HOME

Algemeen
Willebroek engageert zich om meer dan 10.000 extra bomen te planten

De gemeente Willebroek onderschrijft het Vlaamse Bomencharter. Het is een collectieve en symbolische actie tegen de klimaatopwarming. Willebroek is zo één van de steden en gemeenten die zich engageert om extra bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt een belangrijk onderdeel van het Burgemeestersconvenant 2030 dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen nastreeft.

Schepen voor omgeving Maaike Bradt: “Met de ondertekening van dit Bomencharter willen we ons actief inzetten voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. Tegen het einde van 2024 engageren we ons daarom om zo’n 10.500 extra bomen aan te planten op ons grondgebied. Bomen halen immers CO2 uit de atmosfeer en pompen opnieuw zuurstof de lucht in. Bovendien bieden bomen bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, ze vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit. Meer dan voldoende redenen om ons hiervoor in te zetten.”

Het Burgemeestersconvenant 2030 voorziet een interactief traject en visualisatietool waarbij burgers, scholen, bedrijven, landbouwers,... worden uitgenodigd om deel te nemen en mee werk te maken van een CO2-reductie op het Willebroeks grondgebied. “Een CO2-reductie van 40% kunnen we enkel behalen als we met iedereen samen de nodige inspanningen leveren”, besluit de schepen.

Op 12 maart zal Willebroeks schepen Maaike Bradt samen met de andere deelnemende gemeenten van de provincie Antwerpen het Bomencharter officieel ondertekenen in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands.

Voor meer info kan je terecht bij:

Dienst omgeving
03 866 90 55
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
omgeving@willebroek.be

www.willebroek.be
 

Willebroek bevraagt inwoners hoe ze in de toekomst willen wonen

De gemeente Willeboek lanceerde samen met de Vlaamse Overheid de campagne ‘Thuis in de toekomst’. Met deze online woontest kunnen inwoners hun mening geven over hoe ze in de toekomst graag willen wonen.

Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

“Met de input uit deze bevraging kunnen wij als lokaal bestuur aan de slag. Wat vinden onze inwoners belangrijk en wat niet. Zo kunnen we samen met de Willebroekenaar plannen maken voor de toekomst”, aldus schepen Bavo Anciaux die onder meer bevoegd is voor het woonbeleid in de gemeente.

Iedereen, ouder dan 17 jaar, kan tot 30 maart deelnemen aan de woontest op de website https://www.thuisindetoekomst.be. Dit kan thuis of aan een van de pc’s die ter beschikking staan in de bibliotheek. Medewerkers van de bib helpen je -indien nodig- graag verder.

Voor meer info kan je terecht bij:

Dienst omgeving
03 866 90 53
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
wonen@willebroek.be

www.willebroek.be

 

Boomsesteenweg in Willebroek krijgt nieuw en breder fietspad

Maandag 10 februari werd gestart met de heraanleg van het fietspad langs de Boomsesteenweg tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk.

Schepen van openbare werken en mobiliteit Luc Spiessens: “Het fietspad wordt niet enkel vernieuwd maar ook verbreed tot zo'n 3 meter. Zo wordt het fietspad op de meeste plaatsen een meter breder dan voorheen. Het nieuwe fietspad wordt bovendien aangelegd in asfalt. Dat is heel wat comfortabeler voor de fietsers dan het oude klinkerfietspad.”

Het wegverkeer kan steeds beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien langs de Hoeikensstraat en de Appeldonkstraat. 

Dienst openbare werken en mobiliteit
03 866 90 44
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
openbarewerken@willebroek.be

www.willebroek.be
 

Gemeente Willebroek voert actie tegen pesten

Een geste tegen peste, da’s Willebroek!

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren 12 en 16 jaar wordt gepest. Alarmerende cijfers, zo vindt ook de gemeente Willebroek. Het gemeentebestuur organiseert tijdens ‘de Vlaamse Week tegen Pesten’ tal van activiteiten rond het thema.

De gemeente Willebroek wil iets betekenen tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten. Met onder andere een wedstrijd, een STIP IT-actie op de markt en leuke films die aanzetten tot nadenken. “Het effect van pesten op kinderen en jongeren is groot. Ook op latere leeftijd kan dit nog enorme gevolgen met zich meebrengen”, zegt schepen voor Jeugd Murat Öner. “Elke school, sportclub of vereniging krijgt er mee te maken. We willen dan ook volop inzetten op preventie, ook als gemeente.”

Filmpjeswedstrijd

In de wedstrijd, georganiseerd door de gemeentelijke dienst Vrije Tijd, werden alle Willebroekenaren opgeroepen om een ludiek filmpje te maken over pesten en waarom pesten niet oké is. Deelnemers maakten kans op een groepsactiviteit ter waarde van 500 euro! Op 21 februari wordt de winnaar bekendgemaakt.

 Praten helpt

Op 13 februari vindt in de bibliotheek een lezing plaats. Van 19.30 tot 20.30 uur bespreekt ‘Digisaurus’ cyberpesten en online haat. Verder organiseert de gemeente Willebroek in de Gemeentelijke Schouwburg twee gratis films op woensdag 19 februari. De eerste, Pudding T, om 13.45 uur voor lagere schoolkinderen en hun familie. De tweede, Disconnect, start om 17.00 uur voor jongeren van het secundair. Voor de film Disconnect eten de jongeren samen lekkere pasta. Na de filmvertoningen volgt er telkens een nabespreking, want praten over deze thema’s is erg belangrijk.

Stip it!

Op 12 februari kan je verschillende medewerkers van de gemeente Willebroek tegenkomen op de Woensdagmarkt. Zij delen stippen uit, waarmee je duidelijk maakt dat pesten niet goed te keuren is. Ook het college van burgemeester en schepenen deed haar duit in het zakje en deelde een foto met de vier stippen. Met deze actie kan je aangeven dat je pesten niet oké vindt en er nooit aan zal meedoen, je erover zal praten als pesten jou bang of verdrietig maakt, je niemand uitsluit en je altijd zal proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Agenda

7 februari:       deadline indienen filmpje tegen pesten

12 februari:      STIP IT op de markt in Willebroek
13 februari:    
lezing Digisaurus over cyberpesten en online haat - 19.30 uur in de Bib
19 februari:    
film Pudding T - 13.45 uur in de Gemeentelijke Schouwburg
19 februari:    
film Disconnect - 17.00 uur in de Gemeentelijke Schouwburg

21 februari:     bekendmaking winnend filmpje

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Vrije Tijd

03 866 92 07
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

evenementen@willebroek.be

www.willebroek.be


Gemeente Willebroek - Cyberaanval

Vrijdagvoormiddag is de veiligheidscel van gemeente Willebroek onder leiding van burgemeester Eddy Bevers een laatste keer samengekomen naar aanleiding van de cyberaanval van afgelopen weekend.

Afschaling gemeentelijke fase

De respectievelijke disciplines in de veiligheidscel hebben een overzicht van de afgelopen dagen gemaakt en een stand van zaken gegeven. Sinds woensdag is de gemeentelijke dienstverlening opnieuw operationeel in de normale setting en dit verloopt zonder problemen.

 Op basis van al deze feedback heeft de veiligheidscel besloten de gemeentelijke fase af te schalen.

Het nazorgtraject is reeds lopende en zal ook de komende tijd nog verdergezet worden.

“Het belangrijkste is dat wij slechts beperkte tijd IT-matig ‘out’ zijn geweest. Dit is vooral te danken aan onze medewerkers, die alles in het werk hebben gesteld om zo snel mogelijk terug een vlotte dienstverlening te garanderen”, weet burgemeester Eddy Bevers te vertellen.

“Verder danken wij de media voor hun interesse en berichtgeving de afgelopen dagen, waardoor onze communicatie heel wat inwoners heeft bereikt”, besluit burgemeester Eddy Bevers.


Werken Huis van de Vrije Tijd gaan van start

De werken aan het Huis van de Vrije Tijd gaan op maandag 27 januari van start. Er werd de laatste jaren een hele weg afgelegd in het ambitieuze project rond het ‘Huis van de Vrije Tijd’.

De start van de werken aan de site De Schalk is voorzien op maandag 27 januari 2020. In een eerste fase wordt de werfkeet en -omheining geplaatst en starten de grondwerken. De werfkeet komt op het terrein langs de sporthal. Vanaf maandag 3 februari starten vervolgens de funderingswerken.

Beperkte hinder

Het werfverkeer verloopt voornamelijk via de Scheldelaan en de Stadionlaan. “Er zullen dus nu en dan vrachtwagens het terrein op en af rijden”, zegt Luc Spiessens, schepen van Openbare Werken. “We trachten mogelijke verkeershinder voor alle omwonenden in te perken en bewaken de properheid van de omliggende straten.”

Multifunctionele plek

“Het nieuwe complex zal een multifunctionele plek bieden waar de Willebroekenaar terechtkan voor zijn of haar sportieve activiteiten”, zegt Ronny Somers, schepen van Sport. “Zo voorzien we verscheidene sportzalen in het nieuwe complex. Daarbij wordt ook plek voorzien voor een cafetaria met terras.”

“Er wordt ruimte voorzien voor een jeugdhuis en een polyvalente zaal. Ook kinderdagverblijf ’t Bengelhuisje en buitenschoolse kinderopvang ’t Appelboompje zullen hun intrek nemen in het nieuwe complex.”


Succesvolle jobbeurs voor én door jongeren in Willebroek 

Het was over de koppen lopen in het Oud Gemeentehuis in Willebroek. Verschillende jongeren uit de regio’s Klein-Brabant/Vaartland en Rupel organiseerden op dinsdag 21 januari ‘Jobfix’, een jobbeurs voor jongeren, samen met VDAB, gemeente Willebroek en enkele partners.

Tijdens Jobfix kregen werkgevers uit de regio de kans om in contact te komen met jong talent. De jobbeurs focust op jongeren tussen 18 en 26 jaar. Ook de laatstejaarsstudenten van de secundaire scholen werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de beurs en kennis te maken met werkgevers uit de regio en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De jobbeurs was volledig gratis, jongeren konden op de Jobfix-beurs ook informatie krijgen over opleidingen of begeleidingen van VDAB of zijn partners. Er waren ook jobcoaches aanwezig die de jongeren kunnen helpen bij de voorbereiding van hun sollicitaties of het opmaken van een cv.

Deze jobbeurs werd mee mogelijk gemaakt door ROJM, Emino, Arktos, Samenlevingsopbouw, JAC, WEB en gemeente Bornem.

25 standhouders

Dankzij de contacten van de VDAB-bemiddelaars bij de werkgevers werden 25 werkgevers uit de regio overtuigd om aanwezig te zijn op de jobbeurs, en er op zoek te gaan naar geschikte werknemers: defensie, FOD justitie, Schenker, Unit-t, Dachser, ISS, Decathlon, Esas, Bpost, Distrilog Group, Colruyt Group, Euroglas De Landtsheer NV, Signco, Sarens, Jeugddienst Bornem, gemeente Willebroek, Jungheinrich, Telenet, Trafuco, Van Dievel Transport, Albert Heijn, Plus Home Services, Familiehulp en Lokale Politie Mechelen/Willebroek. Er waren ook infostanden aanwezig van VAB rijschool, JAC, GO-CVO Antwerpen, Syntra, De Steenschuit, RVA, Emino, Arktos en Web.

Negen jongeren werden van bij aanvang betrokken bij het mee uitdenken en organiseren van de jobbeurs. Hiervan bleven nog vijf jongeren actief tot op de jobbeurs, en zij konden zich extra in de kijker werken bij de aanwezige bedrijven. De overige meewerkende jongeren geraakten in de loop van het traject aan het werk.

Inspanningen van het bestuur

“Onze gemeente doet verschillende inspanningen om de werkloosheid in Willebroek aan te pakken en daar vormt deze jobbeurs een mooie aanvulling”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers. “De werkloosheid in Willebroek is in 2019 trouwens een pak gedaald. De positieve economische conjunctuur leidt tot meer tewerkstellingskansen, ook in onze regio. De werkloosheidscijfers daalden met 7,5% ten opzichte van vorig jaar en zijn sinds zes jaar niet meer zo laag geweest. Daarmee scoort Willebroek, net als Mechelen, beter dan de andere gemeenten in de regio.”

“Tewerkstelling is in de gemeente Willebroek, net als in Mechelen, een van de grootste uitdagingen voor het bestuur en het bestuur zet zich dan ook in om drempels die een tewerkstelling bemoeilijken weg te werken. Het bestuur kan dit niet alleen en werkt samen met diverse partners, en zeker met VDAB om de werkzaamheidsgraad nog te verhogen en de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. Hiertoe wordt samen met de andere besturen in de regio ook een partnerschapsovereenkomst met VDAB opgemaakt die deze samenwerking versterkt.”

Kwetsbare groepen

“We zetten graag mee onze schouders onder acties zoals de jobbeurs voor jongeren om zo de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen”, vult schepen van Jeugd Murat Öner aan. “Jongeren die laag- of middengeschoold zijn, blijven een kwetsbare groep die moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt. Met deze jongerenjobbeurs willen we zoveel mogelijk jongeren uit de regio bereiken om hen kennis te laten maken met de bedrijven in onze regio. De jobbeurs is er voor én door jongeren, want zij hebben deze beurs ook zelf mee vorm gegeven.

Bruisende regio

“Grote én kleine bedrijven uit onze regio, konden zichzelf op deze beurs met veel passie voorstellen aan de aanwezige jongeren”, besluit Ilse Lenvain, schepen van Lokale Economie. “Standhouders konden laten zien dat het bruist in onze regio, dat je het ook dichtbij huis kan vinden. Want de bloeiende economische activiteit in onze regio, daar mogen we best trots op zijn!

Ook de organisatie Willebroek was met een standje aanwezig. “Want ook onze gemeente heeft regelmatig interessante vacatures”, weet de schepen. “We tonen dan ook graag dat het bij de gemeente Willebroek een fijne plek is om te werken.”


Personeelskring organisatie Willebroek schenkt 2.000 euro aan De Meerpaal

De Personeelskring van de gemeente Willebroek overhandigde op donderdag 9 januari een mooie cheque aan De Meerpaal. Tijdens de Warmste Week zamelden zij 2.000 euro in voor de organisatie, die opvang en begeleiding biedt aan personen met een handicap.

 

Eind december verkocht de Willebroekse Personeelskring, een enthousiaste groep collega’s van de organisatie Willebroek, pannenkoeken, soep en chocomelk ten voordele van de Warmste Week. Heel wat medewerkers en bezoekers van het Administratief Centrum kwamen langs om te proeven van al dat lekkers.

Samen met de opbrengst van de rospotten, waar bezoekers hun rosse centjes in kwijt konden, verzamelden zij maar liefst 1.000 euro voor de Willebroekse vzw De Meerpaal. Het gemeentebestuur van Willebroek deed er nog een schepje bovenop en verdubbelde het bedrag.

Dinsdag overhandigde een delegatie van de Personeelskring de cheque van 2.000 euro aan algemeen directeur Rudi Van den Bossche en gedelegeerd bestuurder Raymond De Smedt, die het geld goed kunnen gebruiken bij de verbouwingswerken van het gebouw.


Fietszenderproject wordt niet verlengd

Politiezone Mechelen-Willebroek gaat het fietszenderproject, waarmee het in 2017 pionierde, niet verlengen. Dat hebben de schepencolleges van Willebroek en Mechelen samen beslist. “In de strijd tegen fietsdiefstal in onze zone zorgden de zendertjes niet voor meetbaar resultaat”, klinkt het.

Willebroek blijft zich inzetten op het gebied van veiligheid en preventie naar de fietsers toe. Het stopzetten van dit pilootproject verandert niets aan deze ambitie. In de meerjarenplanning worden diverse acties uitgerold om Willebroek verder te doen uitgroeien tot een echte fietsgemeente.

Dalende fietsdiefstalcijfers
Het aantal fietsdiefstallen in Willebroek daalde vorig jaar met 13% tegenover het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat succes is het gevolg van een beleidsmatige focus op het fenomeen bij politie- en gemeentediensten. Willebroek zet zich uitermate in om fietsdiefstallen te voorkomen, bijvoorbeeld via camera’s en fietslabelacties.

Sinds 1 januari 2017 werden er in de politiezone Mechelen-Willebroek 3.013 zendertjes geplaatst. Sinds begin dit jaar werden er vijf fietsen met een zender gestolen. Van drie fietsen werden signalen opgevangen voor of na de diefstal. Eén fiets kon worden terugbezorgd. Een zwakke schakel in het systeem bleek dat aangrenzende gemeenten het systeem niet hebben overgenomen.

Beperkte slagkracht
Burgemeester
Eddy Bevers: “Het fietszenderproject was een proefproject waarvan de resultaten beneden de verwachtingen bleken. De slagkracht bleef te beperkt. Daarom werd beslist om het project te laten uitdoven. We blijven uiteraard volop alle mogelijkheden onderzoeken om het aantal fietsdiefstallen verder te blijven terugschroeven.”

Willebroek en Mechelen laten het proefproject nu geleidelijk aan stoppen. De leverancier wil de databank en de ondersteunende infrastructuur wel nog een jaar lang gratis ter beschikking stellen, zodat inwoners die vorig jaar nog een fietszender lieten plaatsen, gebruik kunnen maken van het systeem tot de batterij opgebruikt is. Het zendertje heeft immers een levensduur van twee jaar. De gebruikers worden persoonlijk op de hoogte gebracht.


Mechelen, Lier en Willebroek gaan samenwerken rond wonen en krijgen voor € 1.020.000 subsidies

Door de steden Mechelen en Lier werd in 2017 een intergemeentelijke samenwerking omtrent lokaal woonbeleid opgezet: ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’. De IGS heeft als doel het samenwerken op vlak van wonen te bevorderen. Vanaf volgend jaar sluit ook de gemeente Willebroek zich hierbij aan. Voor de periode van 2020 tot en met 2025 maakt Wonen Vlaanderen, een bedrag van € 1.020.000 vrij.

De interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’ werd opgericht naar aanleiding van een gemeenschappelijke bekommernis, een kwalitatief efficiënt woonbeleid voorzien in beide steden. De schepenen van Wonen uit Lier en Mechelen vonden vele gelijkenissen tussen beide steden. Ze werkten samen een subsidiedossier uit wat resulteerde in een erkenning en bijhorende middelen in de vorm van subsidies voor de periode 2018–2019.

Het Agentschap Wonen Vlaanderen, dat het eerste werkingsjaar onder de loep hield, liet zich positief uit over dit eerste werkingsjaar van de intergemeentelijke samenwerking. Vanaf 2020 treedt een vernieuwd besluit van het decreet in werking. Voor de nieuwe periode van 2020 tot 2025 treedt de gemeente Willebroek toe als derde partner.

“Door het uitwisselen van praktijkervaringen en tools, hebben Mechelen en Lier zich op het gebied van woonbeleid naar een hoger niveau getild. De positieve evaluatie van Wonen Vlaanderen geeft ons de bevestiging dat we op het goede spoor zitten. Uiteraard zetten wij ook de volgende jaren verder in op een goed lokaal woonbeleid. Woonkwaliteit staat hierbij centraal. Het toetreden van Willebroek geeft ons extra mogelijkheden”, zegt Mechels schepen van Wonen, Greet Geypen.

Het IGS vierde grootste subsidie van Vlaanderen

De vernieuwde intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ werd nu door de minister erkend en beloond met bijkomende middelen. Tot 31 december 2025 kan het rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De eerste drie jaar wordt er per jaar maximum € 180.000 toegekend door Wonen Vlaanderen, de  daaropvolgende jaren is dat maximum € 160.000 per jaar. Met een maximum van € 1.020.000 aan subsidies, wordt dit IGS de vierde grootste intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen, op basis van de toegekende middelen.

Professioneel woonbeleid met eigen accenten, inzetten op woonkwaliteit

Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten en steden ondersteunen en stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid: de zorg voor een divers en betaalbaar woonaanbod, werken aan een de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving en informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen. Naast deze verplichte doelstellingen bestaat de mogelijkheid om in de verschillende  steden andere accenten te leggen. Dit kan door aanvullende activiteiten te organiseren.

“Het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid heeft enkele nieuwe klemtonen gelegd die - meer dan voordien - extra inspanningen vragen. De werking bij de drie partners zal hierdoor nog meer geprofessionaliseerd en uitgebouwd kunnen worden, om het recht op menswaardig wonen bij elke burger in deze steden te versterken”, aldus Marleen Vanderpoorten, schepen van Wonen in Lier

Vanaf 2020 met Willebroek

Het doel van de drie partners is eenduidig: gezamenlijk streven naar een gezinsvriendelijke woon- en leefstad voor een zo breed mogelijke waaier aan doelgroepen. In de samenwerking wordt onder andere ingezet op het versterken van de huurmarkt, aangepaste ouderenwoningen en het bieden van een kader voor alternatieve woonvormen zoals co-housing en studentenhuisvesting. 

“Willebroek wil tijdens deze nieuwe legislatuur aan een nog sterker woonbeleid werken. Als gemeente waren we op zoek naar mogelijkheden om onze kennis te delen en meer middelen te kunnen inzetten. Tijdens deze zoektocht bood de opportuniteit zich aan om de samenwerking aan te gaan met Mechelen en Lier. De eerste gesprekken met de Vlaamse overheid en onze nieuwe partners stemden ons zeer hoopvol. Er werden intern al verschillende voorbereidingen getroffen om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan in 2020”, zegt Bavo Anciaux, schepen van Wonen in Willebroek.

