinig mogleijk sociaal contact) gerespecteerd blijft.

Vrijetijdsgebouwen

Alle vrijetijdsgebouwen op het grondgebied van Willebroek sluiten de deuren.

CC De Ster

De Mozaïek

Sporthallen

...

In de bibliotheek wordt een alternatieve dienstverlening op poten gezet. De meest recente info vind je op de site van Bib Willebroek.

 Scholen

Op scholen worden alle lessen opgeschort. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden.

De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven draaien.

Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

De crèches blijven open.

Inschrijven in de kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2020-2021 kan nog steeds. Je kind online aanmelden kan hier tot 31 maart 2020. Inschrijvingen bij Atheneum Willebroek worden voorlopig stopgezet tot en met 3 april. Heb je je voor deze datum ingeschreven? Dan blijft je inschrijving behouden.

Wil je meer info of krijg je graag hulp bij je online aanmelding?

Bel op het nummer 03 866 91 80 of maak een afspraak met de dienst Onderwijs.


Handelaars en ondernemers

Niet-essentiële winkels en handelszaken gaan dicht, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De wekelijkse markt gaat niet door.

De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten)

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten

Nachtwinkels mogen tot 22.00 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing

Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden? Met andere woorden, welke impact kan het virus hebben op jouw onderneming? Onderstaande instanties lijsten je mogelijke vragen en antwoorden op. Dit wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

Unizo: www.unizo.be/corona

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen: www.voka.be/nieuws/hotline-en-aanspreekpunt-voor-jouw-corona-vragen

Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/coronavirus-wat-moet-u-weten

Meer info over steunmaatregelen van de overheid, vind je op de websites van Voka en Vlaio.

Afvalophaling

De werking van IVAREM is aangepast:

de recyclageparken zijn gesloten tot en met 4 april 2020

de afvalophaling aan huis gaat door zoals gepland

de gratis infolijn 0800 90 441 blijft bereikbaar. De meeste antwoorden vind je ook op www.ivarem.be.

De meest recente info vind je steeds op www.ivarem.be/corona of via de Facebookpagina van IVAREM.

Volkshuisvesting Willebroek

Ook Volkshuisvesting voert de nodige aanpassingen aan haar werking door. De meest recente maatregelen vind je op hun website.

Hoe bescherm ik mezelf en anderen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Moet je hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vermijd om handen te geven.

Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

Burgemeester Eddy Bevers zal vanaf donderdag 18 maart tijdelijk niet fysiek, maar elektronisch bereikbaar zijn.

Omwille van de verschillende maatregelen zal burgemeester Eddy Bevers geen fysiek spreekuur houden. Dit wordt vervangen door een elektronisch spreekuur, via e-mail of telefonisch met het kabinet.

Bewoners kunnen hun vragen doorsturen naar eddy.bevers@willebroek.be of bellen naar het kabinet dat bereikbaar is op 03 866 91 03 of 03 866 91 02

Willebroek engageert zich om meer dan 10.000 extra bomen te planten

De gemeente Willebroek onderschrijft het Vlaamse Bomencharter. Het is een collectieve en symbolische actie tegen de klimaatopwarming. Willebroek is zo één van de steden en gemeenten die zich engageert om extra bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt een belangrijk onderdeel van het Burgemeestersconvenant 2030 dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen nastreeft.

Schepen voor omgeving Maaike Bradt: “Met de ondertekening van dit Bomencharter willen we ons actief inzetten voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. Tegen het einde van 2024 engageren we ons daarom om zo’n 10.500 extra bomen aan te planten op ons grondgebied. Bomen halen immers CO2 uit de atmosfeer en pompen opnieuw zuurstof de lucht in. Bovendien bieden bomen bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, ze vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit. Meer dan voldoende redenen om ons hiervoor in te zetten.”

Het Burgemeestersconvenant 2030 voorziet een interactief traject en visualisatietool waarbij burgers, scholen, bedrijven, landbouwers,... worden uitgenodigd om deel te nemen en mee werk te maken van een CO2-reductie op het Willebroeks grondgebied. “Een CO2-reductie van 40% kunnen we enkel behalen als we met iedereen samen de nodige inspanningen leveren”, besluit de schepen.

