Algemeen

Een overzicht van de gemeentelijke mededelingen

Infomoment over zonnepanelen en thuisbatterijen op 22 februari

Wil je graag meer weten over de voordelen van zonnepanelen en thuisbatterijen voor je woning? Ben je benieuwd hoe je gratis en vrijblijvend advies kunt krijgen over de beste opties voor jouw dak? Kom dan naar het infomoment over het project Zonnewijzer op donderdag 22 februari om 19.30 uur in de Polyvalente Zaal van het Huis van de Vrije Tijd.

Zonnewijzer is een project van Klimaan, een burgerbeweging en energiecoöperatie die zich inzet voor een duurzame en lokale energietransitie. Met Zonnewijzer wil Klimaan mensen aanmoedigen en ondersteunen om hun eigen zonnestroom op te wekken en hun energiebehoefte te verduurzamen. Met een objectief advies en een doorlopende samenaankoop van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen ontzorgt Klimaan iedereen met interesse van a tot z.

Het infomoment wordt gegeven door Tim Hermans, een expert van Klimaan die al vele huishoudens heeft geholpen met hun zonne-energieprojecten. Hij zal je alles vertellen over de werking, de voordelen en de kosten van zonnepanelen en thuisbatterijen. Hij zal ook ingaan op de recente veranderingen in de wetgeving en de impact daarvan op je energiefactuur. Je krijgt ook de kans om al je vragen te stellen en je in te schrijven voor een gratis adviesgesprek op maat van jouw dak.

Het infomoment is gratis en voor iedereen toegankelijk. Vooraf inschrijven in niet nodig. Er is een drankje voorzien voor de aanwezigen.

We hopen je te mogen verwelkomen op dit boeiende en leerrijke infomoment. Samen maken we van Willebroek een groene en energiezuinige gemeente!

Sneltram A12: kom alles te weten tijdens de infoweek

De Sneltram A12 is een ambitieus project dat Willebroek vlot zal verbinden met Brussel, langs de A12. De tram zal slechts op enkele plaatsen stoppen en zo in 40 minuten van Willebroek naar Brussel rijden. De Sneltram heeft haltes in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise en Strombeek. De tram zal ook aansluiten op het Brusselse netwerk, waardoor je makkelijk andere bestemmingen kan bereiken.

Om je meer te vertellen over dit project, organiseert De Werkvennootschap, de organisatie die instaat voor de realisatie van de Sneltram, een infoweek. Tijdens deze week kan je langskomen op een infomarkt in een van de gemeenten langs het traject. Je kan er doorlopend terecht met al je vragen over de Sneltram, de haltes, de werken, de timing, de mobiliteit ...

Infomarkt in Willebroek

In Willebroek vindt de infomarkt plaats op woensdag 31 januari 2024 van 17.00 tot 20.00 uur in het Huis van de Vrije Tijd (Stadionlaan 2 in Willebroek). Er is geen algemene toelichting voorzien, je kan er doorlopend terecht met al je vragen.

Andere infomarkten

Past dit moment niet? Er zijn ook infomarkten in de omliggende gemeentes:

Meise: maandag 29 januari (Administratief Centrum, Tramlaan 8)

Londerzeel: dinsdag 30 januari (GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44)

Grimbergen: donderdag 1 februari (CC Strombeek, Gemeenteplein 1)

Inschrijven

Wil je een infomarkt bezoeken? Schrijf je dan vooraf in via deze link.

Brochure

In de loop van januari valt de brochure over de Sneltram in de bus. Was dat toch niet het geval? Je kan ze downloaden via deze link.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Sneltram A12? Bezoek dan de website van Werken aan de Ring, waar je meer informatie vindt over het traject, de haltes, de werken, de timing, enzovoort. Je kan ook een mailtje sturen naar sneltram@werkenaandering.be.

Masterplan openbare verlichting in het teken van mens en milieu

In de loop van 2024 zal Fluvius een nieuwe versie van het masterplan openbare verlichting aanbieden aan lokale besturen en biedt steden en gemeenten daarmee een solide basis aan voor hun beleidsplan.

De aanleiding hiervoor zijn zowel de nieuwe informatie over de impact op plant en dier als de mogelijkheden van interactieve verlichting. Deze nieuwe versie biedt ook meer mogelijkheden om volop in te zetten op ‘licht op maat’. Een pilootproject in samenwerking met gemeente Willebroek toont de mogelijkheden van dit masterplan duidelijk aan.

De gemeente Willebroek wou graag aan de slag met deze nieuwe aanpak om haar beleidsplan te herzien en gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Daarom stapte de gemeente maar al te graag mee in het pilootproject dat haar door Fluvius en het Agentschap Natuur & Bos werd aangereikt.