Het huidige intergemeentelijk samenwerkingsproject loopt tot 31 december 2019. Vanaf januari 2020 stapt Willebroek mee in dit project. Concreet betekent dit dat naast de drie beleidsprioriteiten die de overheid vooropstelt, deze samenwerking het mogelijk maakt dat bijvoorbeeld woningcontroleurs uit Mechelen de teams in Lier en Willebroek versterken waardoor er nog korter op de bal gespeeld kan worden. Het spreekt voor zich dat deze schaalvergrotingen voordelen met zich meebrengt. De sterkte van dit project is schaalvergroting in middelen en expertise, waarbij elke partner tegelijkertijd de mogelijkheid heeft om vanuit zijn eigenheid te werken, vanuit de eigen concrete context.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Omgeving

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 50
omgeving@willebroek.be


Willebroekenaren proeven elkaars gerechten tijdens een wereldbuffet

In De Mozaïek in Willebroek vond woensdagavond een heus wereldbuffet plaats. Meer dan zestig aanwezigen proefden er van elkaars gerechtjes. Het is een initiatief van de gemeentelijke dienst Samenleven, in samenwerking met de vele vrijwilligers.

De gemeente Willebroek zet via verschillende initiatieven in op ontmoeting en uitwisseling. Omdat samen eten verbindt, organiseert de gemeentelijke dienst Samenleven samen met vrijwilligers regelmatig de activiteit ‘Samen koken, samen eten’. Telkens kookt een andere vrijwilliger een lievelingsgerecht voor zo’n 25 personen.

“Dit werd duidelijk gesmaakt, dus kozen we ervoor om het jaar af te sluiten op een soortgelijke wijze, maar dan net ietsje anders”, zegt schepen voor Samenleven Murat Öner. “Met een groots wereldbuffet, waarbij alle deelnemers een eigen hapje meebrachten, konden we proeven van elkaars culinaire voltreffers!”

Laagdrempelig initiatief

Zo’n zestig personen namen deel aan het wereldbuffet. Gerechtjes als harira, couscous, hutsepot, witloofsoep en briwats stonden op het menu. Aanwezigen smulden ook van een ruim dessertenbuffet, met onder andere tiramisu, kaastaart en Marokkaanse koekjes.

Mensen van verschillende leeftijden en origines kwamen af op deze activiteit. Vaste bezoekers van De Mozaïek, maar ook mensen die er voor de eerste keer kwamen. “Het was een groot succes”, glimlacht de schepen. “Het is een laagdrempelig initiatief dat duidelijk werkt. We zullen dit in de toekomst nog vaker en ook op andere locaties organiseren.”

Heb je interesse om eens mee te koken tijdens ‘Samen koken, samen eten’? Neem contact op via samenleven@willebroek.be.

 

De Mozaïek is een ontmoetingshuis in Willebroek waar iedereen welkom is, waar mensen hun talenten kunnen ontplooien en waar mensen elkaar ontmoeten. Hou zeker de Facebookpagina van De Mozaïek in de gaten of kom gewoon eens langs. Op donderdag- en zondagnamiddag is er een koffieklets waar mensen op een laagdrempelige manier babbelen met elkaar.

Op vrijdag 17 januari 2020 zet De Mozaïek het nieuwe jaar feestelijk in met een nieuwjaarsreceptie. Tussen 17.00 en 20.00 uur heffen ze het glas op 2020. 

De Mozaïek, Appeldonkstraat 60, 2830 Willebroek

 

Foto’s van het wereldbuffet kan u hier downloaden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Samenleven
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
03 866 91 44
samenleven@willebroek.be


Renovatiewerken aan de Bib - mogelijk hinder

De komende weken worden in de Willebroekse bibliotheek nieuwe ramen geplaatst. Daardoor worden er een aantal maatregelen getroffen. 

De werken zullen gespreid worden over twee fases. In een eerste fase -tussen 13 en 20 december 2019- zullen de voorbereidende werken plaatsvinden en worden de ramen geplaatst in de volwassenenafdeling op de benedenverdieping. Van 6 januari tot en met 24 januari 2020 is de cd-afdeling en de eerste verdieping aan de beurt.

Tijdens de werken zal de bibliotheek open blijven. Het is wel mogelijk dat er een beperkte dienstverlening is op de afdeling waar op dat moment de renovatie aan de gang is. Op 6 januari zullen de computers niet beschikbaar zijn.

Door de werkzaamheden zal de fietsenstalling niet beschikbaar zijn van 13 tot 20 december 2019 en van 13 tot 15 januari 2020. Er wordt een alternatieve fietsenstalling voorzien in het Brouwershof aan de overkant van de straat.


Spiegeltent palmt drie dagen lang Louis de Naeyerplein in

Op 3 januari 2020 opent een sprookjesachtige spiegeltent op het Louis De Naeyerplein opnieuw haar deuren onder de noemer ‘Wonderlijk Winteren, da’s Willebroek’. Drie dagen lang kunnen inwoners er terecht om de wonderlijke wintersfeer op te snuiven.

Met een goedgevuld programma vormt de spiegeltent op de Markt opnieuw het decor voor drie dagen ambiance. De aftrap wordt op vrijdag gegeven met een avontuurlijke Grabbelpasactiviteit voor de jonge Willebroekenaren, begeleid door het Circolito Circusatelier. 's Avonds is het dansen geblazen tijdens de Cherry Moods Afterwork. Vanaf 17.00 uur zetten klinkende namen als DJ Zolex, Franky Jones en Franky Kloeck de spiegeltent op zijn kop.   

Retronummers in een modern jasje
Op zaterdag kunnen bezoekers terecht op een bijzondere retromarkt in de spiegeltent. Beleef een gezellige namiddag en snuister tussen spulletjes van vroeger en nu. Om 19.00 uur verloot Willebroek Winkelhart de prijzen van haar grote eindejaarsactie van het ‘Glazen Huis’ op ‘t Pleintje. Deelnemers maken kans op één van de 75 prachtige prijzen, zoals een reischeque, wasmachine, televisie en zelfs een Willebroekse Kadobon van 2.500 euro.

Nadien vindt de verkiezing van de nieuwe Prins-Ambassadeur voor het Willebroekse carnaval 2020 plaats. Vier kandidaten zullen het beste geven in een spannende strijd. Vervolgens dansen we de nacht in tijdens een heus Retrobal. DJ Dunya brengt retronummers in een modern jasje en wordt daarbij bijgestaan door saxofonist Martin Le Vilain.

Klinken op het nieuwe jaar
Op zondag zet de gemeente Willebroek feestelijk het nieuwe jaar in tijdens een grote nieuwjaarsreceptie. Vanaf 11.00 uur kunnen inwoners het glas heffen op de tonen van het Willebroekse Harmonieorkest Deugd & Vlijt.

Na de receptie vormt onze spiegeltent het decor voor een Matinee Soignee. In ‘Along comes Mary’ brengen Mary en haar muzikanten een muzikale ode aan Expo ’58. Nostalgie gegarandeerd! Reserveren voor deze voorstelling kan via de webshop en kost 5 euro.

Vleugje nostalgie
Schepen voor Evenementen, Maaike Bradt:
“Voor het derde jaar op rij kunnen inwoners terecht in onze spiegeltent voor gezellige én gratis activiteiten waar iedere Willebroekenaar het warm van krijgt. De spiegeltent brengt dit jaar een vleugje nostalgie naar Willebroek met verschillende activiteiten in een retrojasje. Met een divers programma voor jong en oud belooft het opnieuw een geslaagde editie te worden.”

Sfeerbeelden van de vorige editie vindt u hier.


Willebroek en Kapelle-op-den-Bos verlengen samenwerking rond zwembad De Druppelteen

 Al sinds 2003 zetelen de gemeentes Willebroek en Kapelle-op-den-Bos in de projectvereniging WIKA. Die werd opgericht om de kosten en de baten van het zwembad De Druppelteen optimaal te verdelen tussen beide gemeenten.

 Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst tussen de twee buurgemeenten voor zes jaar verlengd. Tot het eind van 2025 draagt de gemeente Willebroek de helft van de exploitatiekosten van het zwembad, tot een maximumbedrag van 198.000 euro op jaarbasis. In ruil voor deze bijdrage kunnen ook Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs genieten van voordelige tarieven in het zwembad in Kapelle-op-den-Bos. 

Schepen van sport Ronny Somers: “Willebroekenaars stimuleren om meer te bewegen is één van de belangrijkste pijlers van ons vrijetijdsbeleid. We streven naar een breed gedragen sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Het zijn onze inwoners, scholen en sportclubs die de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking.”


Willebroekse pleintjes krijgen make-over

De gemeente Willebroek investeert voor 100.000 euro aan nieuwe speeltoestellen in Willebroek. Op vijf locaties zullen de komende weken nieuwe speeltuigen geplaatst worden.

Op vrijdag 6 december besliste het Willebroekse college van burgemeester en schepenen om vijf pleintjes in Willebroek te voorzien van gloednieuwe speeltoestellen. Het gaat om de pleintjes in Den Blijk, Turfsteeg, Schobbejak, Merkezeel en de Cardijnwijk.

Vernuftigheden

De nieuwe aanleg van de pleintjes gaat gepaard met heel wat vernuftigheden, zoals een avontuurlijk klauterparcours, voetbalgoals, een kabelbaan en zelfs een outdoor fitness. “Op drie pleintjes worden schommels voorzien die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking”, zegt schepen van jeugd (incl. speelpleinwerking en kinderarmoede), Murat Öner. “Daar willen we extra op inzetten. Elk kind moet zich in onze gemeente naar hartenlust al spelend kunnen uitleven, ongeacht zijn of haar beperking.”

Blijven investeren

In overleg met de Willebroekse jeugd werden de voorstellen van vijf verschillende firma’s onder de loep genomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen de nieuwe toestellen de komende weken worden geïnstalleerd.

In totaal wordt er zo’n 100.000 euro gespendeerd aan de nieuwe toestellen. “Willebroek zal in de toekomst blijven investeren in haar speelaccommodatie”, aldus de schepen. “In de nieuwe strategische meerjarenplanning zal jaarlijks een aanzienlijk budget voorzien worden voor de pleintjes in onze gemeente.”

Een visuele voorstelling van de concrete invulling van de pleintjes vindt u hier.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Vrije tijd
03 866 92 05
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
vrijetijd@willebroek.be
www.willebroek.be


Willebroekse gemeenteraad dient klacht in na verwerpelijke feiten in het Fort van Breendonk

De gemeente Willebroek gaat een klacht indienen tegen de man die een Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk. Dat werd beslist op de laatste gemeenteraad. Alle partijen stemden unaniem een motie.

Onlangs doken verontrustende foto’s van ‘Right Wing Resistance’ op in de media. Daarop is te zien hoe een lid van de extreemrechtse groep afgelopen zomer een provocerende Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk.

In het kamp verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 3.600 gevangenen in de meest erbarmelijke omstandigheden. De meerderheid waren verzetslieden en politieke gevangenen, maar ook een 500-tal Joodse gevangenen werden er ondergebracht. Meer dan 300 mensen stierven er aan ontbering of ze werden er terechtgesteld.

Het Fort houdt de herinnering levendig aan deze zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis. Dat het Fort nu het slachtoffer werd van de verwerpelijke feiten die zich deze zomer afspeelden in ‘het Casino’, waar de nazi’s tijdens WOII onder andere ‘recht spraken’, is een bijzonder betreurenswaardige zaak.

Duidelijk signaal

De gemeente Willebroek veroordeelt het optreden en stelt nu een duidelijk signaal. Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd unaniem over een gezamenlijke motie gestemd. Er zal een klacht worden ingediend tegen de dader(s) van dit strafbare feit.

De gemeenteraad stelt duidelijk en onomwonden dat er op het grondgebied van onze gemeente geen plaats is voor dergelijke ranzige uitingen van misprijzen voor het leed dat tijdens de periode van de bezetting door de nazi’s in onze gemeente werd veroorzaakt, en meer in het bijzonder voor de slachtoffers die in het Fort verbleven en stierven.

Burgerlijke partijstelling

Burgemeester Eddy Bevers: “De gemeenteraad stelt dat het Fort van Breendonk onlosmakelijk is verbonden met de gemeente. Door het gepleegde strafbare feit is ook de naam van de gemeente zelf in negatieve zin in beeld gekomen, ondanks de inspanningen van het voltallige gemeentebestuur om elke vorm van extremisme aan te pakken.”

De gemeenteraad legt klacht neer met burgerlijke partijstelling en vraagt de gerechtelijke autoriteiten om dit dossier tot op het bot te onderzoeken. Aan Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, wordt gevraagd om de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering opnieuw samen te stellen en deze opdracht uit te breiden naar elke vorm van extreme radicalisering.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 

Dienst Communicatie
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
03 866 91 20
communicatie@willebroek.be


16.300 euro subsidies voor toeristische en buurtoverschrijdende evenementen

Sinds 2017 heeft de gemeente Willebroek een subsidie voor toeristische en buurtoverschrijdende evenementen. Dit wordt op basis van het gemeentelijke subsidiereglement toegekend.

De gemeente wil de sociale cohesie versterken door socio-culturele festiviteiten een financieel steuntje in de rug te geven als die openstaan voor de ganse bevolking, een aantrekkingskracht hebben op de hele gemeente of de ruimere omgeving en die de gemeente of het handelscentrum promoten.

 Schepen voor Cultuur en Evenementen Maaike Bradt: “Inwoners die initiatieven nemen en evenementen organiseren, stimuleren hiermee het samenhorigheidsgevoel. We ondersteunen hen graag want ook zij bouwen mee aan een positief Da’s Willebroek-verhaal."

Aan acht organisaties werd een totaal van 16.300 euro subsidies toegekend. Concreet gaat het om volgende evenementen:

  • BK Roeien korte boten
  • Disteling in Tisselt
  • ‘Tisselt Vaart Wel’ kermis 
  • Molenbergfeesten
  • Theater aan Twater
  • Buurtfeest Bevrijdingsfeesten in Klein-Willebroek
  • Openluchtfeest Lento Lento
  • Kerstmarkt door Heindonk comité

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Evenementen
03 866 92 35
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

evenementen@willebroek.be
www.willebroek.be


Bibliotheek Willebroek zoekt poëzietalent

De bibliotheek van Willebroek daagt alle inwoners uit om in de pen te kruipen met een poëziewedstrijd. Tot 20 januari kunnen deelnemers hun gedichten insturen. Daarin moet ‘Willebroek’ centraal staan.

De Willebroekse Bib organiseert een heuse poëziewedstrijd en is daarvoor op zoek naar creatief talent. Tot 20 januari 2020 kunnen deelnemers hun werk insturen. Het centrale thema van de gedichten is ‘Willebroek’, in de ruime zin van het woord. Iedere deelnemer mag tot drie gedichten inzenden.

Schepen voor Cultuur Maaike Bradt: “We zetten talent van eigen bodem graag in de kijker. Ik kijk alvast uit naar de vlotte, romantische, humoristische, dramatische, gevatte of experimentele Willebroekse poëten onder ons.”

Mooie prijzen

De wedstrijd wordt georganiseerd in twee categorieën: poëzie door jongeren jonger dan 18 jaar of poëzie van de hand van jongeren van 18 jaar en ouder. Per categorie zijn er leuke prijzen te winnen ter waarde van 25 euro, 50 euro en 75 euro.     

Slotevenement

De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement op 6 februari 2020. Het slotevenement wordt opgeluisterd door optredens van onder andere dichteres Shari Van Goethem, maar ook Betty De Boeck en Carlotta De Cooman, winnaressen van de vorige editie. Toegang voor deelnemers is gratis, anderen betalen 5 euro.

Deelnemen kan door je gedicht te sturen naar bibliotheek@willebroek.be. Het volledige reglement lees je op willebroek.bibliotheek.be.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Bib Willebroek

Schoolweg 1a

2830 Willebroek

03 866 92 10

bibliotheek@willebroek.be


Gemeentebestuur betreurt stopzetting van jeugdhuis Perron 4

Via sociale media vernam het gemeentebestuur van Willebroek de plannen van jeugdhuis Perron 4 om haar werking stop te zetten en de vzw te ontbinden. De gemeente begrijpt de moeilijke situatie waar het jeugdhuis zich in bevindt maar betreurt de beslissing van het bestuur.

Schepen van jeugd Murat Öner: “We merken in de brede regio dat verenigingen die steunen op vrijwilligers het niet onder de markt hebben. Dit geldt in het bijzonder voor het jeugdhuiswerk. We vinden het bijzonder spijtig dat met jeugdhuis Perron 4 een vaste waarde in het Willebroekse jeugdlandschap zou verdwijnen. Uiteraard respecteren we de beslissing van het jeugdhuisbestuur en willen we iedereen die van dicht of van ver betrokken is bij de werking van Perron 4 uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. De jeugddienst, het gemeentebestuur en het huidige bestuur van het jeugdhuis zullen binnenkort rond de tafel zitten om alle mogelijke opties voor de toekomst te herbekijken.”

“De gemeente heeft zich geëngageerd om in het nieuwe Huis van de Vrije Tijd aan Sporthal De Schalk een ruimte te voorzien die als ontmoetingsplaats voor jongeren zal worden ingericht. Of deze ruimte zal gebruikt worden voor een verderzetting van de huidige jeugdhuiswerking of dat deze locatie een andere invulling binnen het jeugdwerk krijgt, zullen we in het licht van deze recente ontwikkelingen nog bekijken”, besluit schepen Öner.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

 


Dienst Vrije tijd
03 866 92 05
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
vrijetijd@willebroek.be
www.willebroek.be

cid:image001.gif@01D32D71.61325800

 

 


OCMW-vrijwilligers in de bloemetjes gezet

In Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc werden op donderdag 21 november 2019 de vrijwilligers van OCMW Willebroek feestelijk bedankt tijdens een gezellig etentje.

Met zo’n 75 waren ze, de vrijwilligers die op donderdagavond kwamen genieten van een feestelijke vrijwilligersviering. Daar werden ze getrakteerd op een lekker diner in de cafetaria van het Willebroekse woonzorgcentrum. 

Dankbaar
De vrijwilligers werden verwelkomd door schepen van Sociale Zaken, Bavo Anciaux. “Elke dag opnieuw staan vrijwilligers in Willebroek paraat voor de Willebroekenaar die een helpende hand nodig heeft”, zegt Anciaux. “Ze doen dit omdat zij zin hebben om te helpen, uit solidariteit met wie het nodig heeft of omdat ze er voldoening uit halen om een bijdrage te leveren in onze samenleving. Omdat we zo trots en dankbaar zijn dat zoveel gepassioneerde vrijwilligers zich willen inzetten voor onze gemeente, tonen wij natuurlijk ook graag onze dankbaarheid naar hen toe.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Communicatie

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 20

communicatie@willebroek.be


Samen brainstormen over horeca op ontmoetings- en netwerkavond in Willebroek

Zo’n vijftig Willebroekse horeca-uitbaters verzamelden op dinsdag 12 november in kasteel Bel-Air. De gemeente Willebroek organiseerde er een ontmoetings- en netwerkavond over horeca in de kanaalgemeente.

Dinsdagavond stond het Willebroekse horecaleven op het programma in kasteel Bel-Air. Na een opleiding over allergenen door Horeca Vlaanderen, verwelkomde schepen Ilse Lenvain een vijftigtal Willebroekse horeca-uitbaters in het kasteel.

Ambitie en noden

Het gesprek werd aangegaan over ondernemen en horeca in Willebroek. Verschillende gemeentelijke diensten waren aanwezig om te luisteren naar de ambitie en noden van de horeca-uitbaters. Nadien kwam ook Brandweerzone Rivierenland spreken over de veiligheid binnen horeca-aangelegenheden. Afsluiten gebeurde met een gezellig ontmoetingsmoment bij een lekker hapje en drankje.

Samen brainstormen over de toekomst

Schepen voor Lokale Economie Ilse Lenvain
: “Horeca vervult een centrale plek in ons gemeentelijk leven. Als beleidsmakers willen we met onze horecazaken mee nadenken over de plaats, de functie en de mogelijkheden die de horeca heeft in onze gemeente, zodat we samen van onze gemeente een levende gemeente maken waar het leuk is om te vertoeven.”

“De opmaak van een horecabeleidsplan willen we dan ook samen met horecaondernemers uit Willebroek doen. Dit netwerkevenement is een boost voor een constructieve samenwerking. Door samen te brainstormen over de toekomst, via een positieve wisselwerking en met veel goesting, kon de gemeente alvast luisteren wat de noden zijn en die input verder meenemen.”

Sfeerbeelden van de avond vindt u hier. Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst lokale economie
03 866 90 30
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

evenementen@willebroek.be
www.willebroek.be

 

Willebroekse jongeren herdenken Wereldoorlogen tijdens 34ste Fakkelloop

Met wapenstilstand, op maandag 11 november 2019, brachten Willebroekse jongeren al lopend een fakkel van het Fort van Breendonk naar het Graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in Brussel. Daar werd hulde gebracht aan de slachtoffers van de oorlogen.

De Fakkelloop vindt dit jaar al voor de 34ste keer plaats. Met dit gebaar wil de Willebroekse jeugd een signaal geven aan haar generatiegenoten om de herinnering aan de oorlog levendig te houden, in de hoop dat zo’n tragedie nooit meer herbeleefd moet worden.

Schepen van Jeugd Murat Oner was één van de deelnemers aan de estafette: “Het is een mooie traditie met een belangrijke boodschap die de we graag in ere willen houden. Het weer zorgde dit jaar voor een extra uitdaging. Ik wil alle deelnemers en sympathisanten bedanken voor hun aanwezigheid. Chapeau voor deze knappe prestatie!”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Vrije Tijd

03 866 92 07
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

evenementen@willebroek.be

www.willebroek.be


Zorgverleners in de bloemetjes gezet

Op 15 oktober 2019 werd het wel heel gezellig in het Huis van de Zorg van gemeente Willebroek. De zorgverleners van de Willebroekse zorgcampus werden in de bloemetjes gezet met een lekker ontbijt!

In de vroege ochtend, alvorens het werk aan te vatten, kwamen de personeelseden samen en werden ze verwend met een ontbijt. Er werd tijd genomen om bij een heerlijke kop koffie bij te praten met de collega’s, een goed begin van de dag. Schepen Bavo Anciaux toonde in een korte speech zijn appreciatie en bedankte de gepassioneerde medewerkers voor hun onuitputtelijke inzet.