Op 12 maart zal Willebroeks schepen Maaike Bradt samen met de andere deelnemende gemeenten van de provincie Antwerpen het Bomencharter officieel ondertekenen in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands.

Succesvolle jobbeurs voor én door jongeren in Willebroek 

Het was over de koppen lopen in het Oud Gemeentehuis in Willebroek. Verschillende jongeren uit de regio’s Klein-Brabant/Vaartland en Rupel organiseerden op dinsdag 21 januari ‘Jobfix’, een jobbeurs voor jongeren, samen met VDAB, gemeente Willebroek en enkele partners.

Tijdens Jobfix kregen werkgevers uit de regio de kans om in contact te komen met jong talent. De jobbeurs focust op jongeren tussen 18 en 26 jaar. Ook de laatstejaarsstudenten van de secundaire scholen werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de beurs en kennis te maken met werkgevers uit de regio en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De jobbeurs was volledig gratis, jongeren konden op de Jobfix-beurs ook informatie krijgen over opleidingen of begeleidingen van VDAB of zijn partners. Er waren ook jobcoaches aanwezig die de jongeren kunnen helpen bij de voorbereiding van hun sollicitaties of het opmaken van een cv.

Deze jobbeurs werd mee mogelijk gemaakt door ROJM, Emino, Arktos, Samenlevingsopbouw, JAC, WEB en gemeente Bornem.

25 standhouders

Dankzij de contacten van de VDAB-bemiddelaars bij de werkgevers werden 25 werkgevers uit de regio overtuigd om aanwezig te zijn op de jobbeurs, en er op zoek te gaan naar geschikte werknemers: defensie, FOD justitie, Schenker, Unit-t, Dachser, ISS, Decathlon, Esas, Bpost, Distrilog Group, Colruyt Group, Euroglas De Landtsheer NV, Signco, Sarens, Jeugddienst Bornem, gemeente Willebroek, Jungheinrich, Telenet, Trafuco, Van Dievel Transport, Albert Heijn, Plus Home Services, Familiehulp en Lokale Politie Mechelen/Willebroek. Er waren ook infostanden aanwezig van VAB rijschool, JAC, GO-CVO Antwerpen, Syntra, De Steenschuit, RVA, Emino, Arktos en Web.

Negen jongeren werden van bij aanvang betrokken bij het mee uitdenken en organiseren van de jobbeurs. Hiervan bleven nog vijf jongeren actief tot op de jobbeurs, en zij konden zich extra in de kijker werken bij de aanwezige bedrijven. De overige meewerkende jongeren geraakten in de loop van het traject aan het werk.

Inspanningen van het bestuur

“Onze gemeente doet verschillende inspanningen om de werkloosheid in Willebroek aan te pakken en daar vormt deze jobbeurs een mooie aanvulling”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers. “De werkloosheid in Willebroek is in 2019 trouwens een pak gedaald. De positieve economische conjunctuur leidt tot meer tewerkstellingskansen, ook in onze regio. De werkloosheidscijfers daalden met 7,5% ten opzichte van vorig jaar en zijn sinds zes jaar niet meer zo laag geweest. Daarmee scoort Willebroek, net als Mechelen, beter dan de andere gemeenten in de regio.”

“Tewerkstelling is in de gemeente Willebroek, net als in Mechelen, een van de grootste uitdagingen voor het bestuur en het bestuur zet zich dan ook in om drempels die een tewerkstelling bemoeilijken weg te werken. Het bestuur kan dit niet alleen en werkt samen met diverse partners, en zeker met VDAB om de werkzaamheidsgraad nog te verhogen en de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. Hiertoe wordt samen met de andere besturen in de regio ook een partnerschapsovereenkomst met VDAB opgemaakt die deze samenwerking versterkt.”

Kwetsbare groepen

“We zetten graag mee onze schouders onder acties zoals de jobbeurs voor jongeren om zo de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen”, vult schepen van Jeugd Murat Öner aan. “Jongeren die laag- of middengeschoold zijn, blijven een kwetsbare groep die moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt. Met deze jongerenjobbeurs willen we zoveel mogelijk jongeren uit de regio bereiken om hen kennis te laten maken met de bedrijven in onze regio. De jobbeurs is er voor én door jongeren, want zij hebben deze beurs ook zelf mee vorm gegeven.

