Mei 2019 .tijd:.

 

 

 

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:
 


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 

Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

 • Aanleg KWZI Klein-Willebroek: in samenwerking met Aquafin en Pidpa worden, naar aanleiding van het geplande nieuwe waterzuiveringsstation te Klein-Willebroek, wegenis- en rioleringswerken gepland in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk te Klein-Willebroek.  De aanleg van het nieuwe waterzuiveringsstation is reeds gestart rond medio juni 2017.  De wegenis- en rioleringswerken zelf volgden in september 2017.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
 • Heraanleg Jozef De Blockstraat: na het bouwverlof van 2018 is de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande projecten.  Pidpa voert nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
 • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa wordt een vervolg gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project vat aan op 5 november 2018.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
 • Sinds 18 mei voert de Vlaamse Waterweg ingrijpende werken uit ter hoogte van de 'Rupelbrug'.  Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom.  De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken.  Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven

Geplande wegeniswerken in Willebroek

 • In maart werden de eerste kolken in de Overwinningsstraat (vak Oude Dendermondsestraat-Vooruitgangsstraat) vernieuwd. Mits deze proefzone succesvol blijkt worden navolgend ook de andere kolken in deze straat, en aansluitend deze in de Nonnenvijverstraat, vernieuwd.
 • De vernieuwing van Hinxelaar en Bezelaervelden staat gepland voor de tweede helft 2019.

 

Op iets langere termijn (vanaf ten vroegste medio 2019) worden ook een aantal grotere projecten gepland waaronder:

 

 • Heraanleg Molenstraat: start ten vroegste vanaf eind mei 2019
   
 • Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: voorziene start na bouwverlof 2019; meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.
 • Heraanleg Bezelaerstraat (deel Mechelsesteenweg - Venusstraat): voorziene start najaar 2019; meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina
 • Heraanleg Breendonkstraat: voorziene start eind 2019 (november)

Willebroek Morgen fase 3 & 4

De laatste fase van het masterplan, fase 4, zal pas in een verdere toekomst worden aangevat.  Hiervoor kan nog geen concrete planning gegeven worden.  Naar het ontwerp toe werden beide fasen echter als een geheel behandeld omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Een detailplan van fase 4 is hier te vinden.

Film deze week bij de Kinepolis Group


cinebel bioscoop mechelen


startpagina


 AXA


't Ruimerke ontstoppingsdienst


NMBS - Treinvervoer


De Lijn - Busdiensten 

 

   

 Copyright Eureka - 2002