“Elke dag opnieuw staan zorgverleners in Willebroek paraat voor de Willebroekenaar die een helpende hand nodig heeft”, zegt schepen van het Huis van de Zorg Bavo Anciaux. “Met een bewonderingswaardige inzet zorgt het personeel voor de zorgbehoevenden en stellen ze hen op de eerste plaats. Met een gezonde dosis teamspirit werken ze dagelijks samen aan hetzelfde doel.  Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en zo vullen ze elkaar perfect aan. Werken voor het Huis van de Zorg is er samen voor gaan!”

Versterking gezocht

De gemeente Willebroek is nog op zoek naar enthousiaste collega’s voor het Huis van de Zorg. Alle vacatures vind je op www.willebroek.be/vacatures. Wil jij ook deel uitmaken van dit toffe team? Neem gerust contact op met de dienst HRM!

In bijlage vind je sfeerbeelden van het ontbijt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Huis van de Zorg

Westzavelland 42

2830 Willebroek

03 860 34 74

infowzc@willebroek.be


18 oktober 2019: Dag van de Jeugdbeweging

Willebroek trakteert op ‘Ontbijt in uniform’

Op vrijdag 18 oktober is het weer zover. Dan vieren alle jeugdbewegingen feest: de Dag van de Jeugdbeweging is hun hoogdag! Leden trekken massaal naar school of werk in jeugdbewegingstenue. Dassen, hemden, broeken, rokjes en/of T-shirts worden uit de kast gehaald. Het straatbeeld kleurt helemaal ‘jeugdbeweging’. Die dag worden alle jeugdbewegingen in de kijker gezet: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen …

Vrijwilligers

Schepen van jeugd Murat Öner: “Van deze Dag van de Jeugdbeweging maken we natuurlijk graag gebruik om de vrijwilligers van onze jeugdbewegingen eens extra in de schijnwerpers te plaatsen. Zij zetten zich wekelijks in om onze Willebroekse kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. Dankjewel!”

Wat doen we in Willebroek?

Op vrijdag 18 oktober kunnen alle kinderen en jongeren uit de jeugdbeweging tussen 7.00 en 8.30 uur terecht in de Lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis voor een gratis ontbijt in uniform met koffiekoeken en chocomelk. (Ingang langs de Pastorijstraat, naast de politie.)


Inhuldiging Anker tegen Armoede in Willebroek

Op 17 oktober 2019, Werelddag van Verzet tegen Armoede, vindt de inhuldiging van het Anker tegen Armoede in het Brouwershof in Willebroek plaats. Precies 71 jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend.

In de jaren tachtig richtten militanten Eduard van Steen, zijn vrouw Melanie De Cock en medestandster Mia Cleymans de lokale groep ATD Willebroek op. Sinds 1982 neemt de groep deel aan de Volksuniversiteit.

Op 17 oktober 1987 waren Eduard en Melanie getuige van de inhuldiging van de eerste Gedenksteen tegen Armoede in Parijs. In de jaren die volgden werden er over heel de wereld steeds meer replica’s gemaakt. Zo’n replica was ook een droom voor de groep van Willebroek: uiteindelijk zou er één komen in het park tegenover de bibliotheek.

Anker tegen Armoede

Kunstenaar Dirk Cortebeeck was al sinds een paar jaar betrokken bij activiteiten voor 17 oktober, de Dag van Verzet tegen Extreme Armoede. In 2018 vonden hij en de groep van Willebroek elkaar voor een ontwerp van een ‘Anker tegen Armoede’.

Bavo Anciaux, schepen van Armoede: “Hij ontwierp een steen met de eerste letters van het woord armoede, met de boodschap: ‘Als armoede niet volledig uitgeroeid wordt, dan zal het altijd terugkomen’. Op de bank aan de steen ligt een plakkaatje met een tekst van Jospeph Wresinski en staat het logo van 17 oktober. Eind mei 2019 werd het Anker geplaatst. Op donderdag 17 oktober vindt de officiële inhuldiging plaats, om 19.00 uur aan het monument.”

‘Stereotypes van tafel geveegd’

“Dit wordt gekoppeld aan de voorstelling van het boek ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ van Guy Malfait”, vult Murat Öner, schepen van Samenleven en Kinderarmoede, aan. “In het boek lees je levende verhalen van de realiteit achter de armoedecijfers. Een boek vol diverse verhalen die de realiteit weerspiegelen van een vijfde van de Belgen én die allerlei stereotypes van tafel vegen. Het is niet alleen een eye-opener, maar ook een must-read voor mensen die in armoede leven en troost kunnen vinden in de herkenbare verhalen.”

De inhuldiging en boekvoorstelling afsluiten doen we met een gezellige receptie. Iedereen is welkom, deze activiteit is volledig gratis.


‘Buurt aan de beurt’ neemt Blaasveldse straten onder handen

Deze week neemt de gemeente Willebroek de straten Hinxelaar, Bezelaervelden, Driebunderweg en Keizerstraat stevig onder handen. Onder de noemer Buurt aan de beurt zetten verschillende gemeentelijke diensten zich extra in om deze buurt proper te maken.

Het startschot werd zondag 6 oktober al gegeven met de buurtwandeling. De inwoners die mee stapten kregen de kans om hun zegje te doen over wat beter kan in de eigen buurt. Achteraf werd er nagepraat bij een hapje en een drankje.

“Het is al de achtste keer dat we in Willebroek dit buurtinitiatief organiseren. Deze keer is deze Blaasveldse buurt aan de beurt”, zegt schepen voor samenleven Murat Öner. “We zijn er rotsvast van overtuigd dat initiatieven zoals Buurt aan de beurt een verschil kunnen maken. We vinden het als gemeentebestuur erg belangrijk om naar de mensen toe te komen en te peilen naar wat onze inwoners te zeggen hebben over hun straat, hun wijk, hun buurt. Samen gaan we op zoek naar ingrepen die het samenleven aangenamer maken.”

Op woensdag 16 oktober vindt tussen 17.00 en 20.00 uur het infomoment plaats op de parking aan de Driebunderweg. Buurtbewoners krijgen er een drankje en gratis borstel of vuilblik om de stoep proper te houden. Ze kunnen er gratis hun fiets laten labelen en herbruikbare spullen binnenbrengen bij de stand van kringwinkel Ecoso. Heel wat gemeentediensten zoals de bib, het lokaal dienstencentrum, thuiszorg, de vrijetijdsdiensten, de dienst samenleven, de dienst omgeving, … stellen zich voor. De jongste buurtbewoners kunnen zich vermaken met enkele leuke spelletjes.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Samenleven

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 21 95

samenleven@willebroek.be


Spreuken fleuren Willebroeks straatbeeld op

Op verschillende plekjes in Willebroek versieren volgende week opvallende spreuken het straatbeeld. Het gaat om ludieke woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan, naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

Inwoners en bezoekers zullen binnenkort opkijken wanneer ze door Willebroek wandelen. Op verschillende openbare gebouwen, etalages van handelaars en ook bij de inwoners zelf verschijnen vanaf 1 oktober opvallende boodschappen op de ramen.

Samen veerkrachtig

Het gaat om een gemeentelijke actie, naar aanleiding van Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Van 1 tot 10 oktober telt de gemeente Willebroek af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. “Tien dagen waarin we extra stilstaan bij het belang van een goede veerkracht”, zegt schepen van het Huis van de Zorg Bavo Anciaux. “Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen, kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen.”

“Je kan dit zelf trainen door te praten met anderen, voldoende te bewegen of nieuwe dingen uit te proberen. Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft, of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake brengen.”

Goedemorgen, goededag

Vorige week doken er al enkele spreuken op aan ramen van openbare gebouwen. ‘Jouw goedemorgen maakt mijn goede dag’, staat er bijvoorbeeld te lezen op de ramen van het Administratief Centrum. Ludieke woordspelingen, deugddoende boodschappen en citaten om bij stil te staan en het taboe te doorbreken.

Vanaf 1 oktober zullen er nog meer boodschappen opduiken in het centrum van Willebroek. “Met deze spreuken willen we bij de inwoners een glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven”, zegt schepen Bavo Anciaux.

“We roepen iedereen, zowel onze inwoners als de handelaars, om mee te doen en een positieve boodschap te schrijven. Boost je veerkracht en doe mee. Schrijf het voluit op je ramen en probeer een regenboog te zijn in iemands wolk. Plaats zeker een foto op Instagram met de hashtags #samenveerkrachtig #daswillebroek, of bezorg ons je foto via welzijnsloket@willebroek.be!”

Trampoline work-out

Op 6 oktober 2019 staat er nog een bijzondere activiteit gepland tijdens de Tiendaagse. Daarin neemt het Welzijnsloket de slogan ‘Samen Veerkrachtig’ wel heel letterlijk, met een gratis trampoline work-out. Die vindt plaats op de speelplaats van basisschool De Tovertuin.

Je kan je inschrijven voor één van de vier sessies, die telkens een halfuur duren. Startmomenten zijn er om 13.30 uur, 14.45 uur, 15.45 uur en 16.30 uur. Na de workshop zijn er gezonde versnaperingen, kinderen van de deelnemers kunnen zich uitleven op springkastelen. Reserveren kan via 03 860 34 10 of welzijnsloket@willebroek.be


Willebroek gaat terug naar school: iedereen gelijk aan de start!

Op 2 september zwaaien de schoolpoorten opnieuw open in de Willebroekse scholen. De gemeente en de welzijnspartners zetten zich ook dit jaar extra in om alle kinderen gelijk aan de start te brengen en hen optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. “De focus ligt hierbij op het welbevinden van de kinderen, de taal en mogelijke financiële drempels.”

“Ook in Willebroek wonen kwetsbare gezinnen. Onderwijskosten nemen bij de start van een nieuw schooljaar een belangrijke hap uit het budget van vele huishoudens”, zegt schepen van Armoedebestrijding Bavo Anciaux. “Scholen leveren heel wat inspanningen om zoveel mogelijk drempels weg te werken”, vult schepen van Onderwijs en Kinderarmoede Murat Öner aan. “Voor dit schooljaar sloegen ook Argos, een lokale welzijnsvoorziening, en de gemeente Willebroek de handen in elkaar om gezinnen te ondersteunen met schoolmateriaal.”

Voor de aankoop van schoolboeken en om deel te nemen aan schoolreizen en uitstappen kan trouwens ook de sociale dienst van de gemeente Willebroek tussenkomen, al dan niet op voorschot.

Blijven inzetten

Het gemeentebestuur van Willebroek geeft aan dat het wil blijven inzetten op een sterk flankerend onderwijsbeleid. Ze werken momenteel aan nieuwe initiatieven in overleg met de partners voor de nieuwe legislatuur en wensen alvast alle kinderen een plezierige start in hun nieuwe klas.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Onderwijs
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
03 866 92 04
onderwijs@willebroek.be


Speelse lessen Nederlands tijdens de Taalweek in Willebroek

Op maandag 19 augustus start de Taalweek in Willebroek. Twintig kinderen met een andere taalachtergrond oefenen deze week het Nederlands tijdens speelse taallessen in De Mozaïek.

“Twintig kinderen uit verschillende kleuter- en basisscholen in Willebroek zullen de voorlaatste week van de zomervakantie doorbrengen in ontmoetingshuis De Mozaïek”, zegt Murat Öner, schepen van Onderwijs. “Tijdens de Taalweek, georganiseerd door de gemeentelijke dienst Onderwijs, krijgen ze via luchtige taallessen volop de kans om er hun kennis van het Nederlands uit te breiden en in te oefenen. Leerlingen voor wie zulke lessen een goed hulpmiddel zouden zijn, kregen aan het eind van vorig schooljaar van hun leerkracht een uitnodiging om deel te nemen aan de week.”

Thema ‘milieu’

“Onder leiding van enkele logopedistes en vrijwilligers wordt er een hele week via verschillende lessen, activiteiten en uitstappen gewerkt rond het thema ‘milieu’. Aan het eind van de week komen de mama’s en papa’s op bezoek. Daar kunnen ze met hun eigen ogen hun oogappel aan het werk zien en krijgen ze de mogelijkheid om een praatje te maken met de begeleiders.”

 

“In onze gemeente zijn er de hele zomer lang leuke (Nederlandstalige) activiteiten voor kinderen en jongeren. Sport en vrije tijd zijn voor kinderen en jongeren de ideale manier om Nederlands te oefenen met vrienden op een ongedwongen manier. De organisatie van de taalweek verloopt dan ook in samenwerking met ZoWi en BKO ’t Appelboompje, waar de kinderen het hele jaar terechtkunnen.” 

Wil je zelf graag Nederlands oefenen in Willebroek?

 

Op 1 oktober start Willebabbel weer. Deelnemers oefenen samen met vrijwilligers Nederlands via foto’s, teksten en spelletjes, iedere dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur in de bibliotheek.

Verder vind je in de bib verschillende materialen om Nederlands te oefenen in het Taalpunt, zoals leuke lees- en luisterboeken, kranten en films in eenvoudig Nederlands.
Nederlands leren kan je bij GO! CVO Antwerpen (campus Willebroek), in het voorjaar van 2020 kunnen anderstaligen ook bij het Centrum voor Basiseducatie Open School terecht om beter te leren lezen en de actualiteit te begrijpen.  


Willebroek herdenkt 75 jaar Bevrijding met Grote Internationale Taptoe 

Op zondag 8 september organiseert de gemeente Willebroek haar tweede Grote Internationale Taptoe, een groots muzikaal spektakel ter herdenking van 75 jaar Bevrijding.

Vanaf 16.00 uur geven nationale en internationale show- en drumbands het beste van zichzelf tijdens de Grote Internationale Taptoe op het Louis de Naeyerplein in het centrum van de gemeente. De rode draad doorheen de verschillende shows wordt verzorgd door Brassband Willebroek, de centrale gast op dit unieke evenement.

Zittribune

Geïnteresseerden die dit muzikale spektakel vanop de eerste rij willen volgen, kunnen terecht op een zittribune. Tickets voor de zittribune kosten €15 en zijn te koop vanaf maandag 5 augustus op de webshop van gemeente Willebroek of aan de Onthaalbalie in het Administratief Centrum. Er zijn ook staanplaatsen van waaruit je de show gratis kan volgen.


Schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt: “75 jaar geleden werd onze gemeente bevrijd door Engelse troepen. De troepen trokken langs de vaart naar Klein-Willebroek, om zo verder te gaan naar Boom en Antwerpen en onze inwoners juichten de overwinnaars toe. We moeten de herinnering aan de Wereldoorlogen levendig houden en de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ blijven herhalen. Ook in ons eigen Willebroek staan we stil bij dit verleden. Dat doen we onder andere met de Grote Internationale Taptoe.”

Feestweekend

De Grote Internationale Taptoe is echter maar één van de vele herdenkingsactiviteiten dat weekend. Zo zorgen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute voor een bevrijdingskolonne met historische militaire voertuigen, op vrijdag 6 september 2019. Het Fort van Breendonk is een van de haltes waar je deze kolonne kan bewonderen.

Een dag later, op 7 september, herdenkt Klein-Willebroek naar jaarlijkse traditie de bevrijding van Antwerpen, tijdens haar Bevrijdingsfeesten. Tijdens de plechtigheid zal de Bevrijdingskolonne ook Klein-Willebroek aandoen om zo via de historische Vekemansroute richting Antwerpen te trekken.

Ook Open Monumentendag op 8 september, dit jaar georganiseerd in samenwerking met Boom, staat dit jaar in het teken van de Bevrijding. Met een overzet zal je langs beide zijden van de Rupelboord kennismaken met het vroegere leven aan de kaai, met een ommekeer naar de huidige situatie. Een bezoek aan de Sherman-tank en het Sashuis staan op het programma, maar ook architectuur speelt dit jaar een hoofdrol.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Evenementen
03 866 90 35
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
evenementen@willebroek.be
www.willebroek.be


Extra bestuurlijke maatregelen na granaatontploffing in Willebroek  

Op maandagochtend 15 juli 2019 werd in de August Van Landeghemstraat in Willebroek een granaat gegooid naar een handelszaak. Omwille van de ernst van de feiten riep burgemeester Eddy Bevers van Willebroek de veiligheidscel bijeen. 

De federale gerechtelijke politie voert momenteel onder leiding van de onderzoeksrechter een onderzoek. In overleg met de lokale veiligheidsdiensten, riep burgemeester Eddy Bevers deze namiddag de multidisciplinaire veiligheidscel van de gemeente Willebroek bij elkaar. “Als burgemeester kan én zal ik zulke daden nooit tolereren. Een krachtdadige aanpak zonder toegevingen is na vandaag meer dan ooit aan de orde.”  

Bestuurlijke maatregelen

Tijdens het overleg werden bijkomende bestuurlijke maatregelen vastgelegd om de openbare veiligheid te blijven handhaven. “De huidige maatregelen worden uitgebreid met enkele bestuurlijke maatregelen”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “Zo blijven we investeren in beter en/of bijkomend cameratoezicht in onze gemeente en zal er door onze politie nog actiever dan nu al het geval is toezicht uitgeoefend worden.” 

Bijkomend zal ik alle bestuurlijke maatregelen aanwenden die mogelijk zijn om op te treden tegen de ondermijnende criminaliteit. Bovendien komt de openbare veiligheid, alsook de veiligheid van de exploitant en de klanten in het gedrang. Als burgemeester start ik de procedure om de zaak te sluiten in het belang van ieders veiligheid!” 

“Meer handvaten nodig”

Burgemeester Eddy Bevers: “Ik ben aangeslagen door deze feiten. Met de bestuurlijke maatregelen die we organiseren, willen we komaf maken met de ondermijnende criminaliteit in onze handelszaken. We hebben meer handvaten en strengere regelgeving, waarbij we rekenen op de hogere overheid, nodig om gelegenheden die onze samenleving ontwrichten op voorhand aan te pakken en hard te kunnen ingrijpen. We zullen desgevallend zulke zaken sluiten en vergunningen kunnen weigeren.”

“Oproep tot samenwerking en partnerschap”

Ik roep andere burgemeesters op om nog meer samen te werken rond dit issue. “Dergelijke feiten zijn een bedreiging voor de handel én voor ons economisch systeem. Dit mogen we niet laten gebeuren en dient bij de wortel aangepakt te worden.” 

“Ik ben er ook van overtuigd dat onze inwoners hierin partners kunnen én zullen zijn. Hun alertheid en opmerkzaamheid zijn de onontbeerlijk in dit verhaal.” 

Ziet u iets verdacht? Aarzel dan niet en maak er melding van. Dit kan 24 uur op 24 bij de meldkamer van lokale politie Mechelen-Willebroek op het nummer: 015 464 464 of via mail: meldkamer@pzmewi.be.


Zomerjazz gaat opnieuw van start in Willebroekse deelgemeenten

Voor het derde jaar op rij geniet je deze zomer van gezellige jazzconcerten in de deelgemeenten van Willebroek, onder de noemer ‘Zomerjazz’. Zaterdag geeft het Natashia Kelly Trio de aftrap in kasteel Bel-Air

De gemeente Willebroek koos stuk voor stuk gezellige plekjes uit in Heindonk, Blaasveld, Tisselt en Klein-Willebroek. Onder een groen bladerdak en bij gezellige sfeerverlichting zal de Willebroekenaar er met een lekker drankje kunnen genieten van jazzy klanken. Alle concerten zijn volledig gratis”, zegt Maaike Bradt, schepen van Cultuur en Evenementen.

Mooie namen

De gemeente kon opnieuw mooie namen strikken voor de concertenreeks. Op zaterdag 6 juli geeft het Natashia Kelly Trio de aftrap in kasteel Bel-Air, terwijl op 20 juli de jonge Nabou het beste van zichzelf zal geven op het binnenplein van het Oud Gemeentehuis in Heindonk.

Op 10 augustus zorgt de Lynn Cassiers Imaginary Band voor sfeervolle muziek in de tuin van het landhuis aan Brielen 41 in Tisselt. Madame Blavatsky sluit op 24 augustus op het Sasplein in Klein-Willebroek de Zomerjazz-concertenreeks af.


Willebroek activeert vierde vrachtwagensluis

In een volgende stap om het overbodige vrachtvervoer uit haar centrum en dorpskernen te bannen, neemt de gemeente Willebroek op 1 juli een vierde vrachtwagensluis in gebruik.

Deze vierde vrachtwagensluis komt er in de Appeldonkstraat. Eerder werden er al vrachtwagensluizen geïnstalleerd aan de Vredesbrug, in de Baeckelmansstraat in Tisselt en in het centrum van Heindonk.

ANPR-camera’s

Deze vrachtwagensluizen zijn geen fysieke sluizen, maar een netwerk van ANPR-camera’s dat al het zwaar vervoer registreert. Voertuigen van meer dan 3,5 ton die als doorgaand verkeer worden beschouwd, worden beboet. Signalisatieborden aan alle invalswegen brengen de chauffeurs op de hoogte van deze nieuwe situatie. Vrachtwagens worden afgeleid naar routes die beter uitgerust zijn om zwaar vervoer te verwerken.

Minder vrachtvervoer

“Deze vierde vrachtwagensluis stelt ons in staat om het doorgaand zwaar vervoer dat de Appeldonkstraat gebruikt om het centrum van Willebroek te bereiken een halt toe te roepen. Samen met de andere sluizen die al actief zijn, moeten ze zorgen voor minder vrachtvervoer in de woonkernen. Dat betekent minder overlast, meer verkeersveiligheid en een vermindering van de hoeveelheid fijn stof”, zegt burgemeester Eddy Bevers.