"De samenwerking tussen de verschillende partijen leidde tot een volledig nieuw masterplan voor de openbare verlichting waarbij we niet alleen fors konden besparen, maar waarbij we onze openbare verlichting optimaal hebben kunnen afstemmen op maat van mens en milieu."

Tom Verschueren - Medewerker Dienst Openbare Werken & Mobiliteit bij gemeente Willebroek

Tom Verschueren van de gemeente Willebroek licht de samenwerking toe: “Beide partijen hebben ons heel wat bronmateriaal aangereikt. Voor het Agentschap Natuur & Bos was dat de ecologische duisternisbehoeftekaart. Deze bron werd naast heel wat andere bronnen gelegd, waarvan er heel wat werden aangereikt door onze tweede partner, Fluvius. Zij bezorgden ons de nodige kaartlagen met de aanduiding van de huidige deelruimten (ons RMP uit 2017), maar ook de diverse lichtpunten en het type lichtpunt: klassieke verlichting versus ledverlichting versus interactieve ledverlichting. Daarnaast bezorgden ze ons een duidelijk overzicht van mogelijke nieuwe brandprogramma’s per deelruimte, gebaseerd op metingen binnen het Mechelse en uiteraard binnen de geldende normeringen. Ook de mogelijkheid tot doven of dieper dimmen werd daarbij duidelijk weergegeven. Tot slot konden we natuurlijk nog beschikken over onze eigen bronnen zoals kennis over het wegennet en de wegcategorisering, maar ook toekomstige ontwikkelingen en projecten die een impact kunnen hebben op de openbare verlichting.”

“Op basis van al die informatie werd een volledig nieuw masterplan voor openbare verlichting opgemaakt op maat van mens en milieu”, vult Tom verder aan. “700 van de 4 710 verlichtingstoestellen worden uitgerust met nieuwe brandprogramma’s. Verder zouden we ook de andere deelruimten aanpakken en daar ook nog maximaal (dieper) dimmen toepassen. Doel daarbij is vooral in de zones met een hogere duisternisbehoefte te kunnen doven tijdens de nachtelijke uren. Zo beperken we de lichthinder waar dat noodzakelijk is. Bijkomend voordeel van dit nieuwe masterplan is trouwens ook een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en bijhorende kosten. Voor de zones waar we enkel tijdens de werkweek doven gaat het om een besparing van zo’n 30 procent, in de deelruimten waar we de ganse week de verlichting zullen doven kan dit zelfs oplopen tot 40 procent of meer.

Foto's en video © Fluvius

Willebroek stelt voorlopige plannen voor het centrum voor

Na een grote participatieronde bij de inwoners over het centrum van Willebroek, ging een ontwerpteam met alle ideeën aan de slag. Op 11 oktober kan je een kijkje komen nemen naar het resultaat op een infomarkt, waar de gemeente de voorlopige plannen zal voorstellen aan haar inwoners.

Van dromen… naar een masterplan

Vorig jaar konden alle Willebroekenaren op verschillende manieren meedenken over het centrum van hun dromen. “Dat leverde heel wat nieuwe en frisse ideeën op, die inmiddels door het ontwerpteam zijn verwerkt in een strategisch masterplan voor het centrum”, zegt Bavo Anciaux, schepen van Omgeving.

“In het plan worden de ambities en krijtlijnen voor de toekomst uitgezet, die moeten toelaten om het centrum te transformeren tot een aangename woonomgeving met ruimte voor groen, water en zacht verkeer. Daarnaast bepaalt het plan strategieën om het handelscentrum te versterken en om het centrum klimaatrobuust te maken.”

Het kanaal en de waterkant vormen de drager van het plan. “Op termijn wordt deze zone een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle inwoners, waar aangenaam verblijven, wandelen en fietsen langs het water centraal staat.”

Drie thema’s

Drie grote thema’s zijn cruciaal binnen het voorgestelde masterplan: de groene long, die verschillende groengebieden aan elkaar rijgt; het kernwinkelgebied, een compacte handelszone georganiseerd rond de twee (herdachte) centrumpleinen, versterkt door nieuwe projecten en doorsteken en de cultuuras, die de verbinding vormt tussen een aantal belangrijke socio-culturele sites in het centrum.

In het masterplan komt natuurlijk ook de circulatie en ontsluiting van het centrum aan bod.

Niet alleen een plan, maar ook acties

Het plan formuleert niet alleen 'grote ideeën', maar belicht ook de rol die verschillende strategische sites (zoals bijvoorbeeld de scholensite) spelen, onderzoekt welke ruimtelijke transformaties, instrumenten en acties nodig zijn en met welke partners de gemeente zal samenwerken, om tot realisaties te komen.