Bruisende regio

“Grote én kleine bedrijven uit onze regio, konden zichzelf op deze beurs met veel passie voorstellen aan de aanwezige jongeren”, besluit Ilse Lenvain, schepen van Lokale Economie. “Standhouders konden laten zien dat het bruist in onze regio, dat je het ook dichtbij huis kan vinden. Want de bloeiende economische activiteit in onze regio, daar mogen we best trots op zijn!

Ook de organisatie Willebroek was met een standje aanwezig. “Want ook onze gemeente heeft regelmatig interessante vacatures”, weet de schepen. “We tonen dan ook graag dat het bij de gemeente Willebroek een fijne plek is om te werken.”


Willebroek en Kapelle-op-den-Bos verlengen samenwerking rond zwembad De Druppelteen

Al sinds 2003 zetelen de gemeentes Willebroek en Kapelle-op-den-Bos in de projectvereniging WIKA. Die werd opgericht om de kosten en de baten van het zwembad De Druppelteen optimaal te verdelen tussen beide gemeenten.

 Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst tussen de twee buurgemeenten voor zes jaar verlengd. Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. In ruil voor deze bijdrage kunnen ook Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs genieten van voordelige tarieven in het zwembad in Kapelle-op-den-Bos. 

Schepen van sport Ronny Somers: “Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen is één van de belangrijkste pijlers van ons vrijetijdsbeleid. We streven naar een breed gedragen sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Het zijn onze inwoners, scholen en sportclubs die de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking.”

Boomsesteenweg in Willebroek krijgt nieuw en breder fietspad

Maandag 10 februari werd gestart met de heraanleg van het fietspad langs de Boomsesteenweg tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk.

Schepen van openbare werken en mobiliteit Luc Spiessens: “Het fietspad wordt niet enkel vernieuwd maar ook verbreed tot zo'n 3 meter. Zo wordt het fietspad op de meeste plaatsen een meter breder dan voorheen. Het nieuwe fietspad wordt bovendien aangelegd in asfalt. Dat is heel wat comfortabeler voor de fietsers dan het oude klinkerfietspad.”

Het wegverkeer kan steeds beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien langs de Hoeikensstraat en de Appeldonkstraat. 

Recyclageparken sluiten t/m 4 april

Op www.ivarem.be/corona vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de voorlopige regeling.

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

Alle afvalophalingen aan huis gaan door volgens de planning (https://www.ivarem.be/ophaalkalender)

Alle recyclageparken zijn gesloten (minstens t.e.m. 03/04/2020)

Je kan voorlopig geen afspraak maken om grofvuil en snoeihout aan huis te laten afhalen

Incontinentiemateriaal kan je in een zak naast je Diftar-container zetten. Die wordt samen opgehaald met het restafval

Gemaaid gras kan je best thuis composteren. Desnoods kan je het meegeven met het restafval

Meer afval dan in je Diftar-container past en geen piekzakken meer? Uitzonderlijk mag je een gewone (afgesloten!) zak naast je Diftar-container plaatsen. Die wordt mee gewogen.

IVAREM blijft de verkooppunten bevoorraden met de verschillende soorten afvalzakken

Meer uitgebreide info vind je op ivarem.be/corona.

Door de drukte zijn de wachttijden via de infolijn (0800 90 441 en info@ivarem.be) mogelijk langer zijn dan normaal. Raadpleeg daarom zeker eerst de website.

Extra oplaadpunt budgetmeter 

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

Maandag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 12.30/ 13.30 - 16.00

Woensdag: 9.00 - 12u30 /13.30 - 16.00

Donderdag: 9.00 – 12.30 / 13.30 - 19.30

Vrijdag: 9.00 – 12.30 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

Maandag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16.00

Dinsdag: 9.00 – 11.00

Woensdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00

Donderdag: 9.00 – 11.00

Vrijdag: 9.00 – 11.00 / 13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020