Oktober 2018 .tijd:.

 

 

 

Hieronder de wegenwerken waar wij tot vandaag van op de hoogte zijn:
 


Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 

Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

  • Aanleg KWZI Klein-Willebroek: in samenwerking met Aquafin en Pidpa worden, naar aanleiding van het geplande nieuwe waterzuiveringsstation te Klein-Willebroek, wegenis- en rioleringswerken gepland in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk te Klein-Willebroek.  De aanleg van het nieuwe waterzuiveringsstation is reeds gestart rond medio juni 2017.  De wegenis- en rioleringswerken zelf volgden in september 2017.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Jozef De Blockstraat: na het bouwverlof van 2018 is de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande projecten.  Pidpa voert nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Van 18 mei tot en met 10 oktober voert de Vlaamse Waterweg ingrijpende werken uit ter hoogte van de 'Rupelbrug'.  Als gevolg hiervan zal de brug gedurende twee periodes (08/06-18/07 en 31/07-19/09) volledige afgesloten worden voor alle verkeer, ook voetgangers en fietsers.  Buiten deze periodes geldt enkelrichtingverkeer van Boom naar Willebroek (28/05-07/07 en 20/09-10-10).   Enkel tussen 19/07-30/07 (periode Tomorrowland) wordt de brug tijdelijk terug opengesteld.  Voor fietsers wordt een omleiding langs het veer voorzien tijdens de periodes dat de brug volledig afgesloten wordt.  De frequentie van het veer wordt in deze periodes verhoogd.  Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom. De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken.  Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.  Om de mensen nog verder te informeren over de renovatiewerken organiseren De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Boom bovendien een infovergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 9 mei 2018, om 19.30 u, in Schouwburg CC De Steiger, H. Spillemaeckerstraat 9 in Boom.

Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken met eerder lokale impact, gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

  • De voetpaden in de Nieuwstraat worden in het najaar van 2018, vanaf 6 september, heraangelegd.
  • De vernieuwing van Hinxelaar en Bezelaervelden staat eveneens nog op het programma voor 2018 (najaar) of begin 2019.
Op middellange termijn zijn ook enkele grotere projecten gepland. 

Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

  • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project bevindt zich nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen dus vermoedelijk in het najaar van 2018 van start gaan (voorlopige start voorzien in oktober 2018).  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

 Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland waaronder:

  • Heraanleg Breendonkstraat: vanaf 2019
  • Heraanleg Molenstraat: in de loop van 2019
  • Heraanleg Bezelaerstraat (deel Mechelsesteenweg - Venusstraat):  meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.
  • Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.

Willebroek Morgen fase 3 & 4

De laatste fase van het masterplan, fase 4, zal pas in een verdere toekomst worden aangevat.  Hiervoor kan nog geen concrete planning gegeven worden.  Naar het ontwerp toe werden beide fasen echter als een geheel behandeld omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Een detailplan van fase 4 is hier te vinden.

Film deze week bij de Kinepolis Group


cinebel bioscoop mechelen


startpagina


 AXA


't Ruimerke ontstoppingsdienst


NMBS - Treinvervoer


De Lijn - Busdiensten


   

 Copyright Eureka - 2002