Enkel doorgaand verkeer beboet

Net zoals bij de vorige vrachtwagensluizen wordt ook in de Appeldonkstraat niet gewerkt met doorgangsbewijzen of bewonerskaarten. “We viseren enkel het doorgaand verkeer”, aldus schepen van Mobiliteit Luc Spiessens. “In ons aanvullend verkeersreglement namen we daarom alle categorieën van voertuigen op die automatisch toegelaten zijn. Op die manier zorgt de nieuwe situatie niet voor extra administratie voor de bewoners. Natuurlijk blijven de dorpskernen ook steeds toegankelijk voor hulpdiensten, openbaar vervoer en vuilniswagens. Ook vrachtwagens die een levering uitvoeren, worden niet beboet.”

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Openbare werken en mobiliteit

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 52

openbarewerken@willebroek.be


Het nieuwe Huis van de Vrije Tijd wordt een multifunctioneel hoogstandje

Al sinds 2013 werkt de gemeente met man en macht aan een nieuwe invulling voor domein De Schalk, CC De Ster en het Oud Gemeentehuis, samengevat onder de noemer ‘Huis van de Vrije Tijd’. De gemeente Willebroek hoopt dit jaar te starten met de eerste werken.

Er werd al een hele administratieve weg afgelegd in dit ambitieuze project. Site De Schalk vormt het eerste onderdeel van het grensverleggende Huis van de Vrije Tijd. Momenteel is de zoektocht naar een aannemer volop gaande. De gemeente hoopt om dit jaar nog te starten met de werken. Het complex zal een multifunctionele plek bieden waar de Willebroekenaar terechtkan voor zijn of haar sportieve activiteiten. Ook de jeugd wordt niet vergeten.

Sport en spel

Er komt een grote zaal, waar de turnverenigingen zich uiteindelijk zullen vestigen, maar ook een danszaal en een dojo-gevechtsportzaal. Daarbij wordt ook plek voorzien voor een cafetaria met terras. In een tweede fase zal ook de sporthal worden aangepakt.

Een thuis voor de Willebroekse jeugd

Jeugdhuis Perron 4 verhuist naar het nieuwe complex. Willebroek krijgt er ook een gloednieuwe fuifzaal bij. Ook kinderdagverblijf ’t Bengelhuisje en buitenschoolse kinderopvang ’t Appelboompje worden gehuisvest in het nieuwe Huis van de Vrije Tijd, waarbij zij ook buitenspeelruimte zullen krijgen.


Gemeente Willebroek wordt lid van Bosgroep Antwerpen Zuid

Gemeente Willebroek is sinds kort officieel lid van Bosgroep Antwerpen Zuid. De Bosgroep Antwerpen Zuid vzw is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders in het Schelde-Neteland en is een initiatief van de Vlaamse Overheid en de Provincie Antwerpen.

Het werkingsgebied bedekt 28 gemeenten in de zuidwesthoek van de provincie Antwerpen. Deze regio omvat ca. 6.800 hectaren bos. Willebroek beschikt over vier bosgebieden in eigen beheer die reeds opgenomen zijn in een bosbeheersplan. “Daar is intussen nog heel wat oppervlakte bijgekomen, waaronder het Willebroekse klimaatbos. Het bijsturen en aanvullen van beheersplannen is dus noodzakelijk”, zegt Maaike Bradt, schepen van Milieu.

De Bosgroep tracht problemen zoals misbruiken en verwaarlozing bij de wortel aan te pakken, door ook private boseigenaars en beheerders te informeren en te ondersteunen bij hun bosbeheerwerken. Als Bosgroep willen ze het engagement en het inzicht van het duurzaam en multifunctioneel bosbeheer stimuleren om zo de bosstructuur te versterken.

Belangrijke bondgenoot

“Gemeentebesturen kunnen een belangrijke bondgenoot van de Bosgroep vormen”, zegt Bradt. “De samenwerking gebeurt op twee niveaus. Enerzijds kan een gemeente de vereniging projectmatig ondersteunen. Anderzijds kan de gemeente ook mee de bosgroepwerking uitzetten en op de voet opvolgen. Als lid zal Willebroek ook beroep kunnen doen op de diensten van de Bosgroep. Het is een ideaal forum om over gemeentegrenzen heen efficiënter te werken rond bosbeheer, met andere openbare partners en privé-boseigenaars.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Omgeving

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 50
omgeving@willebroek.be


Nieuwe inwoners verwelkomd met rondleiding en ontbijt

Bijna honderd nieuwe inwoners van gemeente Willebroek waren zondagvoormiddag present op de Onthaaldag voor nieuwe inwoners. Ze kregen een lekker ontbijt voorgeschoteld en leerden Willebroek beter kennen tijdens een rondrit door de gemeente.

Op zondag 23 juni 2019 organiseerde de gemeente Willebroek haar halfjaarlijkse Onthaaldag voor nieuwe inwoners. Zo’n honderd kersverse Willebroekenaars werden verwelkomd met een ontbijt in de bibliotheek. Daarna maakten de aanwezigen kennis met hun nieuwe woonplaats tijdens een busrit langs de meest markante plekjes in Willebroek.

Burgemeester Eddy Bevers en schepen voor Toerisme Ronny Somers waren de gidsen van dienst. Als afsluiter konden de aanwezigen proeven van enkele streekproducten zoals Duvelfricassee, schep of het plaatselijke likeurtje Vaartwater. Ieder gezin kreeg ook nog een goedgevulde Willebroekse shopping bag mee naar huis.


Jozef De Blockstraat opnieuw open voor verkeer

De laatste grotere aanpassingen in het kader van de werken aan de Jozef De Blockstraat zijn achter de rug. Ook de definitieve signalisatie, inclusief belijning, werd geplaatst. 

“Dat betekent dat de weg weer opengesteld kan worden”, zegt Luc Spiessens, Willebroeks schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. “Aannemer Besix zal de weg in de loop van vrijdagnamiddag 21 juni 2019 openstellen en de omleiding opheffen.”  

Vanaf 16.00 uur zal iedereen de verbinding Tisseltsesteenweg-Jozef De Blockstraat weer kunnen gebruiken. Ook door De Lijn kan het normale traject opnieuw in gebruik genomen worden.  

Dienst openbare werken en mobiliteit
03 866 90 52
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
mobiliteit@willebroek.be
www.willebroek.be


Willebroek ontvangt subsidie voor 125 nieuwe afvalbakken

De gemeente Willebroek ontvangt een subsidie van 25.000 euro van de Vlaamse Regering voor de aankoop van 125 vuilnisbakken.

Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel is ervan overtuigd dat dit project kan bijdragen tot een geïntegreerd en gecoördineerd Vlaams afvalstoffenbeleid in Vlaanderen. Het plaatsen van deze afvalbakken is volgens hem een goede stap om de doelstelling van het bevorderen van preventie, hergebruik, terugwinning en recycling, te realiseren.

Strijd tegen zwerfvuil

Willebroek ijvert al langer op verschillende domeinen voor een propere buurt. Dat doet ze in samenwerking met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.

“De nieuwe vuilnisbakken zijn een onderdeel van de integrale strijd die de gemeente aangaat tegen zwerfvuil”, zegt Maaike Bradt, schepen van Milieu. “Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we Willebroek nog netter maken. We beslisten er nieuwe aan te kopen omdat er in de gemeente een wildgroei aan vuilnisbakken staat, in allerhande soorten, maten en kleuren. De nieuwe modellen zijn bovendien ergonomisch verantwoord om het leegmaken door onze gemeentelijke diensten vlotter te laten verlopen. In totaal voorzien we een budget van 150.000 euro voor de nieuwe vuilnisbakken.”

Dienst Omgeving

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 50
omgeving@willebroek.be


Willebroek viert personeelsleden met 25 en 35 jaar dienst tijdens de jaarlijkse Thanxday

Op vrijdag 14 juni organiseert de gemeente Willebroek voor de vierde keer haar Thanxday. Deze dag werd in het leven geroepen om alle personeelsleden van de organisatie -en dat zijn er meer dan 500!- te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Tijdens de Thanxday wordt iedereen in de bloemetjes gezet die op z’n eigen unieke manier zijn steentje bijdraagt aan deze grote en diverse organisatie.  

In de voormiddag kunnen de personeelsleden kiezen uit uiteenlopende workshops en activiteiten. ’s Middags wordt er verzameld aan Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc waar verschillende foodtrucks voor een feestelijk middagmaal zullen zorgen.

De Thanxday is ook het uitgelezen moment om de personeelsleden met 25 en 35 dienstjaren op de teller te huldigen. Zij worden de hele dag behandeld als VIP en krijgen een attentie van burgemeester Eddy Bevers.

Graag nodigen wij u uit op de viering van de jubilarissen op vrijdag 14 juni 2019 om 12.00 uur aan WZC Ten Weldebrouc (Westzavelland 42, 2830 Willebroek).

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 

Centrale administratie

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 72

centrale.administratie@willebroek.be


Gemeente Willebroek koopt terrein voor nieuw containerpark

Gisteren werd de gemeente Willebroek officieel eigenaar van een terrein aan de Brownfieldlaan in Willebroek-Noord. Op dit perceel van om en bij de 7.000 m² zal in 2020 het nieuwe containerpark van de gemeente openen.

Het nieuwe containerpark wordt in de loop van volgend jaar in gebruik genomen en is één van de speerpunten in de herbestemming van de site Willebroek-Noord.

“Het huidige recyclagepark aan de Boomsesteenweg werd te krap en een uitbreiding was noodzakelijk. De nieuwe locatie is maar liefst twee keer zo groot. Zo kunnen we het park overzichtelijk inrichten en zorgen voor een vlotte toegang en doorstroom. Ook de rechtstreekse ontsluiting via de A12 zorgt voor een betere bereikbaarheid. Bovendien willen we het de gebruikers zo comfortabel mogelijk te maken. Zo zullen alle containers in de bodem worden ingewerkt, zodat het afval niet meer over de containerrand moet getild worden”, stelt Maaike Bradt, Willebroeks schepen voor Milieu.

De uitbating van het nieuwe containerpark blijft in handen van intercommunale IVAREM.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Omgeving

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 50

omgeving@willebroek.be


Werken in de Breendonkstraat

In 2020 start de heraanleg en herinrichting van de Breendonkstraat tussen de Overwinningsstraat en Kasteellaan. Als voorbereiding op deze werken voorzien nutsmaatschappijen vanaf 11 juni 2019 een vernieuwing van een deel van de leidingen en kabels langs deze straat.

Pidpa zal vanaf volgende week starten met werken aan de waterleiding, Fluvius en Proximus vernieuwen over een gedeelte van het traject de gasleiding en kabels. Het totale traject van deze voorbereidende werken loopt van Breendonkstraat 224 tot Overwinningsstraat 146.

Voortschrijdende werf

“In een eerste fase (± 1000 m) gebeuren er werken aan de even zijde vanaf Breendonkstraat nummer 224 tot 52 (kruispunt Brandstraat)”, legt Luc Spiessens, schepen van Openbare Werken, uit. “Het werk wordt uitgevoerd als een voortschrijdende werf. Het werktempo wordt ingeschat op 200 à 300 meter per week.”

“Na de aanleg van de hoofleiding worden de huizen één voor één op de nieuwe leiding ‘overgekoppeld’. Bij deze werken wordt per overkoppeling een werkput gemaakt waarbij de hinder plaatselijk en beperkt is. Per dag kunnen tot ongeveer vijf huizen overgekoppeld worden.”

Weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen de vooropgestelde planning beïnvloeden.

Beperkte hinder

Voor de werken van deze fase wordt een werkzone ingericht ter hoogte van het bestaande voet- en fietspad. Langs de werkzone voorzien we een veilige doorgang voor de voetgangers en fietsers op één van de rijvakken.

Het wegverkeer wordt langs de werfzone geleid op het andere rijvak via beurtelings verkeer, geregeld door verkeerslichten. Tijdelijk worden de zijstraten die uitgeven op de werf in de Breendonkstraat onderbroken. Er geldt dan een plaatselijke omleiding langs de woonwijk. Die zal niet specifiek aangeduid worden om geen sluipverkeer door de woonwijk aan te trekken.

“Deze werken kunnen enige hinder met zich meebrengen, maar we streven ernaar om de overlast voor alle omwonenden te beperken”, aldus Spiessens. “Over het verdere verloop van deze werken en over onze eigen werken die hier vanaf 2020 op zullen aansluiten, blijft de gemeente haar inwoners actief op de hoogte houden.”

Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met:

Dienst openbare werken en mobiliteit
03 866 90 52
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
mobiliteit@willebroek.be
www.willebroek.be


De Mozaïek zomert met zes bijzondere zomerbars

Voor het derde jaar op rij organiseert de Mozaïek binnenkort opnieuw een gezellige zomerbar. Dat doet ze niet alleen!

Dit jaar krijgt de zomerbar een gloednieuw concept. Naast de twee zomerbars die door de Mozaïek worden georganiseerd, zullen er ook vier Willebroekse verenigingen de zomerbar uitbaten.

“Naast lekkere drankjes voorzien, zorgen de verenigingen ook telkens voor een leuk thema of extra activiteit. Zo kunnen zij hun eigen werking in de kijker zetten”, zegt schepen van Samenleven Murat Öner. “De opbrengst gaan dan volledig naar hen. Zo willen we Willebroekse verenigingen een steuntje in de rug geven.”

Repair Café, Tirolerfeest en kinderdisco

Op vrijdag 8 juni vindt de eerste zomerbar plaats. Tijdens deze zomerbar organiseert Transitie Vaartland een Repair Café, waar je spullen die stuk zijn kunt laten herstellen. Van 14.00 tot 17.00 uur ben je welkom in de Mozaïek. Op 23 juni staat de Gezinsbond Blaasveld-Heindonk dan weer achter de bar. Kom jij mee feesten in ware Tirolerstijl?

Op 20 juli is de Mozaïek het decor voor een heuse kinderdisco door vzw De Vlinder en krijgen kinderen die verkleed komen een gratis drankje. Bovendien maak je er kennis met De Cuvée van Willebroek, lekkere Willebroekse wijn. Op 3 augustus organiseert Jeugdhuis Perron 4 ‘Tropical Fever’, met dj’s, cocktails en mocktails. Assadaka zorgt op 7 september voor heerlijke sardientjes op de barbecue.

De Mozaïek gaat ‘den boer’ op

De zomer feestelijk afsluiten doet de Mozaïek voor de derde keer met een gezellige boerenmarkt, op 15 september van 14.00 tot 17.00 uur. Daar zullen ze de nadruk leggen op bio-, eco- en zelfgemaakte producten. Je zal er ook kunnen ‘swishen’, dé nieuwste trend op het vlak van duurzaam shoppen. Je kan dan leuke kledij die je niet meer draagt ruilen voor andere kleding.

De Mozaïek is nog op zoek naar mensen die een gratis standje willen op de Boerenmarkt. Heb jij zelfgemaakte spulletjes die je wil verkopen of overschot uit je tuin die je kwijt wil? Stuur snel een mailtje dan naar samenleven@willebroek.be.

We nodigen u graag uit op een of meerdere van deze activiteiten. Meer info over de zomerbar vindt u in de flyer in bijlage en op www.willebroek.be/Mozaïek.


Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met:

Dienst Samenleven
Pastorijstraat 1

2830 Willebroek


Lokale politie Mechelen-Willebroek voert al geruime tijd actie tegen het sluikstorten. Dankzij een geïntegreerde aanpak met onder meer de gemeentelijke reinigingsdienst wist de politie afgelopen weken enkele verdachten in Willebroek te identificeren. Naast de overlastboete dienen zij ook de opruimingskosten te betalen.

Sluikstorten is in de politiewerking van Mechelen en Willebroek al geruime tijd een fenomeen dat bijzondere aandacht krijgt. Er is niet alleen het aspect van overlast voor inwoners van en bezoekers aan onze stad en gemeente enerzijds, maar ook de opruimingskosten ten laste van de maatschappij anderzijds.

De wijkagenten specialisatie milieu werken nauw samen met onder meer de reinigingsdienst van Willebroek en Mechelen.

Naast het sensibiliseren ter voorkoming van het sluikstorten, wordt er gericht toezicht uitgeoefend met het oog op het betrappen en identificeren van daders ervan.

Zo worden er geregeld gerichte acties uitgevoerd op de overlastplaatsen waar het sluikstorten de jongste tijd schering en inslag is.

Om een beeld te geven over de krachtdadige aanpak in de strijd op het sluikstorten geven we hierna een overzicht van enkele tussenkomsten in Willebroek en resultaten van de afgelopen weken:

-        09/05/2019 – Stuyvenbergbaan: In het water werden 26 vuilniszakken gegooid. Een verdachte  kon geïdentificeerd. De reinigingsdienst van Willebroek en de brandweer dienden ter plaatse te komen voor opruiming.

-        27/05/2019 – Van Landeghemplein: In een winkelkar werden zes zwarte vuilniszakken, gevuld met kledij en huishoudelijk afval, achtergelaten. In het afval wordt bewijslast gevonden waarbij een vrouwelijke verdacht geïdentificeerd wordt.

-        29/05/2019 – Stadionlaan: In de directe omgeving van de glasbollen wordt huishoudelijk afval achtergelaten. De geïdentificeerde verdachte betreft een vrouw uit Sint-Jans-Molenbeek.

-        05/06/2019 – Gansdijk: Maar liefst 27(!) vuilniszakken werden hier gedumpt. Het doorzoeken van het afval brengt ons bij twee verdachten afkomstig uit Lier en Duffel.

-        05/06/2019 – Gansdijk: Nog een tweede vaststelling, op een andere plaats, in Gansdijk. Hier werden 6 zakken afval gedumpt waarbij ook de verdachte werd geïdentificeerd. 

Bij hot-spots met een bijzonder hoge overlast wordt camerabewaking ingezet om het fenomeen binnen de kortste tijd een halt toe te roepen én de overtreders te verbaliseren.

Overtreders dienen eveneens de opruimingskosten te vergoeden. Kosten, die afhankelijk zijn van het volume dat moet opgeruimd worden, schommelen tussen de 500 en 1000 euro. Het opruimen van het stort op de Stuyvenbergbaan overtreft zelfs de 1000 euro.

Burgemeester gemeente Willebroek, Eddy Bevers: “Onze gemeente levert ernstige inspanningen om het sluikstorten aan te pakken, waarbij wij kunnen rekenen op een lovenswaardige participatie van buurtbewoners.
Het is dan ook betreurenswaardig dat dit alles niet door iedereen geapprecieerd kan worden en met de voeten wordt getreden. Ik veroordeel zulk gedrag scherp en moedig de inspanningen van onze politie en gemeentediensten aan om de overtreders maximaal te identificeren. Zij zullen opdraaien voor de overlast en de opruiming.”

Met vriendelijke groeten,

Dirk Van de Sande | Hoofdinspecteur
Communicatieverantwoordelijke | Woordvoerder

Lokale politie Mechelen-Willebroek
Politiepost Mechelen
Frederik de Merodestraat 88, 2800 Mechelen
Algemeen telefoonnummer: 015 464 464

015 46 40 10     0473 888 128     015 46 40 09

Bezoek ook onze website www.politiemechelen.be      twitter.com/politieMeWi      www.facebook.com/PolitieMechelenWillebroek    www.instagram.com/PZMechelenWillebroek


Buurtcomité Heindonksesteenweg en Cardijnwijk Tisselt stellen hun Buurtbooster voor

De gemeente Willebroek heeft er weer twee ‘Buurtboosters’ bij. De spoorwegbrug aan de Heindonksesteenweg krijgt een opvallende make-over. Een kunstenaar bracht een bijzondere beschildering aan. De Cardijnwijk werd dan weer opgewaardeerd met een infobord, zodat de bewoners elkaar op de hoogte kunnen houden over buurtactiviteiten.

“Sinds januari 2017 kunnen inwoners van Willebroek met het ‘Buurtboosters’-project een financieel steuntje in de rug krijgen wanneer ze een leuk idee voor hun buurt willen uitwerken”, zegt schepen van Samenleven Murat Öner. “Momenteel zijn er twee Buurtboosters in twee verschillende wijken klaar. Deze buurten stellen met trots hun buurtbooster voor.”

Kleurrijke spoorwegbrug

Het buurtcomité van de Heindonksesteenweg kreeg een budget van de gemeente om de verouderde spoorwegbrug te voorzien van een kunstwerk. De buurt plaatste zelf panelen, die door een zelfgekozen kunstenaar beschilderd werden.  

Een bijzonder natuurlandschap fleurt nu de spoorwegbrug op. Inspiratie haalde de kunstenaar bij het prachtige natuurgebied dat vlakbij ligt. De buurt ziet dat als een mooie ingang van hun straat. Het kunstwerk wordt officieel voorgesteld op maandag 27 mei om 19.00 uur.

Infobord

Ook de Cardijnwijk komt graag met zijn buurtbooster naar buiten. Zij kregen een budget voor het plaatsen van een infobord. Dat gaat het buurtcomité gebruiken voor al de communicatie over buurtactiviteiten. Het infobord wordt op vrijdag 24 mei om 20.00 uur officieel ingehuldigd.

Schepen Murat Öner: “De gemeente Willebroek is bijzonder trots op de buurtbewoners die dit mogelijk maken en zich telkens opnieuw inzetten voor een bruisende buurt, waardoor bewoners op een aangename manier kunnen samenleven en elkaar respecteren.”

Wil je meer weten over de Buurtboosters? Zelf een leuk, origineel of zot idee voor jouw buurt? Alle info vind je via deze link of bij de dienst Samenleven.

Graag nodigen wij u uit voor beide momenten.

Voorstelling buurtbooster Cardijnwijk:
Vrijdag 24 mei 2019 om 20.00 uur
Kardinaal Cardijnlaan, Tisselt

Voorstelling buurtbooster Heindonksesteenweg:
Maandag 27 mei 2019 om 19.00 uur
Spoorbrug Heindonksesteenweg


Levende regenboogvlag tegen homo- en transfobie aan het Administratief Centrum

Op vrijdag 17 mei 2019, Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie, werd de regenboogvlag gehesen aan het Administratief Centrum in Willebroek. Met deze symbolische daad steekt de gemeente Willebroek de holebi- en transgendergemeenschap een hart onder de riem.