Omdat de gemeente niet alle zones en sites tegelijk kan aanpakken, is er een prioriteitenlijst gemaakt die aangeeft welke locaties en acties best eerst aan beurt komen.

Infomarkt

Het masterplan bouwt verder op de ideeën van de Willebroekenaars. “We willen dan ook graag aftoetsen bij onze inwoners of de voorstellen in het masterplan beantwoorden aan 'het centrum van hun dromen’”, aldus schepen Anciaux.

Op 11 oktober organiseert de gemeente een infomarkt in het Huis van de Vrije Tijd - site De Schalk, waar het masterplan wordt voorgesteld. Iedereen kan deze infomarkt vrij bezoeken tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente en leden van het ontwerpteam zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Suggesties en bedenkingen kunnen ter plaatste of via mail aan de gemeente worden overgemaakt.

We nodigen ook de pers graag uit om de voorlopige plannen te ontdekken. U bent van harte welkom op woensdag 11 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur in het Huis van de Vrije Tijd, site De Schalk (Stadionlaan 2, 2830 Willebroek).

Nieuwe Pakjesautomaat draagt bij aan uitbouw Willebroekse stationsomgeving

Aan het station van Willebroek staat een nieuwe bpost Pakjesautomaat met 88 deurtjes. De automaat is vanaf maandag 25 september 2023 beschikbaar voor inwoners, bezoekers en handelaars. De installatie van de Pakjesautomaat is een belangrijke stap in de uitbouw van de stationsomgeving tot een regionaal hoppinpunt.

“Een hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoers- en parkeermogelijkheden afgestemd zijn op elkaar”, zegt schepen van openbare werken Luc Spiessens. “Ook deelmobiliteit krijgt er een plek. De buurt van het station wordt zo een nog belangrijkere toegangspoort tot onze gemeente.”

Inwoners en bezoekers van Willebroek kunnen vanaf maandag, 24 uur per dag en 7 dagen op 7, bestelde pakjes afhalen in de nieuwe Pakjesautomaat. Het gebruik van de Pakjesautomaat is erg eenvoudig met de smartphone: je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is en het deurtje van het kastje waarin jouw zending zit, opent vanzelf. Naast het afhalen van pakjes is ook het verzenden van pakjes mogelijk. Dat kan zowel voor nieuwe zendingen, als voor retours.

“De Pakjesautomaat is ook voor onze handelaars een mooie aanvulling”, zegt schepen Spiessens. “De Pakjesautomaat is bovendien een duurzame leveringsmethode. De leveringen bestemd voor de automaat worden gebundeld en in één stop afgeleverd. Dit vermindert de CO2-uitstoot.”

De Pakjesautomaat is te vinden aan het station van Willebroek, op de nieuw aangelegde parking aan de Stationsstraat. Later volgen er nog andere Pakjesautomaten in de Willebroekse deelgemeenten.

Saar en Kamiel: de Willebroekse deelwagens

De gemeente Willebroek zet verder in op duurzame mobiliteit. De gemeente biedt haar inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van twee elektrische deelwagens. Deze deelwagens komen er in samenwerking met energiecoöperatieve Klimaan cvso. De twee wagens krijgen hun plekje aan het station en aan de kerk.

Hoe werkt het?

Je schrijft je in als lid van Klimaan en reserveert een wagen via een online platform of een app. Je betaalt per kilometer en per uur, inclusief brandstof, verzekering en onderhoud. Je kunt de wagen ophalen en terugbrengen op een vaste standplaats, waar ook een laadpaal aanwezig is.

Waarom kiezen voor een elektrische deelwagen?

Een elektrische deelwagen is goed voor het milieu, want hij stoot geen CO2 uit en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Een elektrische deelwagen is ook goed voor je portemonnee, want je bespaart op de kosten van een eigen wagen, zoals aankoop, verzekering, onderhoud en brandstof. En een elektrische deelwagen is goed voor je buurt, want hij neemt minder parkeerplaats in beslag en zorgt voor minder verkeer.

Saar en Kamiel, de 2 Willebroekse deelwagens

Als inwoner kon je zelf mee bepalen welke roepnaam de nieuwe deelwagens zouden krijgen. Uiteindelijk kwamen Saar en Kamiel als winnaars uit de bus. De beginletter verwijst naar hun standplaats. Saar vind je aan het station, Kamiel aan de kerk.

Meer weten?

Op donderdag 28 september 2023 vindt er een infoavond plaats over deelmobiliteit in Willebroek. Iedereen is welkom in Kasteel Bel-Air (Mechelsesteenweg 102, Blaasveld) om 19.30 uur.

Wil je meer weten over de elektrische deelwagens van Klimaan? Surf dan naar www.klimaan.be of neem contact op met info@klimaan.be.