“Op deze dag wordt jaarlijks elke vorm van discriminatie en de vervolging van holebi's en transgenders aangeklaagd”, zegt schepen voor Samenleven, Integratie en Diversiteit, Murat Öner. “Net zoals de afgelopen jaren laten we vandaag de regenboogvlag aan ons Administratief Centrum wapperen.”

Dit jaar prijkt niet alleen de regenboogvlag aan het Administratief Centrum. Samen met de collega’s van politiezone Mechelen-Willebroek vormden de medewerkers van gemeente Willebroek een grootse, kleurrijke regenboogvlag.

“Ook in Willebroek heeft iedereen het recht om samen met zijn of haar partner onbezorgd over straat te kunnen lopen”, aldus Murat Öner. “Dit klein gebaar geeft een duidelijk signaal, namelijk dat iedereen welkom is in Willebroek en dat discriminatie hier niet wordt getolereerd.”


Spoorwerken aan de overweg in de Tisseltbaan

Vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 14 juni vernieuwt Infrabel de overweg in de Tisseltbaan in Heffen. Deze werken zijn noodzakelijk om de veiligheid van het weg- en treinverkeer ter hoogte van de overweg te kunnen garanderen.

Tijdens de werken zal de overweg afgesloten zijn voor alle verkeer (ook voor fietsers en voetgangers). In samenspraak met de gemeente is er een omleiding voorzien.

Deze werken gebeuren in afwachting van de definitieve sluiting van deze overweg. Volgens de huidige planning is het afsluiten van de overweg voorzien in 2020. Na de realisatie van de flankerende maatregelen, die door de verschillende partijen momenteel uitgewerkt worden. Infrabel brengt de buurtbewoners in het najaar van 2019 met een infomarkt verder op de hoogte.

Buurtbewoners die meer informatie willen of vragen hebben kunnen terecht op www.infobuurtbewoners.be of info.projecten@infrabel.be en telefonisch via 0800 55 000.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst openbare werken en mobiliteit
03 866 90 52
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
mobiliteit@willebroek.be
www.willebroek.be


Huis van de Zorg Willebroek opent zijn deuren

Op zondag 28 april 2019 houdt het Huis van de Zorg een opendeurdag. Zowel het Lokaal Dienstencentrum, het woonzorgcentrum, de thuiszorgdiensten, het Welzijnsloket, kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang stellen die dag van 14.00 tot 17.00 uur hun werking voor.

Geïnteresseerden volgen een uitgestippeld parcours doorheen verschillende woonzorgafdelingen, dagverzorgingscentrum, kine- en animatiezalen van woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Ten Weldebrouc en genieten van demonstraties van en door bewoners van het WZC. In de aanleunflats De Wilgen en Lokaal Dienstencentrum De Wilg nemen ze deel aan een begeleide rondleiding.

Daarnaast kunnen bezoekers terecht bij infostands over de dienstverlening van het Huis van de Zorg:

·         Lokaal Dienstencentrum De Wilg

·         Aanleunflats De Wilgen

·         Poetshulp

·         Gezinshulp

·         Kinderdagverblijf Bengelhuisje

·         Buitenschoolse opvang en ZoWi

·         Woonzorgcentrum, Centrum voor Kortverblijf en dagverzorgingscentrum

In de cafetaria staat een smakelijk dessertenbuffet klaar, voor de kinderen is er een springkasteel, grime en een lekker ijsje voorzien.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om in één van de diensten van het Huis van de Zorg aan de slag te gaan, vindt er eveneens een wervingsmoment plaats. Medewerkers van de dienst HRM van gemeente Willebroek staan klaar om op alle vragen een antwoord te bieden.

We nodigen u graag uit op dit evenement. U bent welkom in het Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc (Westzavelland 42, Willebroek) vanaf 14.00 uur. Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Huis van de Zorg

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
03 860 34 98

infowzc@willebroek.be

www.willebroek.be


De Schalk is de ‘buurt aan de beurt’

Tijdens de maand april neemt de gemeente Willebroek de buurt rond sporthal De Schalk stevig onder handen. Onder de noemer Buurt aan de beurt zetten verschillende gemeentelijke diensten zich extra in om deze buurt proper te maken.

Het startschot werd zondag 31 maart gegeven met de buurtwandeling. De inwoners die mee stapten kregen de kans om hun zegje te doen over wat beter kan in de eigen buurt. Achteraf werd er nagepraat bij een hapje en een drankje.

“Het is al de zevende keer dat we in Willebroek dit buurtinitiatief organiseren. Deze keer is het de beurt aan de straten in de buurt van sporthal De Schalk”, zegt schepen voor samenleven Murat Oner. “We geloven sterk dat initiatieven zoals Buurt aan de beurt een verschil kunnen maken. We willen als bestuur naar de mensen toekomen en luisteren naar wat ze te zeggen hebben over hun straat, hun wijk, hun buurt. Samen gaan we op zoek naar ingrepen die het samenleven aangenamer maken.”

De straten die worden aangepakt zijn de Scheldelaan, Schalkstraat, Rupellaan, Vlietlaan, Dijlelaan, Glooistraat, Stadionlaan, Denderlaan, Durmelaan, Kreweg en een deel van de Emiel Vanderveldestraat.

De actieweek in de buurt De Schalk vindt plaats van 23 tot 26 april.

Op donderdag 25 april vindt tussen 17.00 en 20.00 uur het infomoment plaats op het graspleintje aan de sporthal (Stadionlaan 2). Buurtbewoners krijgen er een drankje en gratis borstel of vuilblik om de stoep proper te houden. Ze kunnen er gratis hun fiets laten labelen en herbruikbare spullen binnenbrengen bij de stand van kringwinkel Ecoso. Heel wat gemeentediensten zoals de bib, het lokaal dienstencentrum, thuiszorg, de vrijetijdsdiensten, de dienst samenleven, de dienst omgeving, … stellen zich voor. De jongste buurtbewoners kunnen zich vermaken met enkele leuke spelletjes.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Samenleven

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 21 95

samenleven@willebroek.be


Willebroek is officieel ‘pleegzorggemeente’

Willebroek is voortaan een pleegzorggemeente. De gemeente engageert zich zo om pleegzorg mee bekend te maken. 

In Willebroek wonen op dit moment 36 pleeggezinnen die samen 29 pleegkinderen of pleeggasten opvangen in hun gezin. Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen en Pleegzorg Vlaanderen engageert de gemeente zich om pleegzorg in Willebroek beter bekend te maken. Dit alles met als belangrijkste doel om nieuwe kandidaat-gezinnen warm te maken hun thuis te delen met een pleegkind of pleeggast. 

Bibliotheekactie

Als pleegzorggemeente gaat Willebroek samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen op zoek naar gezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen. Om die zoektocht te ondersteunen, krijgt de bibliotheek tussen 15 en 28 april een kleine make-over. Pleegzorgboeken voor groot en klein krijgen dan een prominent plekje in de Bib en je ontdekt er alles over pleegouderschap.

“Of je nu getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin bent, een fulltime of parttime job hebt, dat maakt niet uit”, zegt Bavo Anciaux, Willebroeks schepen van Sociale Zaken. “Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en respect voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat daarna op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin.”

Wie graag pleeggezin wil worden, kan voor meer informatie terecht op www.pleegzorgprovincieantwerpen.be.


IVAREM LANCEERT NIEUWE WEBSITE

IVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, lanceert op donderdag 4 april 2019 haar nieuwe website.

De website van IVAREM wordt jaarlijks meer dan 620 000 keer geraadpleegd. Inwoners van de aangesloten gemeenten[1] zijn vooral op zoek naar informatie over de ophaalkalender, sorteren en het recyclagepark.

“De huidige website van IVAREM was na 10 jaar verouderd. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse verwachtingen werd de hele website herwerkt. De website is frisser, moderner en aangepast aan desktop, tablet en smartphone. De site ontsluit op een eenvoudige en toegankelijke manier alle nodige informatie om op een duurzame manier om te gaan met afval”, aldus Koen Anciaux (voorzitter IVAREM).

Bezoekers kunnen op de website niet alleen praktische informatie opzoeken over de afvalophalingen, de openingsuren van de recyclageparken of een sorteergids raadplegen… Ze kunnen ook makkelijk gratis workshops (voor scholen en verenigingen) boeken, compost bestellen, tips opzoeken voor een afvalarmer leven, etc.

Naast de vernieuwde website (www.ivarem.be), communiceert IVAREM ook via Facebook (@IVAREMMechelen) en Twitter (@IVAREM_be). Inwoners die deze kanalen volgen, zullen steeds goed op de hoogte blijven van alle activiteiten van IVAREM.[1] Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek zijn de vennoten van IVAREM.


Meer informatie Marijke Herinckx – 015 23 89 31 – 0479 47 75 01.


Willebroekse pleincoaches gaan opnieuw aan de slag

Op zaterdag 6 april 2019 gaat het Willebroekse project van de pleincoaches opnieuw van start. Net als vorig jaar worden de pleincoaches ingezet op woensdag, zaterdag en zondag op de verschillende speelpleintjes in Willebroek. De coaches zijn dit jaar actief tot het einde van de herfstvakantie.

Aanspreekpunt

De pleincoaches zijn een aanspreekpunt voor de gebruikers van de pleintjes in Willebroek en houden een oogje in het zeil. Pleincoaches zijn vrijwilligers die begeleid worden door de mobiele jeugdwerkers van ROJM in samenwerking met de dienst Integrale veiligheid en de dienst Vrije tijd van de gemeente.

Meerwaarde

“Vorig jaar werd vastgesteld dat het project een meerwaarde is, zowel voor de pleincoaches zelf als voor de gebruikers van de pleintjes. Hun aanwezigheid zorgt voor een gevoel van veiligheid en het geeft de pleincoaches ook de kans om een opleiding te volgen en een verantwoordelijke rol op te nemen”, aldus burgemeester Eddy Bevers.

Ook schepen voor jeugd en samenleven Murat Oner benadrukt het belang van het project: “Via de pleincoaches willen we vooral een positieve relatie opbouwen met de jongeren op de pleintjes. Bovendien kunnen we zo de sociale controle op de speelpleinen vergroten. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier eventuele overlast kunnen beperken en tegelijk de weerbaarheid van de jongeren kunnen verhogen.”

Startmoment

Graag nodigen we u uit op het officiële startmoment in aanwezigheid van burgemeester Eddy Bevers, schepen Murat Oner, de pleincoaches en de mobiele jeugdwerkers. Dit vindt plaats op zaterdag 6 april 2019 om 14.00 uur bij ROJM (Ringlaan 199, Willebroek).

Wil je meer informatie of wil je zelf pleincoach worden? Neem zeker contact op.

Dienst Integrale veiligheid
03 866 91 44
integrale.veilgheid@willebroek.be


Gemeente waarschuwt voor misleidende brief over groepsaankoop energie

De gemeente Willebroek waarschuwt voor een misleidende brief over groepsaankopen van elektriciteit en gas.

De afgelopen dagen vonden veel inwoners een brief van Wikipower in de bus over een groepsaankoop van groene stroom en aardgas. In de tekst verwijst het ‘samenwerkingsplatform’ onder andere naar ‘de inwoners en bedrijven in Willebroek’ of naar ‘de groepsaankopen van de Willebroekenaren’. Zo wordt de indruk gewekt dat de gemeente Willebroek betrokken is bij deze groepsaankoop.

“Dat is niet het geval”, zegt burgemeester Eddy Bevers. “We kregen al heel wat vragen en opmerkingen van inwoners over de brief. De oproep van Wikipower is een zuiver commercieel initiatief. De gemeente Willebroek kan geen enkele garantie geven over de kwaliteit van het aanbod en de dienstverlening.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Omgeving

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 50

evenementen@willebroek.be


Praatcafé over dementie in Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Op 15 maart 2019 vond in Willebroek een Praatcafé Dementie plaats. Professor Dr. Sebastiaan Engelborghs gaf er een uitgebreide toelichting over de diagnose en behandeling van de Ziekte van Alzheimer.

Op vrijdag 15 maart 2019 ging het werkjaar 2019 van het Praatcafé Dementie Klein-Brabant Vaartland van start in het Lokaal Dienstencentrum De Wilg in Willebroek. Gastspreker was Prof. Dr. Sebastiaan Engelborgs, hoogleraar neurowetenschappen-neurochemie aan de Universiteit Antwerpen. Velen waren geïnteresseerd in zijn uiteenzetting over de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. De professor kon rekenen op een talrijke opkomst.

Praatcafé Dementie

Het Praatcafé Dementie is een ’samenkomen’ van mensen die, op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je er kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter begrijpen en er beter mee omgaan.

Tijdens het driemaandelijks Praatcafé Dementie wordt er telkens een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht.

In bijlage vindt u de volledige kalender. Voor meer info over het Praatcafé Dementie kan u terecht bij kris.dekoker@puursam.be of op de Facebookpagina van het Praatcafé Dementie Klein–Brabant Vaartland. Voor meer info over dit persbericht kan u contact opnemen met:

Dienst Thuiszorg

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
03 860 34 17

infotz@willebroek.be

www.willebroek.be


Argos vzw krijgt subsidies voor voedselbedeling

De gemeente Willebroek kent dit jaar een subsidie van 3912 euro toe aan Argos vzw om de voedselbedeling in de gemeente te organiseren.

Argos is een vrijwilligersvereniging die al 25 jaar bestaat en al jaren voedselpakketten verdeelt onder mensen in armoede. Momenteel bereikt de vzw zo’n 250 personen die om welke reden dan ook onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen. De organisatie tracht via een tweewekelijkse voedselbedeling een kwalitatieve aanvulling te bieden.

Met de toegekende subsidie kunnen de vrijwilligers van Argos op verschillende plaatsen gratis voedsel gaan ophalen waarmee ze vervolgens voedselpaketten kunnen samenstellen. 

“Honger en/of sociaal isolement kan een vernietigend effect hebben op mensen die het reeds moeilijk hebben. Daarom willen we het initiatief van Argos vzw graag steunen,” zegt Bavo Anciaux, Willebroeks schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding. “Tegelijkertijd zijn we samen met de stad Mechelen en Ecoso vzw in het project ‘Foodsavers’ gestapt om de voedselbedeling regionaal te organiseren. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen, maar het betekent dat we in de toekomst voedseloverschotten op een efficiënte manier kunnen herverdelen”.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Welzijn
03 866 91 46
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
samenleven@willebroek.be
www.willebroek.be


Extra publieke laadpalen voor elektrische voertuigen

Nog dit voorjaar plaatst de gemeente Willebroek twee nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen. Een exemplaar komt op de parking van de sporthal in Tisselt, een ander aan de kerk van Heindonk.

In 2017 nam de gemeente de eerste drie publieke laadpalen in gebruik. In 2018 volgden nog twee locaties. Tegen 2020 zullen er in totaal elf publieke laadpalen op het Willebroekse grondgebied actief zijn.

Schepen van mobiliteit Luc Spiessens: “Bestuurders die elektrisch rijden laden hun voertuig meestal thuis op. De publieke laadpalen zijn hierbij een belangrijke aanvulling. Ze zijn vooral nuttig om de wagen onderweg te kunnen laden en zo langere afstanden te overbruggen.”

“Uit de gegevens van de operatoren blijkt dat ook in onze gemeente elektrisch rijden in de lift zit. De huidige Willebroekse laadpalen zijn inmiddels al goed voor 185 laadbeurten door 51 verschillende gebruikers. Willebroek gelooft in duurzame mobiliteit: met deze nieuwe palen breiden we het netwerk verder uit naar twee deelgemeentes om ook daar elektrisch rijden aantrekkelijker en eenvoudiger te maken.”

De laadpalen in Tisselt en Heindonk zullen actief zijn vanaf de tweede helft van maart.

 

De locaties van de Willebroekse laadpalen

·      Parking Watertoren, Willebroek

·      Groene Laan, Willebroek

·      Station, Willebroek

·      Industriestraat (site De Naeyer), Willebroek

·      Sasplein, Klein Willebroek

·      Kotterlaan, Tisselt

·      Beenhouwersstraat, Heindonk

  Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Openbare werken en Mobiliteit
03 866 90 44
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
mobiliteit@willebroek.be
www.willebroek.be


Tisselt krijgt bedrijvenpark voor lokale kmo’s

Binnenkort kunnen kleinere lokale bedrijven terecht in het Tisselt Business Park. Projectontwikkelaar Resolve en architectenbureau Tecro & Krea starten met de ontwikkeling van een ambitieus bedrijvenpark. 

Het Tisselt Business Park komt in de Baeckelmansstraat. Het project bevat 27 units met een oppervlakte vanaf 100 m² en kantoorruimtes met een oppervlakte tussen 270 en 780 m².

Lokale ondernemingen

De projectontwikkelaars mikken expliciet op lokale kmo’s die willen investeren in eigen vastgoed of momenteel zonevreemd gevestigd zijn, en op kmo’s die willen uitbreiden en op hun huidige locatie onvoldoende plaats hebben.

Willebroeks schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain: Ieder initiatief dat lokaal ondernemerschap ondersteunt en zelfs stimuleert, zien wij vanuit de gemeente graag gebeuren. Zowel ervaren ondernemers die een ruimte zoeken, als young potentials die hun eerste stapjes in het ondernemerschap zetten, kunnen hier baat bij hebben.

De werken starten in april. Als alles vlot verloopt, zal het bedrijvenpark tegen eind 2019 gerealiseerd zijn.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Lokale Economie
03 866 90 30
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
lokale.economie@willebroek.be
www.willebroek.be


Cindy I aangesteld als Prinses-Ambassadrice van het Willebroekse carnaval

Op zaterdag 5 januari 2019 werd Cindy Goossens in de spiegeltent op het L. De Naeyerplein officieel aangesteld als Prinses-Ambassadrice van het Willebroekse carnaval. Zij neemt hiermee de scepter over van Gianni I.

Er waren 2 kandidaten, Renzo De Boeck (Prins-Ambassadeur 2017) en Cindy Goossens. Deze laatste wist de jury het meest te bekoren met haar acts en won de begeerde titel.

Nadien werd er verder gefeest tijden de “Fouten Avond” party met Sven Ornelis.

Op zondag 7 april 2019 zal Cindy I de scepter zwaaien tijdens de 73ste carnavalstoet.


Bouwvergunning voor fase 1 van het Huis van de Vrije Tijd

De bouwvergunning die de gemeente Willebroek indiende voor de eerste fase van het ambitieuze project rond site De Schalk, werd officieel goedgekeurd. Die fase bestaat uit een omnisportcluster en een BKO- en kribbecluster.

De herontwikkeling van site De Schalk kadert binnen een ruimer verhaal; het Masterplan Huis van de Vrije Tijd, dat in mei 2017 werd opgeleverd. Met de opmaak van het masterplan, wil de gemeente Willebroek haar vrije­tijdsdiensten reorganiseren.

Site De Schalk profileert zich als sportieve pool met verschillende sportfuncties (basket, turn, dans, dojo), polyvalente ruimten, jeugdhuis en ook de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe, dit alles binnen een fijn (sport)park.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Kinderopvang Tinneke Huyghe: “In deze eerste fase wordt een nieuw omnisportcomplex gebouwd met een nieuwe sportzaal, een danszaal en een zaal voor gevechtssporten. Ook het nieuwe jeugdhuis en de nieuwe kinderopvang- en kribbe komen aan bod in de eerste fase. In een volgende fase zal de focus liggen op balsport, fitness en de omgevingsaanleg van de volledige site.”

 


Kunstwedstrijd voor Willebroeks huwelijksgeschenk

In de gemeente Willebroek bestaat al vele jaren de traditie dat het gemeentebestuur een grafisch kunstwerk overhandigt aan haar inwoners die in het huwelijk treden. Ook de Willebroekenaars die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn, krijgen een kunstwerk cadeau.

 Om deze traditie verder te zetten, schrijft de gemeente hiervoor twee wedstrijden uit.

Kunstenaars die zich geroepen voelen om aan deze wedstrijden deel te nemen, kunnen zich kandidaat stellen bij de dienst Cultuur. Alle informatie is te vinden op de website van de gemeente (www.willebroek.be).


Gemeenteraad schaart zich unaniem achter motie omtrent de ontwikkeling van het centrum

 In een motie die door de voltallige gemeenteraad, meerderheid én oppositie, werd voorgedragen, worden de krijtlijnen uitgezet voor ruimtelijke ontwikkeling van het centrum   

 Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2018, de laatste raad van deze legislatuur, werden zowel door de meerderheid als door de fracties van sp.a en Groen moties ingediend met betrekking tot een herwaardering van het centrum van Willebroek.

 Uit deze verschillende moties werd één gezamenlijk standpunt gedistilleerd: een motie die werd gesteund door de voltallige gemeenteraad en die rekening houdt met de aandachtspunten die door de verschillende fracties naar voor werden geschoven.

 Burgemeester Eddy Bevers: “Met dit gemeenschappelijk voorstel willen we streven naar een plan voor ons centrum waarbij de gedragenheid maximaal is, zowel bij de verschillende politieke fracties als bij onze inwoners. Het is een ambitieus project dat iedere inwoner aanbelangt. Daarom willen we maximaal inzetten op co-creatie en participatie van de Willebroekenaar.”

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 Kabinet burgemeester Eddy Bevers
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek

03 866 91 02
kabinet.burgemeester@willebroek.be


Willebroek plant 16.000 m² Klimaatbos aan

Willebroek krijgt er volgend jaar een Klimaatbos van zo’n 16.000 m² bij. Het college van burgemeester en schepenen gaf hiervoor zijn principieel akkoord. De gemeente doet dit in samenwerking met BOS+ Vlaanderen, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en in de wereld. 

Maar liefst 75.000 mensen namen deel aan de grootste klimaatmobilisatie ooit in België. BOS+ beloofde voor elke deelnemer een vierkante meter bos en lost nu haar belofte in: Willebroek en Kortrijk krijgen samen 3.75 hectare nieuwe klimaatbossen, de rest wordt aangeplant in Ecuador en Uganda.

Schepen van milieu Maaike Bradt: “De Klimaatmars toont aan dat heel veel mensen ijveren voor een beter leefmilieu. Willebroek wil zich actief inzetten voor schonere lucht. Het Klimaatbos dat we samen met BOS+ zullen planten in Heindonk zal hier zeker zijn steentje toe bijdragen.”

In het voorjaar van 2019 wordt er een plantactie georganiseerd om het Klimaatbos aan te planten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dienst Omgeving
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek

03 866 90 50
omgeving@willebroek.be


Een warm welkom voor de nieuwe inwoners en inburgeraars in Willebroek

Op zondag 25 november 2018 organiseerde de gemeente Willebroek haar halfjaarlijkse Onthaaldag voor nieuwe inwoners. Meer dan honderd kersverse Willebroekenaars werden verwelkomd met een ontbijt in de bibliotheek. Daarna maakten de aanwezigen kennis met hun nieuwe woonplaats tijdens een busrit langs de meest markante plekjes in Willebroek. Burgemeester Eddy Bevers en eerste schepen Tinneke Huyghe waren de gidsen van dienst. Ter afronding van deze Onthaaldag konden de nieuwe inwoners in het Oud Gemeentehuis proeven van enkele streekproducten zoals Duvelfricassee, schep of het plaatselijke likeurtje Vaartwater.

Inburgeringscursus

De gemeente en het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Gemeenschap maken van deze gelegenheid gebruik om ook de Willebroekenaars die hun inburgeringstraject hebben afgerond in de bloemetjes te zetten.

Freuke Van Severen, coördinator bij het Agentschap Integratie en Inburgering: “Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die zondag hun attest kregen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ze hebben ook een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en wordt er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. De medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering begeleiden de deelnemers ook bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.”

In de afgelopen twaalf maanden behaalden in Willebroek 37 personen hun inburgeringsattest. De twintig vrouwen en zeventien mannen zijn afkomstig uit 21 verschillende landen. Burgemeester Eddy Bevers beklemtoont het belang van de inburgeringscursus voor nieuwkomers. Voor de inburgeraars heeft hij dan ook niets dan lof: “Een inburgeringsattest behalen is niet niks, het is een intensief traject dat doorzettingsvermogen vraagt. Het traject is een kans tot meer solidariteit en wederzijds respect. Het brengt dialoog en een beter samenleven in de gemeente tot stand. Een dikke proficiat aan alle inburgeraars is dan ook op z’n plaats.”

Uitzonderlijke prestatie

Verder bedankte de burgemeester tijdens het onthaalmoment nog drie personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zo zijn er twee Willebroekenaars die zich dit jaar uitzonderlijk moedig hebben gedragen en zichzelf wegcijferden om het leven van een medemens te redden. Willebroekenaar Johan Staldeur, sectorverantwoordelijke bij de Vlaamse Waterweg, haalde in augustus nabij de sluis van Nekkerspoel een drenkeling uit de Dijle. Wim Van Ranst

reanimeerde dan weer eigenhandig een Britse toerist in Spanje die aan een hersenaandoening leed. Johan en Wim werden vandaag uitgebreid bedankt voor deze uitzonderlijke heldendaden.  

Willebroekenaar Jean Geudens kreeg in 2017 de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid. Dat is een eretitel die de koning toekent aan personen die zich gedurende een lange tijd erg hebben geëngageerd bij hun bedrijf of organisatie. Bij Jean was dat in de sector van de politie- en civiele veiligheidsdiensten. Ook hij werd vandaag in de bloemetjes gezet.

De groepsfoto’s van de Onthaaldag kan je hier downloaden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Dienst Samenleven - Pastorijstraat 1 - 2830 Willebroek - 03 866  91 25

samenleven@willebroek.be


Willebroek in de ban van gezonde voeding tijdens ‘Week van de Smaak’

Van 15 tot 25 november 2018 staat Willebroek in het teken van de Week van de Smaak. Inwoners kunnen tijdens deze culinaire feestweek tal van smakelijke activiteiten bijwonen in de Bibliotheek, De Mozaïek, het Woonzorgcentrum en het Lokaal Dienstencentrum De Wilg in Willebroek.

De gemeente Willebroek doet opnieuw mee aan de nationale Week van de Smaak, een jaarlijks nationaal culinair event. Dit jaar is het thema Gezond-tijd en nemen alle deelnemers de tijd om stil te staan bij onze voeding en gezondheid.

Tijdens de Week van de Smaak plannen het Welzijnsloket, het Lokaal Dienstencentrum, het Woonzorgcentrum, de Bib, dienst Samenleven, Huis van het Kind en Kind en Gezin verschillende gratis activiteiten in de gemeente. Zo staan er kookworkshops en infosessies rond voeding en smaakontwikkeling op het programma, kan je deelnemen aan een heuse dessertenwedstrijd en kan je zelfs een aperitiefconcert bijwonen. In de Bibliotheek staan een week lang smakelijke boeken in de kijker en wordt er elke dag een lekkere traktatie voorzien.

Grote belangstelling

Wegens grote belangstelling is de sushiworkshop in de Bibliotheek intussen volledig volzet. Voor de andere activiteiten zijn er wel nog plekjes beschikbaar. Inwoners kunnen zich inschrijven op de verschillende deelnemende locaties of bij het gemeentelijke Welzijnsloket, via welzijnsloket@willebroek.be of 03 860 34 10.

Meer informatie vind je op www.willebroek.be/weekvandesmaak.‘Samen uniek’-project over diversiteit in Willebroek

In Willebroek loopt momenteel het project ‘Samen Uniek’. Met dat project wil de gemeente Willebroek de rijkdom van diversiteit in Willebroek in het licht zetten.

Samen Uniek, een initiatief van de dienst Samenleven van gemeente Willebroek, omvat verschillende activiteiten waarin de gemeente de Willebroekenaar in al zijn verscheidenheid in beeld brengt. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met Willebroekse verenigingen en inwoners. Deze activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen.

·          Op woensdag 17 oktober vindt ‘Welkom in de club?!’ plaats, een interactieve vorming over de toegankelijkheid binnen het verenigingsleven. Dit vindt plaats op 17 oktober om 20.00 uur in Lokaal Dienstencentrum De Wilg.

·          Op zondag 21 oktober zetten verschillende levensbeschouwingen in Willebroek de deuren open onder de noemer ‘Da’s wa’k niet geloof!’. Alle deelnemers vind je op onze website: www.willebroek.be/daswaknietgeloof.

·          Eind oktober gaat de actie ‘Voor iedereen een thuis in een dorp’ van start. Kunstwerken van Willebroekse jongeren zijn te bezichtigen op de jaarmarkt en in de verschillende etalages in Willebroek. De Willebroekse kinderen bespraken het recht op wonen en werkten dit uit op een creatieve manier.  

·          Op vrijdag 9 november kunnen inwoners kijken naar de film ‘The Workers Cup’, over gastarbeiders tijdens de opbouw van het WK in Qatar. Nadien wordt de film besproken. Begin: om 19.00 uur in het WIVAL-lokaal in de Wereldwinkel, door het 11.11.11-comité.

·          Op donderdag 15 november wordt het boek ‘AnderSS’ voorgesteld in Lokaal Dienstencentrum De Wilg. In het boek schrijft een Willebroekse moeder over haar dagelijkse ervaringen met haar kind met ASS. Wegens grote interesse is deze activiteit intussen volzet.  

Meer info over de activiteiten op www.willebroek.be/samenuniek of in de folder in bijlage.
(Gratis) tickets:
http://webschop.willebroek.be      

Grote tentoonstelling

De Willebroekenaar in beeld brengen, dat mag je gerust letterlijk nemen. De gemeente Willebroek roept in het kader van Samen Uniek op om massaal foto’s in te sturen over het (dagelijkse) leven van de Willebroekenaren. Deze foto’s vertellen over wie iemand is en welke rollen iemand in zijn/haar leven opneemt.

 

Op de Kanaalfeesten, Bel-Air Woods en ook op Willebroek Jaarmarkt worden en werden ook bijzondere portretfoto’s gemaakt. Daarnaast werkt de gemeente aan een echt Willebroeks kunstwerk, gemaakt door Willebroekenaren tijdens verschillende Willebroekse evenementen.

In mei 2019 worden alle foto’s gebundeld tot een grote tentoonstelling over dé Willebroekenaar. Daar zal ook het Willebroekse kunstwerk worden onthuld! 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

 


Dienst Samenleven
03 866 91 44
Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek
samenleven@willebroek.be
www.willebroek.be

cid:image001.gif@01D32D71.61325800

 

 


Actie registratie orgaandonoren groot succes in Willebroek

Op zondag 23 september was het Administratief Centrum in Willebroek uitzonderlijk open zodat inwoners van Willebroek zich konden registreren als orgaandonor. Niet minder dan 129 Willebroekenaren lieten zich vandaag registreren. Een groot succes dus!

Tijdens de eerste aflevering van het tv-programma Make Belgium Great Again op VTM werden de kijkers opgeroepen om zich te registreren als orgaandonor. Dat kan voorlopig nog niet bij de huisarts of online. Daarom openden heel wat gemeentehuizen de deuren uitzonderlijk ook op zondagochtend om zoveel mogelijk registraties mogelijk te maken. In Willebroek was de actie alvast erg succesvol.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Communicatie

03 866 91 20

Pastorijstraat 1 | 2830 Willebroek

info@willebroek.be

www.willebroek.be


Speelse lessen Nederlands tijdens de Taalweek in Willebroek

Tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie organiseerde de dienst Onderwijs van de gemeente Willebroek speelse taallessen Nederlands voor kinderen met een andere taalachtergrond.

Kinderen uit negen verschillende kleuter- en basisscholen in Willebroek konden tijdens de laatste twee weken van augustus terecht in ontmoetingshuis de Mozaïek. Tijdens de Taalweek kregen ze volop de kans om er hun kennis van het Nederlands uit te breiden.

Thema Circus

Leerlingen voor wie deze lessen een goed hulpmiddel zouden zijn, kregen aan het eind van vorig schooljaar van hun leerkracht een uitnodiging om deel te nemen aan één van beide Taalweken. Onder leiding van enkele logopedistes en vrijwilligers werd er een hele week gewerkt rond een bepaald thema.

De kinderen speelden en oefenden met Clown Pieter. Zo leerden ze heel wat over het reilen en zeilen van het circus: de dieren, de kledij, de artiesten … Op woensdag brachten ze een bezoek aan de wekelijkse markt en deden er inkopen. Met de buit werden lekkere fruitsatés geknutseld.

Enthousiast

“Aan het begin van de Taalweek merk je dat er heel wat kindjes verlegen en onzeker zijn. Het is fijn om te zien dat er aan het eind van de week al heel wat meer gebabbeld wordt”, getuigt een begeleider. Ook de ouders zijn enthousiast over het initiatief. “Thuis oefenden ze vaak nog uren verder. De namen van de lichaamsdelen die ze overdag hadden geleerd, werden een hele avond lang herhaald”, vertelt een moeder.

Aan het eind van de week kwamen de mama’s en papa’s op bezoek. Zo konden ze hun kroost met hun eigen ogen aan het werk zien en kregen ze de mogelijkheid om een praatje te maken met de begeleiders.

Ook volwassenen kunnen Nederlands oefenen in Willebroek 

Kom naar het Verhalenfestival.

We kijken naar een show.

We luisteren naar verhalen.

We maken kennis met plaatsen in Willebroek waar jij Nederlands kan oefenen.

Vrijdag 19 oktober, 09.30 tot 12.00 uur

Oud Gemeentehuis (Augustus Van Landeghemstraat 101)

Willebabbel

We oefenen Nederlands met een spel, met vragen, met foto’s en boeken.

Vanaf 23 oktober elke dinsdag - 19.30 tot 21.00 uur – Bibliotheek Willebroek

Pret met de gazet

We lezen samen de krant. We spreken over de thema’s.

Op dinsdag - 13.15 tot 15.30 uur – Bibliotheek Willebroek

Start op 23 oktober (alle data: www.willebroek.be/nederlandsinwillebroek)

Koffieklets

Kom babbelen met koffie.

Elke woensdag - 19.00 tot 20.30 uur / Elke donderdag - 14.00 tot 16.00 uur

Buurthuis Mozaïek (Appeldonkstraat 60)

Meer info?
samenleven@willebroek.be – 03 866 91 25

www.willebroek.be/nederlandsinwillebroek

FB: nederlandsoefeneninwillebroek

 

Voor meer informatie in verband met de Taalweek kan je contact opnemen met:

Dienst Onderwijs

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 92 04

onderwijs@willebroek.be


‘Buurt aan de beurt’ in Heindonk

In de maanden september en oktober neemt de gemeente Willebroek Heindonk stevig onder handen onder de noemer ‘Buurt aan de beurt’. Verschillende gemeentelijke diensten zetten zich opnieuw extra in om deze buurt proper te maken.

Het is al de zesde keer dat een omgeving in Willebroek wordt aangepakt via dit buurtinitiatief. Ditmaal is het de beurt aan Heindonk. Volgende straten komen  daarbij aan bod: Beenhouwersstraat, Hazewinkelstraat, Kleine Bergen, Hoge Weg, Dorpsplein, Bosveldweg, Kerselaarlaan, Edmond Verheydenstraat, Rupeldijk, Grote Bergen, Kerkweg, Oude Broekstraat en Hamerdijk.

Inwoners die graag mee beslissen over wat beter kan in de eigen buurt, zijn welkom op de buurtwandeling. Die wandeling vindt plaats op zondag 9 september van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers vertrekken aan het Oud Gemeentehuis (Dorpsplein 1) en krijgen een hapje en een drankje.

Op woensdag 3 oktober van 17.00 tot 20.00 uur vindt het infomoment plaats op het Dorpsplein. Wat is er te doen?

·         Je kan je gratis borstel of vuilblik afhalen om de stoep of je terras netjes te houden

·         Je kan gratis je fiets laten graveren

·         Je kan herbruikbare spullen binnenbrengen bij ECOSO

·         Je maakt kennis met de verschillende gemeentelijke diensten: bib, Lokaal Dienstencentrum, Thuiszorg, vrijetijdsdiensten, Samenleven …

·         Er zijn spelletjes voor de kinderen

·         Aanwezigen krijgen een gratis drankje

De actieweek in Heindonk vindt plaats van 1 oktober tot 5 oktober.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met 

Dienst Samenleven

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 21 95

samenleven@willebroek.be


WILLEBROEKENAAR WINT HOOFDPRIJS STICKERACTIE 2018 van RODE KRUIS VLAANDEREN

De wagen TOYOTA Yaris 1.5 Hybride hoofdprijs van de tombola verbonden aan de stickeractie tijdens de 14-daagse 2018 van Rode Kruis Vlaanderen werd gewonnen door de heer Gokay Payaziti inwoner van Willebroek.
Naar eigen zeggen koopt de winnaar ieder jaar een sticker van deze actie en dit jaar was het dus bingo.
Op 3 september 2018 mocht de gelukkige winnaar uit de handen van de hoofdverkoper bij Toyota Mechelen de sleutels voor zijn wagen in ontvangst nemen.
Theo Schaerlaecken voorzitter van Rode Kruisafdeling Willebroek waar de winnende sticker werd gekocht was er graag bij om de winnaar te feliciteren.Aangepaste maatregelen bij de werken aan de baanbrug te Boom

Sinds donderdag 7 juni gingen de werken aan de baanbrug te Boom een nieuwe fase in. Omdat de brug sindsdien niet meer toegankelijk is voor fietsers, werd de werking van de veerdienst aanzienlijk uitgebreid. Na een eerste evaluatie neemt de gemeente ook extra maatregelen opdat de pendelaars tussen Willebroek en Boom zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden.

Tweede veerboot

Luc Spiessens, schepen van mobiliteit in Willebroek: “Bij het begin van deze nieuwe fase was het, ondanks de uitgebreide communicatie, voor een aantal fietsers en bromfietsers nog even aanpassen aan de gewijzigde verkeerssituatie. Dat zorgde gisteren voor een langere wachtrij bij de veerboot dan was voorzien. Uit de geplande evaluatie, samen mijn Boomse collega-schepen voor mobiliteit Dany Bosteels en de verantwoordelijken bij de Vlaamse Waterweg, werd meteen voor de nodige bijsturing gezorgd. De Vlaamse Waterweg, die deze werken coördineert, bevestigde ons dat er in juni en september, tussen 7.30 en 8.30 uur, een tweede veerboot zal worden ingezet. Hierdoor worden de wachttijden voor de schoolgaande jeugd en het woon-werkverkeer tot een minimum beperkt.”

Signalisatie

Bij de ‘Blauwe Bruggen’ in Heindonk wordt extra signalisatie geplaatst zodat fietsers die over de dijken vanuit de richting van Mechelen komen, tijdig worden geïnformeerd dat de volgende oversteek niet toegankelijk is. Zo komen deze fietsers niet voor verrassingen te staan en wordt de veerdienst tussen Klein-Willebroek en Boom tevens ontlast.

Fietsenstalling

Ter hoogte van de steiger in Klein-Willebroek wordt zo snel mogelijk een fietsenstalling geplaatst. Schepen Spiessens: ”Fietsers die hun fiets aan de overkant van de Rupel niet meer nodig hebben, kunnen zo als voetganger de veerboot gebruiken. Op die manier sparen we tijd bij het in- en uitstappen en vergroten we de capaciteit van het veer. 

Mindervaliden

Personen met een verminderde mobiliteit kunnen steeds een beroep doen op de transportmogelijkheden die de gemeente voorziet. Zo is er de Rolkar Rivierenland, de Minder Mobielen Centrale en de Handicar die gereserveerd kan worden via het Welzijnsloket van de gemeente Willebroek.

Snelle uitvoering van de werken

“De werken aan de baanbrug waren onvermijdelijk. De brug was in zeer slechte staat en om de veiligheid te garanderen moest er worden ingegrepen. Om de overlast tot een minimum te beperken, worden de werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Er wordt zelfs in dubbele shiften gewerkt. Zowel vanuit de gemeente Willebroek, de gemeente Boom en de Vlaamse Waterweg worden de werken en de verkeerssituatie nauwgezet gemonitord”, besluiten de schepenen van Willebroek en Boom.


Willebroek gaat voor meer groen in de straat

 Willebroekenaars Philippe Van Riet en Patricia Vos wonnen de voortuinwedstrijd van gemeente Willebroek. Die wedstrijd was een onderdeel van ‘Vergroen Je Voortuin’, waarin de gemeente samen met de inwoners wil gaan voor een nóg aangenamere, groene buurt. Op dinsdag 5 juni namen de twee winnaars hun prijs in ontvangst namens de gemeente om hun positieve bijdrage aan het milieu te belonen: een waardebon van 200 euro én de Vergroen Je Voortuin-gieter.

In Willebroek gingen de bewoners van de Acacialei aan de slag met enkele kleine groene plekjes in hun buurt die na de komende straatwerken heraangelegd moeten worden. De inwoners werden onder meer opgeroepen om mee na te denken over de creatie van een leuke ontmoetingsplek en konden ook deelnemen aan de ‘Voortuinwedstrijd’. Het gemeentebestuur van Willebroek koos ervoor om die wedstrijd uit te breiden naar de hele gemeente. Een trotse Philippe Van Riet kwam in de Acacialei als winnaar uit de bus. Patricia Vos behaalde de hoofdprijs van Groot-Willebroek.

 Groene ademruimtes

Meer groen in de straat. Dat was het uitgangspunt van Vergroen Je Voortuin. Innovatiesteunpunt, Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeenten Willebroek, Heist-op-den-Berg, Peulis en Boechout stimuleerden met dit initiatief de samenhang tussen de bewoners in een bepaalde buurt door met hen te werken aan een mooiere, aangenamere én groenere woonomgeving d.m.v. een voortuinwedstrijd én door de aanleg van een buurtplek. Als resultaat krijgen we boeiende groene ademruimtes voor mens en dier. Vlinders en bijen zoemen straks rond langs één van de vele kleine zit- en ontmoetingsplekjes in de buurt.

 Een positieve sfeer in de buurt

“Een aangename groene buurt, begint in de voortuin”, zegt Maaike Bradt, schepen voor Milieu in Willebroek. “Door dit initiatief stimuleren we de aanleg van nieuwe, groene plekken die zorgen voor meer biodiversiteit, levenskwaliteit en een positieve sfeer in de buurt. Ook wij als gemeentebestuur dragen ons steentje bij met o.a. de aanleg van de groene pleintjes in de Acacialei, voorzien na de geplande straatwerken.”


Feestelijke opening vernieuwd Park Bel-Air op 10 juni

Op zondag 10 juni 2018 wordt het vernieuwde park bij Kasteel Bel-Air feestelijk geopend. Het park aan de Mechelsesteenweg in Blaasveld werd de afgelopen maanden in een nieuw kleedje gestoken, en dat moet gevierd worden.

Historie

Kasteel Bel-Air werd in 1810 gebouwd door Charles du Trieu de Terdonck. Deze edelman was tussen 1816 en 1821 zelf burgemeester van Blaasveld. Tijdens de wintermaanden deed het kasteel dienst als jachtslot, in de zomer was het een idyllisch buitenverblijf. De gemeentebesturen van Blaasveld en Willebroek kochten het kasteel en het omliggend park in 1974 aan.

Vernieuwing

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt om het park rond Kasteel Bel-Air in Blaasveld flink op te waarderen. Schepen Maaike Bradt: “Het park is een geweldig mooi domein, waarvan we vonden dat het potentieel niet volledig werd benut. Daarom hebben we de afgelopen jaren en maanden heel wat ingrepen uitgevoerd om van het park voor zoveel mogelijk mensen een aantrekkelijke plek te maken.”