Gezocht: uitbater horecazaak in het Huis van de Vrije Tijd (site De Schalk)

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Willebroek is op zoek naar een concessiehouder voor de horecazaak in het Huis van de Vrije Tijd, site De Schalk (Stadionlaan 2 in Willebroek).

De zaak bevindt zich op het gelijkvloers en bestaat uit een verbruikszaal, een keuken, een berging en een buitenterras.

Voor de geïnteresseerden wordt een (verplicht) plaatsbezoek georganiseerd. Inschrijven voor een plaatsbezoek doe je vooraf via Michel Glorie (michel.glorie@willebroek.be, 03 866 90 11 of 0498 90 24 62).

De uiteindelijke voorstellen moeten uiterlijk worden ingediend op 13 maart 2023, 10.00 uur.

Alle details over de concessie vind je in onderstaande documenten of via e-procurement in het Bulletin der Aanbestedingen.

Concessieovereenkomst

Concessieleidraad

Raming concessie

100% rookvrije perrons

Vanaf 1 januari 2023 worden alle perrons in de Belgische stations rookvrij, ook die in open lucht. Het wordt het sluitstuk van een lange evolutie richting 100% rookvrije treinen, stations en perrons.

Een stukje geschiedenis

Sinds 2004 geldt er een rookverbod aan boord van de treinen. In 2009 werd dat rookverbod uitgebreid naar alle stationsgebouwen en alle gesloten publiek toegankelijke plaatsen, inclusief de overdekte perrons, zoals in Brussel-Centraal. Op 6 mei 2022 heeft de Kamer een wet aangenomen om alle perrons – ook die in open lucht – rookvrij te maken. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2023.

Tal van voordelen

De maatregel levert tal van voordelen op. Uiteraard is het goed voor de gezondheid, zowel voor die van de reizigers als die van het NMBS-personeel, die niet langer passief meeroken. Daarnaast worden ook kinderen niet langer blootgesteld aan sigarettenrook in deze openbare ruimte.

Dankzij het rookverbod vermindert ook het aantal sigarettenpeuken op de perrons en in de sporen, wat bijdraagt aan een netter station en aan het comfort van de reizigers.

No-smokingcampagne

Van 19 december 2022 tot en met 31 januari 2023 zal een voorlichtings- en bewustmakingscampagne worden georganiseerd. Het doel is om een positieve mentaliteitswijziging teweeg te brengen – vanuit hoffelijkheid – voor een betere gezondheid en minder afval.

Stekr IGEMO

Stekr is een dienstverlening op poten gezet door streekintercommunale IGEMO en de gemeente Willebroek.

Het is een loket, waar je (live of op afstand) terecht kan voor vragen rond wonen en energie.

De website van Stekr is hier te vinden: https://stekr.be/

Via deze link vindt u de concrete werking van het Stekr-loket binnen de gemeente Willebroek: https://stekr.be/stekr-in-jouw-buurt/

Stekr is voor inwoners van Willebroek (en de gehele regio Rivierenland) hét aanspreekpunt voor gratis en onafhankelijk advies op maat van hun woning.

Het doel van Stekr: duurzaam en kwalitatief wonen voor iedereen (ook financieel) toegankelijk maken.


Ken jij de IVAREM app al?

Alle informatie over jouw afval en materialen zit in de IVAREM app op één centrale plaats. Via de IVAREM App blijf je op de hoogte over:

Je ophaalkalender

De openingsuren van het recyclagepark

Je DIFTAR-verbruik

Je bezoeken aan het recyclagepark

Afvalnieuws en tips

Dankzij de IVAREM App zit alle informatie over jouw afval op één centrale plaats. Daarnaast kan je met de app jouw afvalgedrag makkelijk bestuderen (indien DIFTAR). Hoe beter je inzicht in je afvalgedrag, hoe minder afval je gaat produceren en hoe minder je moet betalen.

Je kan de IVAREM-app gratis downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

Wat als ik geen smartphone of tablet heb?

Je kan ook de gratis webtoepassing MIJN IVAREM gebruiken indien je geen mobiel toestel hebt.

Hoe kan ik inloggen in de app?

Als je je inlogt in de app, kan je al jouw bezoeken aan het recyclagepark alsook de aangeboden hoeveelheden afval (via DIFTAR) raadplegen. Dat kan op verschillende manieren. Klik hier om de mogelijkheden te ontdekken!

ADRES
Boomsesteenweg 117
2830 Willebroek

CONTACT
Email: eureka.mail@telenet.be
Tel: +32 (0) 3886 02 75


  • GSM: +32 (0)485 40 24 85
  • Copyright Eureka 2020