In de 2016 werden de vijvers op een biologische manier gereinigd. Het voormalig voetbalveld werd in het park geïntegreerd en werd een openbare hoogstamfruitboomgaard waarvan binnenkort iedereen -letterlijk- de vruchten kan plukken. Om het park toegankelijker te maken werden de zichtassen vanaf de straat hersteld, zodat het gebied een meer open karakter krijgt. Een deel van het park werd speciaal voor de jongste bezoekers ingericht als speelbos. Sportievelingen kunnen zich uitleven op de Finse piste die het domein doorkruist.

Programma

Op 10 juni 2018 wordt het park feestelijk geopend. Tussen 14.00 tot 18.00 uur word je als bezoeker getrakteerd op een park vol activiteiten voor jong en oud. Speels en leerrijk, spannend en sportief, creatief en grappig: iedereen vindt er zeker iets naar zijn smaak. Muziek, hapjes en drankjes kunnen natuurlijk niet ontbreken. Kom zeker een kijkje nemen. De toegang is helemaal gratis. Het volledige programma vind je in bijlage.


Volwassenen ontvangen fietsdiploma in Willebroek

De kinderen naar school brengen, naar je werk gaan, boodschappen doen… Met de fiets is het in een mum van tijd gebeurd. En iedereen heeft als kind toch leren fietsen? Dat klopt niet!
“Niet alle mannen en vrouwen kunnen fietsen. En de vraag naar zulke lessen is groot! We vinden het belangrijk om als gemeente iedereen de kans te geven om te leren fietsen en zich zelfzeker in het verkeer te begeven.”

In april 2018 startte opnieuw een groep dames aan de lessenreeks. Twee weken lang oefenden ze elke namiddag op de atletiekpiste aan de sportterreinen van De Schalk. De kandidaten kregen les van gedreven en ervaren vrijwilligers. Alle deelnemers zijn erg gemotiveerd, allemaal met hun eigen redenen. “Ik doe nu alles te voet of met het openbaar vervoer. Dat duurt zo lang”, zo zegt één van de vrouwen, “ik zou graag eens op de fiets boodschappen gaan doen. Maar ik heb wel schrik om te vallen”. Een andere vrouw moet zich voor haar job als poetsvrouw dikwijls verplaatsen. “Ik ga nu te voet van post naar post, en zo verlies ik veel tijd. Met de fiets zal ik tijd besparen!”

De fietslessen zijn heel eenvoudig. De eerste les startte met het stappen naast de fiets, daarna leerden de deelnemers om hun evenwicht te houden. “Vervolgens hebben we ze leren sturen en dan moesten ze leren vertragen en stoppen”, zegt Jos, één van de vrijwilligers. “We hebben kinderfietsen gebruikt, zodat iedereen snel zijn voet aan de grond kan zetten als er een botsing of een valpartij dreigt”.

Voor de eerste keer werd in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie ook een theoretische cursus van in totaal acht lessen georganiseerd. De lessen zijn simpel en werden op maat van de deelnemers gemaakt: in eenvoudig Nederlands en met heel veel ondersteunend fotomateriaal. Op 28 mei gingen de vrouwen de baan op, onder begeleiding van vrijwilligers, om de theorie in praktijk om te zetten: borden lezen, voorrang verlenen,… Alle deelnemers hebben de lessen succesvol afgerond.

Na een traject van bijna twee maanden krijgen de dames op donderdag 31 mei hun diploma. De uitreiking gebeurt op de terreinen van De Schalk om 14.00 uur tijdens een kleine receptie.


Willebroeks project 'Zorgcoach in de Thuiszorg' genomineerd voor een ZiA

Zorg in Actie

Het project 'Zorgcoach in de Thuiszorg' van de Willebroekse Thuiszorgdiensten is genomineerd voor de allereerste ZiA. De ZiA (Zorg in Actie) bekroont de creativiteit en inzet van lokale besturen voor kwalitatieve zorg en is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Een vakkundige en onafhankelijke jury koos uit zestig inzendingen de zeven meest inspirerende en warmste projecten. Het project dat de meeste publiekstemmen verzamelt, wint de ZiA.

Zorgcoach

Naast de coördinator gezinszorg en de coördinator dienstencheques heeft de dienst Thuiszorg in Willebroek sinds mei 2017 een voltijdse zorgcoach in dienst. De zorgcoach begeleidt en coacht de verzorgenden/huishoudhulpen op de werkvloer en samen met de verzorgenden en huishoudhulpen werkt ze aanklampend met de cliënten. Ze is een centraal aanspreekpunt in de zorg voor het cliënteel, ze neemt deel aan overleg en neemt een rol op in projecten rond armoedebestrijding op lokaal en bovenlokaal niveau en ze treedt op in crisissituaties. 

Motivering van de jury

De jury vond dit een sterk project omdat de diverse problematische situaties steeds meer aanwezig zijn in de thuiszorg en het niet altijd makkelijk is hier een antwoord op te vinden. In dit project wakkert de zorgcoach de voelsprieten van de verzorgenden en huishoudhulpen aan en doet hen groeien in hun job. Ze ondersteunt hen en kan het even overnemen wanneer het te zwaar wordt. De job van verzorgende/huishoudhulp wordt ook opgewaardeerd omdat zij op deze manier expliciet mee de taak én ondersteuning krijgen om ondersteuning te bieden in deze moeilijke situaties.

Aangezien het project al een jaar loopt, is er de nodige kennis en ervaring om dit over te dragen aan andere lokale besturen. Het is niet enkel zinvol voor gezinnen in kansarmoede maar ook voor andere complexere situaties. De jury vond het ook sterk dat de zorgcoach de hele context van de situatie bekijkt en een groot netwerk heeft waarin ze streeft naar samenwerking en doorverwijzing. Zij heeft ook de tijd om met de cliënten en verzorgenden/huishoudhulpen intensief aan de slag te gaan.

Breng je stem uit!

Op Zorg in Actie kan je tot en met zondag 10 juni 2018 je stem uitbrengen. De prijsuitreiking van de eerste ZiA vindt plaats op donderdag 14 juni, tijdens de algemene vergadering van de VVSG.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 

Dienst Thuiszorg

Wilgenhof 26

2830 Willebroek

03 860 34 17

infoTZ@willebroek.be


Grondige renovatie baanbrug Boom gepland

Op 28 mei 2018 start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. Zowel de brug als de pijlers en landhoofden worden grondig aangepakt. De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De brug zal bepaalde periodes niet toegankelijk zijn voor verkeer. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden.

De beweegbare baanbrug over de Rupel in Boom werd gebouwd in 1939 en is onderdeel van de gewestweg N177 (Frans De Schutterlaan) die Boom met Willebroek verbindt. Op 28 mei 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de brug en bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme van de brug zit.

Een gespecialiseerd aannemer zal het wegdek en de fiets- en voetpaden wegnemen en vervangen. Om de brug te beschermen tegen vochtinsijpeling brengt de aannemer een nieuwe waterdichte rok aan. De stalen draagstructuur van de brug krijgt bovendien een nieuwe anti-corrosiebescherming. Aan de onderkant van de brug doet de aannemer ook de nodige betonherstellingen.

Fasering van de werken
De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De eerste fase start op 28 mei 2018.

Fase 1: 28 mei tot 6 juni 2018
Voorbereidende werken en opbraak voet- en fietspaden

Alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel kan passeren.
Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.
Fietsers , voetgangers en bromfietsen klasse A en B kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook op de brug.

Fase 2: 7 juni tot 17 juli 2018
Afbraak wegenis en aanleg voorlopige voet- en fietspaden

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                   - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                   - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Fase 3: 18 juli tot 30 juli 2018
Plaatsen van stelling rond de brug en zandstralen staalstructuur

De aannemer stelt de brug tijdelijk opnieuw open voor Tomorrowland.
Alle verkeer kan in beide richtingen passeren.

Fase 4: 31 juli tot 25 september 2018
Betonherstellingen aan de onderkant van de brug , schilderen van de staalstructuur en onderhoud ballastkist.

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                   - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                   - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Fase 5: 26 september tot 28 oktober 2018
Vervolg schilderwerken en anti-corrosiebehandeling staalstructuur

Net als is de eerste fase kan alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel passeren.
Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom. Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook.

Fase 6: 29 oktober tot 2 november 2018
Aanbrengen belijning en signalisatie

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                   - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                   - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Aansluitend, van 2 november tot 25 november 2018, voert de aannemer nog enkele werken uit ter afwerking. Die zullen echter geen significante verkeershinder geven.   

Impact op het verkeer
Al naar gelang de fase waarin gewerkt wordt, zullen ook bussen van De Lijn de omleiding moeten volgen. Blijf op de hoogte van de omleidingen op jouw lijn via delijn.be/omleidingen.
De scheepvaart zal beperkte hinder van de werken ondervinden. Eén van de twee doorvaartopeningen zal steeds toegankelijk zijn voor schepen. Via scheepvaartberichten zal de sector worden geïnformeerd.

Minderhindermaatregelen
Tijdens de werken breidt de veerman de bedieningstijden van het veer Boom – Klein-Willebroek aanzienlijk uit; van 5.30 u tot 22.30 u. Bovendien verdubbelt hij de overzetfrequentie naar ieder kwartier i.p.v. ieder halfuur. Dat alles niet alleen op weekdagen, maar ook in de weekends en op feestdagen zonder opname van middagpauze.

De renovatie-aannemer van zijn kant zal met dubbele shiften werken en indien nodig (bij weerverlet vb.) ook in de weekends.

Communicatie
Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom. De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken. Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.
Om de mensen te informeren over de renovatiewerken organiseren De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Boom bovendien een infovergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 9 mei 2018, om 19.30 u, in Schouwburg CC De Steiger, H. Spillemaeckerstraat 9 in Boom.

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.  Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.


Gemeentebestuur Willebroek ondertekent bibliotheekcharter

De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. Ze staat met beide voeten in de lokale gemeenschap, en het toegewijde personeel zet dagelijks alles op alles om iedereen de juiste service te geven. Ook nu gemeentes niet meer verplicht zijn om een bibliotheek in te richten, moet dat blijven volgens de campagne. Daarom is er de actie #bibvooriedereen, waarin iedereen die de bib een warm hart toedraagt opgeroepen wordt het charter te ondertekenen.

Ook het gemeentebestuur van Willebroek wil het signaal uitzenden dat de bibliotheek belangrijk is én blijft. Daarom ondertekende de gemeente Willebroek het charter. “De bib moet voor iedereen een toegankelijke bron aan informatie, cultuur en ontspanning blijven” aldus Maaike Bradt schepen van Bibliotheek.

Voorlopig werden in Vlaanderen en Brussel al ruim 33.000 handtekeningen verzameld. Een tachtigtal gemeentes en steden tekenden het charter reeds als bestuur.

Wie zelf de actie wil steunen door het charter te ondertekenen, kan dat doen via www.bibvooriedereen.be

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Bibliotheek Willebroek

Schoolweg 1A

2830 Willebroek

03 866 92 10
bibliotheek@willebroek.be


Wijk Den Brandt is de eerste ‘Buurt aan de Beurt’ van 2018

Twee keer per jaar wordt een Willebroekse buurt stevig onder handen genomen. Verschillende gemeentelijke diensten zetten zich extra in om een bepaalde wijk proper te maken. Dit voorjaar is de Den Brandt de ‘Buurt aan de Beurt’ (Lijsterstraat, Merelstraat, Zwaluwstraat, Vinkstraat, Leeuwerikstraat, Lindenstraat, Kapellenboslaan, Eikstraat, Doornstraat, Nachtegaalstraat en Dennenstraat).

Wandeling

Zondag 25 maart verzamelden de buurtbewoners in jeugdhuis Perron 4 voor een wandeling door de wijk. Samen met de gemeente stelden ze zo een lijst op met punten die aangepakt konden worden. Nadien werd er nagepraat bij een hapje en een drankje. Zo werd het een erg productieve voormiddag waarbij concrete vragen en actiepunten vanuit de buurt aan bod kwamen.

Actiedagen

Op maandag 23 en dinsdag 24 april is het tijd voor actie! De gemeentelijke diensten ruimen het zwerfvuil op, voeren kleine herstellingen aan het wegdek en het straatmeubilair uit, verwijderen het onkruid en geven het groen in de wijk een flinke onderhoudsbeurt.

Infomoment

Tijdens het infomoment op woensdag 25 april kunnen de bewoners van Den Brandt terecht op het speelplein aan de Vinkstraat. Daar krijgen ze tips om de buurt proper en gezellig te houden, kunnen ze hun fiets laten graveren en kunnen ze hun afgedankte herbruikbare spullen meegeven met kringwinkel Ecoso. Bovendien voorziet de gemeente nog een klein geschenkje voor alle deelnemers.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Samenleven
03 866 91 44
samenleven@willebroek.be


Willebroek stelt project 'Pleincoaches' voor

Op zaterdag 31 maart 2018 wordt de aftrap gegeven voor het Willebroekse project van de ‘Pleincoaches’. Het project wordt gedragen door de mobiele jeugdwerkers van ROJM en opgevolgd door de dienst Vrije Tijd en de dienst Integrale Veiligheid van de gemeente Willebroek.

Op vakantiedagen en tijdens het schooljaar -op woensdag, zaterdag en zondag- zijn de pleincoaches een aanspreekpunt voor de gebruikers van de speelpleintjes in Willebroek en houden ze een oogje in het zeil. De pleincoaches zijn vrijwilligers die worden ingezet in de buurt waar ze zelf wonen. Op die manier is er een optimale link tussen de pleincoach en de buurt.

Burgemeester Eddy Bevers: “Met het project van de pleincoaches willen we vooral een positieve relatie opbouwen met de jongeren op de pleintjes. We willen de sociale controle op de speelpleinen vergroten en zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de sociale overlast kunnen beperken en tegelijk ook de weerbaarheid van de jongeren kunnen verhogen.”

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Integrale veiligheid
03 866 91 44
integrale.veilgheid@willebroek.be


Willebroek keert subsidies uit voor initiatieven die armoede aanpakken

De dienst Welzijn van de gemeente Willebroek wil samen met andere organisaties de strijd tegen armoede aangaan. Dit jaar wordt 7.000 euro uitgetrokken voor de subsidiëring van projecten en activiteiten die armoede aanpakken en/of onder de aandacht brengen.

Elke Willebroekse vereniging (vzw, school, organisatie, sportclub, jeugdbeweging,…) kan een subsidie aanvragen. Het totale bedrag kan verdeeld worden onder verschillende projecten en activiteiten.

De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die mensen laten kennismaken met het thema armoede. De activiteiten moeten plaatsvinden in 2018 en moeten gericht zijn op het versterken van mensen in armoede en/of zich richten op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie.

Daarnaast kan ook een subsidie aangevraagd worden voor projecten die een concrete bijdrage leveren aan het bestrijden van armoede, buiten de werking van de organisatie vallen en na afloop verankerd worden in de werking. De projecten starten ten laatste op 1 september en lopen maximaal twee jaar. 

Hoe kun je een aanvraag tot subsidie indienen?

Je dient een idee in vóór 13 april 2018 aan de hand van het formulier dat je vindt op www.willebroek.be. Deze aanvraag is heel eenvoudig en je krijgt zo snel mogelijk feedback. Uiterlijk op 25 mei 2018 dien je het meer uitgebreide aanvraagformulier in voor je project of activiteit.

Formulieren stuur je naar mieke.witkamp@willebroek.be of Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek t.a.v. Mieke Witkamp.

De ingediende projecten en activiteiten zullen beoordeeld worden door een jury.  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Gemeente Willebroek

Dienst Welzijn
03 866 91 46
mieke.witkamp@willebroek.be


Start afbraak stadion De Schalk

Deze week werd gestart met de afbraak van het voormalige voetbalstadion De Schalk in Willebroek. De firma Viabuild neemt de sloop- en nivelleringswerken voor haar rekening. Met de afbraak van het stadion wordt een eerste noodzakelijke stap gezet naar een complete herwaardering van de site De Schalk.

“De afbraakwerken zullen een tweetal maanden duren. Het terrein wordt geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid zodat de ZOWI, de geïntegreerde atelierwerking van de Willebroekse vrijetijdsdiensten, deze plek opnieuw als uitvalsbasis kunnen gebruiken”, aldus schepen Tinneke Huyghe, onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening en jeugd.

Burgemeester Eddy Bevers: “Voor de verdere ontwikkeling van de site, wordt er momenteel samen met studiebureau Stramien gewerkt aan de concrete ontwerpen. Er werd wel al beslist dat in de eerste fase er een nieuwbouw zal worden opgericht die plaats biedt aan een omnisporthal, een polyvalente zaal, een jeugdhuis en ruimtes die speciaal worden ingericht voor dans en gevechtssporten. Uiteraard is er ook plaats voorzien voor een horecagelegenheid. 

De omnisporthal zal voornamelijk gericht zijn op gymnastiek, al kan de ruimte ook gebruikt worden om balsporten in te beoefenen. De polyvalente ruimte zal onder meer dienst kunnen doen als fuif-of feestzaal. Bij grotere evenementen zullen de polyvalente zaal en het jeugdhuis aan elkaar geschakeld kunnen worden. Naast de sportaccomodatie, is er op de site De Schalk ook ruimte voorzien voor de nieuwe lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang en de kribbe.

Schepen Tinneke Huyghe: “Als we rekening houden met het finetunen en goedkeuren van de plannen en het aanvragen van de nodige vergunningen, hopen we nog in de eerste helft van 2019 effectief van start te kunnen gaan met de bouw.” 

Schepen van sport Ronny Somers beaamt: “Ik ben heel blij dat de eerste stap nu effectief gezet is. Met dit project zullen we een pak meer clubs van een locatie kunnen voorzien. Meteen na de nieuwbouwfase, wordt de huidige sporthal immers grondig gerenoveerd en wordt ze uitgebreid met twee nieuwe zaaldelen.”

“Over de precieze inplanting van de verschillende clusters op de site liggen nog enkele opties op tafel. Eind april zouden de laatste knopen moeten doorgehakt zijn en zullen we de plannen met veel trots aan de Willebroekenaars presenteren”, besluit burgemeester Bevers.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dienst Vrije Tijd

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 90 11

vrijetijd@willebroek.be


BIN-Z Willebroek in de startblokken

Naar analogie met een buurtinformatienetwerk -gestoeld op een samenwerking tussen inwoners uit een bepaalde buurt, gemeente en de lokale politie- staat er nu in Willebroek een BIN-Z in de startblokken. De gemeente Willebroek, dienst preventie en lokale economie, lokale politie Mechelen-Willebroek en de handelsverenigingen van de kanaalgemeente zetten hun schouders onder het BIN-Z.

Burgemeester Eddy Bevers: “Het BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, is een samenwerkingsverband tussen zelfstandigen en lokale politie binnen onze gemeente. Bedoeling is om zo het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen. Dit alles gekoppeld aan een permanente informatie-uitwisseling tussen handelaars uit de gemeente en de politie. Voor de handelaar zijn hier geen bijkomende kosten aan verbonden.”

Voor elk BIN-Z is er een coördinator, in ons verhaal de verantwoordelijken van de handelsverenigingen. Zij zijn het vaste aanspreekpunt van de politie voor de opvolging van het BIN-Z en zij functioneren daarenboven als spreekbuis tussen politie en de leden van het BIN-Z. “De leden van dit BIN-Z engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek. Dit kan de klok rond. Op die manier kunnen onze handelaars elkaar erg snel op de hoogte brengen wanneer er bijvoorbeeld met vals geld wordt betaald of wanneer ze te maken krijgen met een wisseltruc. Ook de normale contacten met de wijkagent blijven een belangrijk medium”, aldus schepen voor lokale economie Frank Vanwelkenhuysen.

De politie van haar kant verspreidt gestructureerde BIN-berichten naar de leden van het BIN-Z wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rode en groene berichten. Rode berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid naar alle leden bij heel dringende en acute situaties onder de vorm van een gesproken boodschap op de huistelefoon en/of mobiele telefoon. Groene berichten zijn belangrijk, maar niet dringend. Ze worden verspreid via e-mail door de coördinator, op aangeven van de politie. Groene berichten zijn onder meer bedoeld om feedback te geven, preventietips te verspreiden en informatie te geven over veiligheidsfenomenen.

Veiligheid is voor iedereen anders en bestaat uit vele kleine inspanningen. Het BIN-Z brengt alvast extra veiligheid naar uw handels- of horecazaak.

 

Hoe werkt een BIN-Z?

U ziet een verdachte gedraging in uw handelszaak of in de buurt. U belt de lokale politie Mechelen-Willebroek op het nummer 015 464 464 en meldt wat u ziet.

De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt een sms-bericht of e-mail naar de leden van het BIN-Z.

 

Maak nu de klik naar meer veiligheid en registreer u gratis als BIN-Z lid via de website http://www.willebroek.be/binz.

Vergeet alvast niet om het telefoonnummer van  lokale politie in uw gsm op te slaan.

 

 Voor bijkomende informatie omtrent de werking van dit buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers en/of uw lidmaatschap kan u terecht bij de lokale politie Mechelen-Willebroek of de dienst Lokale Economie van de gemeente Willebroek.

 Politiezone Mechelen-Willebroek
015 464 464
politie@pzmewi.be

 Gemeente Willebroek (dienst Lokale Economie)
03 866 90 30
lokale.economie@willebroek.be

Burgemeester Eddy Bevers

0475 65 41 62

eddy.bevers@willebroek.be

Schepen Frank Vanwelkenhuysen

0497 26 87 69

frank.vanwelkenhuysen@willebroek.be


Willebroek past veegactie aan om propere straten te bekomen

Met zo’n 230 kilometer aan goten, is het een heel karwei om Willebroek proper en onkruidvrij te houden. Om ervoor te zorgen dat alle goten proper zijn, volgt de gemeente al vele jaren een veegplan waarbij alle straten meermaals per jaar aan bod komen.

Om het dit jaar nog beter te doen, zijn de veegplannen onder de loep genomen. “Vooral in druk bezette straten belemmeren de geparkeerde auto’s het vegen. Om de eigenaars van deze wagens te bereiken, gebruiken we zo veel mogelijk communicatiekanalen”, zegt schepen van milieu Maaike Bradt. “Dit jaar verlopen de veegacties een beetje anders dan de afgelopen jaren. Om te verzekeren dat alle goten geveegd worden, zetten we maximaal in op communicatie. We gebruiken hiervoor flyers, banners, onze website en sociale mediakanalen. Als het nodig blijkt, zullen de foutief geparkeerde voertuigen getakeld worden.”

De eerste veegronde zal plaatsvinden in de week van 19 februari 2018 ter hoogte van Molenstraat, Rosmolen, Rollierstraat, Oostdijk, Spaarzaamheidsstraat en Welvaartstraat. De gemeente vraagt bewoners en bezoekers om op te letten bij de geplaatste parkeerverbodsborden zodat een takeling vermeden kan worden.

“Als iedereen meewerkt aan een proper Willebroek door voor eigen deur te vegen of tijdens de veegactie de wagen te verplaatsen, zijn we al een grote stap vooruit om tot een onkruidvrij en proper straatbeeld te komen”, aldus schepen Bradt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 

Schepen van Milieu

Maaike Bradt

0472 64 42 49

maaike.bradt@willebroek.be


Willebroek opent eerste Repair Café

Transitie Vaartland en de gemeente Willebroek nodigen je graag uit voor het startmoment over de organisatie van het allereerste Repair Café in Willebroek op donderdag 8 februari om 20.00 uur in de Mozaïek (Appeldonkstraat 6). Het Repair Café opent zijn deuren op zondag 17 juni vanaf 14.00 uur in de Mozaïek.

Wat houdt het Repair Café in?

Je spullen laten repareren door mensen die er goed in zijn. Er iets over bijleren zodat je het in de toekomst misschien zelf kan doen. Dit alles bij een drankje en een hapje, samen met andere mensen uit de gemeente. De herstellers zijn vrijwilligers. Je betaalt de wisselstukken en verder ben je helemaal vrij om te geven wat je wil. De vrije bijdragen worden gebruikt voor het volgende Repair Café.

Wil je zelf een hersteller zijn, dan kan ook jij ons helpen op 17 juni. Fietsen, kledij, klein elektro, kleine meubels of iets anders: contacteer ons!

Ook andere talenten zijn nodig: organiseren, communiceren, coördineren, de ruimte gezellig aankleden, mensen ontvangen, ervoor zorgen dat de nodige formuliertjes ingevuld geraken, drank en hapjes voorzien: contacteer ons!

 

Kort samengevat:

 

• Donderdag 8 februari om 20.00 uur:           Startvergadering over het Willebroeks Repair Café

• Zondag 17 juni vanaf 14.00 uur:                  Opening Repair Café in Willebroek

• Elke tweede donderdag van de maand:      Transitiebijeenkomst in de Mozaïek (graag een seintje vooraf op transitievaartland@gmail.com)

 

Voel je je aangesproken? Of ken je iemand die een taak voor zijn rekening kan nemen?

Kom dan zeker langs op donderdag 8 februari of stuur ons een mailtje op samenleven@willebroek.be

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dienst Samenleven

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

03 866 91 43
samenleven@willebroek.be


Vanaf januari 2018 wordt het afval in Willebroek niet meer op vrijdag maar op maandag opgehaald.

Bekijk zeker goed de ophaalkalender die binnenkort in je brievenbus valt. Je vindt er achteraan ook een stratenlijst in terug zodat je kan nagaan tot welke zone jouw straat behoort. Je vindt de kalender nu al op de website van Ivarem.
Ook de Afvalkrant wordt rond deze periode bedeeld. Daarin vind je alle informatie over de wijzigingen. Hier kan je Afvalkrant digitaal terugvinden.
Je kan ook de gratis app Recycle! downloaden. Hiermee weet je perfect wanneer je welk afval kan aanbieden, weet je waar de dichtstbijzijnde textielcontainer of glasbol is en krijg je sorteerhulp. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android.
Bij vragen kan je steeds terecht op de gratis infolijn van Ivarem op 0800 90 441.


Uitrol fietszendertjes – nieuwe fase

 Het is zover. Na enkele maanden wachten, zijn de fietszenders geleverd. Hiermee kan de strijd tegen fietsdiefstal op innovatieve wijze worden aangegaan.

Eind vorig jaar werden de chips gelanceerd en de inwoners van politiezone Mechelen-Willebroek gingen massaal in op het aanbod om zo hun fiets te beveiligen. Het zendertje wordt ingebouwd in de fiets en via het ANPR-cameranetwerk van de politiezone kan na een eventuele diefstal de tweewieler getraceerd worden.

In februari 2017 werden de eerste fietsers uitgenodigd voor het inbouwen van de ‘chips’. Medewerkers van de dienst integrale veiligheid stonden paraat voor een woordje uitleg bij het systeem en voorzagen de eerste rijwielen van de zender. Dit alles op een discrete plaats.

Nu zijn we klaar om samen met de fietsenhandelaars een volgende fase in te gaan. 

Het grote succes van het innovatieve product in de aanpak van fietsdiefstallen heeft ervoor gezorgd dat er vertraging is ontstaan bij de volgende levering. Door het grote aantal bestellingen werden we als overheid verplicht een Europese aanbesteding uit te schrijven, met de daaraan verbonden wettelijke termijnen.

Nu de volledige procedure doorlopen is kunnen we ons opnieuw tot alle geïnteresseerden richten voor de inbouw van het fietszendertje. Wij willen ons verontschuldigen voor de vertraging die werd opgelopen. Als compensatie bieden wij onze ingeschreven bewoners graag een ‘sorrybedrag’ van 5 euro aan. Daarmee wordt de kostprijs gedeeltelijk terugbetaald.

Burgemeester Eddy Bevers: “Ik ben blij dat de inwoners van onze politiezone actief willen meewerken aan preventie en veiligheid. Het overdonderend succes van de fietszenders, is daar het bewijs van. We weten dat de aanvragers er even op hebben moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Na de verschillende testen kunnen we nu fietszenders plaatsen die kwaliteitsvol zijn en waarmee we de kans vergroten om gestolen fietsen op te sporen.”

Vanaf 19 december 2017 worden er nieuwe zenders geplaatst. De aanvragers ontvangen hiervoor allemaal via e-mail een voucher en kunnen de fietszenders laten plaatsen door de deelnemende fietsenhandelaars.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Burgemeester Eddy Bevers - 0475 65 41 62 - eddy.bevers@willebroek.be


Tijdelijk gratis parkeren op parking Schoolweg

Vanaf woensdag 9 augustus kan er tijdelijk gratis geparkeerd worden op de parking Schoolweg in Willebroek. Ook de blauwe zone aan de Schoolweg zal tijdelijk worden opgeheven.

“Met deze maatregel biedt het gemeentebestuur een oplossing voor de verhoogde parkeerdruk omwille van de werken in de Schoolweg en de omliggende straten. Bewoners en bezoekers zullen dus gratis kunnen parkeren op de parking Schoolweg zolang de werken duren. Ook in de blauwe zone langs de Schoolweg, zullen tijdens de duur van de werken geen controles plaatsvinden”, aldus schepen voor mobiliteit Luc Spiessens.

De signalisatie die de betalende en blauwe zone aangeeft, werd aangepast.


Katrien Ryserhove : Van heksen en spoken, truken en tover

Neos Willebroek voorspelt je toekomst! Of toch niet? 

Afgelopen dinsdag voorspelde witte heks Katrien Ryserhove de toekomst van onze Neos-leden en geïnteresseerden. Ze las verschillende leden hun hand, gaf uitleg bij geluks- en ongeluksgetallen en behoedde ons allen van al het kwade. Alle aanwezigen hingen aan haar lippen…tot ze op het einde van haar voordracht kleur bekende! De afwezigen hadden zeker ongelijk! Dit was een zeer boeiende en geanimeerde voordracht waar nog lang over gesproken zal worden! Op naar de volgende activiteit van Neos Willebroek! Voor meer info over onze vereniging kan u terecht bij Diana Slaets, via diana.slaets@telenet.be en op onze website www.neosvzw.be/willebroek


Ambiance tijdens het jaarlijks breugelbuffet in Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Op donderdag 25 oktober vond in Lokaal Dienstencentrum De Wilg het jaarlijks breugelbuffet plaats.

Het keukenteam van Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc zorgde voor een uitgebreid koud en warm buffet met een dessert achteraf. Tijdens het eten zorgde zangeres Gridje voor de nodige ambiance. De danslustigen zaten tijdens dit buffet niet stil en het werd een namiddag vol plezier.

De eerstvolgende feestelijke eetgelegenheden in Lokaal Dienstencentrum De Wilg zijn de kerstfeesten die plaatsvinden op woensdag- en donderdagmiddag 20 en 21 december. Inschrijven kan elektronisch via: infoLDC@willebroek.be of telefonisch via: 03 860 34 97.


Nieuwe fietsen voor de Willebroekse Tornado’s

Sinds april 2011 zijn de Tornado’s een vaste waarde in het Willebroekse straatbeeld. Gewapend met een vuilgrijper trekken ze per fiets of met een afvalverzamelkar ten strijde tegen het zwerfvuil en sluikstorten in de Willebroek. Dankzij hun inspanningen werd de gemeente al een pak netter en was er een daling in het aantal sluikstorten te merken.

Afgelopen week kregen de Tornado’s nieuwe fietsen! Vooraan werd een vuilbak gemonteerd zodat het afval snel en efficiënt kan worden opgeruimd.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Gert Aerts, De Brug, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
( 0498 93 95 29, * gert.aerts@willebroek.be

Disclaimer


Winnaar 'Lokale Helden'-wedstrijd ontvangt fiets

Op vrijdag 28 april 2017 opende de gemeente Willebroek haar toeristisch seizoen. Dit gebeurde op zes verschillende locaties in de gemeente waar enkele Lokale Helden telkens voor de nodige omkadering zorgden. Ook de Willebroekse streekproducten werden in de kijker gezet.

Bezoekers die op elke locatie een stempel verzamelden, maakten bovendien kans op een prachtige fiets. Kirsten Daenen uit Willebroek was de gelukkige die als winnaar uit de bus kwam. Afgelopen zaterdag mocht zij tijdens de Kanaalfeesten de fiets in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Eddy Bevers en schepen Maaike Bradt.


Hivro’s 17e gezinsfietstocht “Willebroek Fietst”

Gemeente Willebroek schenkt 1500 euro aan de school met het grootste aantal deelnemers

Op zondag 4 juni 2017 is de gezinsfietstocht “Willebroek Fietst” van Hivro vzw al aan haar zeventiende editie toe. Om zoveel mogelijk gezinnen op de fiets te krijgen wordt deze klassieker in samenwerking met de Willebroekse Gezinsbond en de gemeente Willebroek georganiseerd.  

Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden (8, 25 en 50 kilometer) en vijf verschillende vertrekplaatsen:

·         Centrale vertrekplaats: August Van Landeghemplein, Willebroek

·         Tisselt - Meubelen Van Den Bergh, Brielen 5

·         Blaasveld - Sint-Jorisschool, Mechelsesteenweg 226

·         Puurs - Hof Van Coolhem - Coolhemstraat 64 (enkel 25 en 50 km)

·         Londerzeel - Fitality, Blauwenhoek 78 (enkel 25 en 50 km)

De opbrengst van deze gezinsfietstocht wordt integraal geïnvesteerd in het mobiel verkeerspark van Hivro vzw. Hiermee bezoeken de vrijwilligers van Hivro vzw op regelmatige tijdstippen de verschillende scholen in de regio. Via een behendigheidsparcours leren ze de leerlingen hoe ze hun fiets onder controle kunnen houden en brengen ze hen op een leuke manier de verkeersregels bij. Hivro vzw bereidt de klassen van het zesde leerjaar ook voor op het fietsexamen dat samen met de lokale politie van Mechelen-Willebroek wordt georganiseerd.

Schepen Luc Spiessens: Wat 17 jaar geleden begon als een kleine organisatie is intussen uitgegroeid tot een volwaardige fietshappening, met naast de fietstocht ook heel wat randanimatie bij de verschillende controlepunten. Ideaal voor een gezellig dagje uit waarop je onze gemeente en de omliggende regio al fietsend kan leren kennen. Als gemeente willen we Hivro vzw ten volle steunen. Dit volledig belangeloos initiatief om onze fietsende jeugd te leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven, verdient het grootste respect. Daarom voorziet de gemeente Willebroek nog een extraatje. De school die met procentueel het grootst aantal deelnemers aan de start van deze gezinsfietstocht komt, belonen we graag met een cheque van 1.500 euro. De winnende school kan het bedrag vrij besteden aan de verkeersveiligheid in en rond hun school.”

Alle informatie over de gezinsfietstocht “Willebroek Fietst” vind je op www.gezinsfietstocht.be.


GEEN TAXUSINZAMELACTIE MEER WEGENS OVERAANBOD

IVAREM steunt al sinds 2008 de taxusinzameling ten voordele van de strijd tegen kanker via ‘Vergroot de hoop’. Met de hulp van vele inwoners zamelen we  jaar na jaar vers taxussnoeisel in via de recyclageparken. Dat taxussnoeisel bevat baccatine, een grondstof voor de aanmaak van Taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

Initiatieven zoals ‘Vergroot de hoop’ stimuleerden de afgelopen jaren de inzameling van taxussnoeisel. Door de vele inzamelacties van de afgelopen jaren is de markt van het snoeisel nu echter oververzadigd. Dit is uiteraard goed nieuws, maar zorgt er ook voor dat enkele organiserende bedrijven hun inzamelactie niet meer verderzetten.

IVAREM heeft onderzocht of zij zelf de inzamelactie kan voortzetten, maar de partners kunnen niet garanderen dat het ingezamelde taxussnoeisel zijn weg vindt naar de farmaceutische industrie. Om die reden zal er dan ook geen taxusinzamelactie meer plaatsvinden via de recyclageparken van IVAREM. Taxussnoeisel mag uiteraard nog steeds gratis naar het recyclagepark gebracht worden, maar hoort nu terug thuis bij het groenafval.

De voorbije 9 jaar hebben de inwoners van de IVAREM-gemeenten 1 654 m³ taxussnoeisel ingezameld, goed voor 1 654 chemotherapieën. In totaal konden we zo 79 531 euro schenken aan goede doelen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. IVAREM wil iedereen bedanken die gedurende al die jaren meegewerkt heeft aan dit schitterende resultaat”, aldus Rita Van den Bossche, voorzitter IVAREM.

Meer informatie: Marijke Herinckx – marijke.herinckx@ivarem.be - 015 44 84 72 – 0479 47 75 01


Denaeyer: een nieuwe buurt aan het kanaal

De verkavelingsvergunning voor de wijk op de site Denaeyer is definitief goedgekeurd. Dit betekent het startschot voor de verkoop van bouwgronden en de bouw van woningen waar in een eerste fase meer dan 100 gezinnen verwelkomd worden.
Aan het standbeeld van Louis Denaeyer aan de Mechelsesteenweg wordt de toegang gemaakt tot een nieuwe woonwijk. In deze nieuwe buurt staat de woonkwaliteit centraal. Een centraal groen plein, straten ingericht als een woonerf met bomen en gescheiden wandel en fietspaden doorheen de wijk zorgen ervoor dat het aangenaam vertoeven is. Bewoners kunnen door de wijk op een veilige manier richting het centrum van Blaasveld of de Vredesbrug fietsen en wandelen.

In een doodlopende straat aan de Zwarte Beek worden er 30 mooie half open en open bouwgronden aangeboden door Vaartland. De bouwgronden variëren in grootte tussen 275m² en 1.200 m², vertelt Lyne Herbots project ontwikkelaar van Vaartland, met een goede oriëntatie en de nodige privacy. De kopers zijn vrij in hun keuze van architect en aannemer. De makelaar Walbers Immo zal de verkoop in goede banen leiden. De verkoop start deze week.

Centraal in de wijk rondom het groene plein komen 64 sleutel op de deur woningen.
Aan de Mechelsesteenweg komen in de toekomst kleinschalige appartementsgebouwen met maximaal 3 bouwlagen. Door een verzorgde architecturale invulling krijgen deze appartementen een meerwaarde.
De werken aan de wegen en de nutsvoorzieningen beginnen in augustus 2016.

Op de www.denaeyer-willebroek.be vindt u meer informatie.

 Meer informatie kan u vinden op http://www.denaeyer-willebroek.be


Reserveren bij BKO 't ApPelboomPje kan voortaan online

Voortaan kunnen ouders een plaatsje reserveren in de buitenschoolse kinderopvang ’t ApPelboomPje via de webshop van de gemeente Willebroek. Waar de reservaties vroeger nog verliepen via papier of e-mail, kan dat nu online via de website http://webshop.willebroek.be.

Tinneke Huyghe, schepen van jeugd, legt uit: “Met dit nieuwe reservatiesysteem krijgen ouders de kans om tot op de dag zelf een plaatsje te reserveren of te annuleren. Met het vorige systeem moest je alles minstens veertien dagen op voorhand plannen. Ook voor de organisatie van de kinderopvang heeft dit vernieuwde systeem zijn voordelen. De begeleiders krijgen minder administratieve taken te verwerken en kunnen zich zo nog beter focussen op de opvang en begeleiding van de kinderen.”

Omdat de toegang tot het internet niet voor iedereen vanzelfsprekend is, wordt de mogelijkheid voorzien om tijdens de openingsuren in BKO 't ApPelboomPje zelf een reservatie in te voeren. Ook de openbare computers in de bibliotheek en in het Administratief Centrum kunnen hiervoor gebruikt worden. 

“We zijn er van overtuigd dat we met dit nieuwe systeem onze dienstverlening nog beter kunnen uitbouwen. Mochten er toch nog vragen of problemen zijn, kunnen ouders steeds contact opnemen met de medewerkers van ’t ApPelboomPje”, besluit de schepen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Organisatie Willebroek, BKO 't ApPelboomPje, Boomsesteenweg 67, 2830 Willebroek

( 03 866 35 59, * bko@willebroek.be

Organisatie Willebroek, dienst Jeugd, Opvang en Onderwijs, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

( 03 866 92 05, * jeugd@willebroek.be

Schepen van jeugd, Tinneke Huyghe

( 0486 20 62 26, * tinneke.huyghe@willebroek.be


Willebroek verhoogt premies voor isolatie van bestaande woningen

Eind 2014 ondertekende de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers samen met zes collega’s uit naburige gemeenten het Burgemeestersconvenant. Dit initiatief van de Europese Commissie is een oproep naar steden en gemeenten om mee te werken aan de Europese inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2) te verminderen.

In het kader van dit convenant besliste de Willebroekse gemeenteraad om de huidige premie voor dakisolatie uit te breiden en bovendien een extra tegemoetkoming voor gevelisolatie in het leven te roepen. Met deze maatregelen wil het gemeentebestuur de CO2-uitstoot van oudere woningen inperken.

“Deze premie komt bovenop de subsidies van de Vlaamse overheid en de energiepremies van Eandis. Met de uitbreiding van de gemeentelijke tussenkomst is Willebroek de koploper in de regio wat energiepremies betreft. We hopen dat deze premie de Willebroekenaar een duwtje in de rug kan geven om de stap te zetten naar een betere isolatie van zijn woning. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor zijn portefeuille”, aldus schepen van milieu Maaike Bradt.

Dakisolatie:

        €  1 / m² voor dakisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet met een maximum van € 250 per adres (inclusief plaatsing en BTW) indien geplaatst door een erkend aannemer;

        € 0,5 / m² voor dakisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet met een maximum van € 125 per adres (inclusief plaatsing en BTW) indien zelf geplaatst.

 

Gevelisolatie:

        € 2 / m² voor gevelisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet met een maximum van € 250 per adres (inclusief plaatsing en BTW) indien geplaatst door een erkend aannemer;

        Het moet gaan om na-isolatie van een bestaande buitenmuur.

 

Voor een gecombineerde aanvraag dak- en gevelisolatie kan de gemeentelijke premie dus oplopen tot € 500 per adres per aanvraag (of € 375 wanneer je de dakisolatie zelf plaatst).

Meer informatie over de modaliteiten en voorwaarden van deze gemeentelijke premie vind je op www.willebroek.be.Gezondheidszorg blijft verzekerd in Willebroek

 Sedert 30/06/2006 baat de Sint-Jozefkliniek de campus Willebroek als ziekenhuis uit.
Aangezien de huidige huurovereenkomst tussen het OCMW en de Sint-Jozefkliniek ten einde loopt in 2015, werd vorig jaar de mogelijkheid onderzocht door het bestuur van Sint-Jozefkliniek om het gebouw aan te kopen. In dit kader zijn de gesprekken afgerond en wordt de Sint-Jozefkliniek eigenaar van de campus Willebroek in de loop van dit jaar.

“Het bestuur van de Sint-Jozefkliniek benadrukt dat de ziekenhuiscampus Willebroek behouden blijft en dat bijgevolg de gezondheidszorg verzekerd blijft voor onze inwoners. De campus verandert dan wel van eigenaar, aan het partnerschap van de gemeente Willebroek en Sint-Jozefkliniek verandert er niets.”, aldus burgemeester Bevers.

Na de inhuizing van de campus Willebroek in de campus Bornem tegen 2018, bestaat de activiteit op campus Willebroek uit een polikliniek, een chirurgisch en internistisch daghospitaal, De campus Willebroek is ook uitgerust met een geriatrisch daghospitaal, een prikplaats voor het labo, dienst medische beeldvorming (met RX en CT), een uitgebouwde kinesitherapie-afdeling met rugschool en een operatiekwartier. De Sint-Jozefkliniek zal op deze wijze een centrale plaats blijven innemen in de gezondheidszorg voor de regio Willebroek.

Op dit moment realiseert de Sint-Jozefkliniek ook een nieuwbouwziekenhuis op de campus Bornem. De eerste fase hiervan wordt in gebruik genomen in het najaar 2016. De volledige ingebruikname volgt in 2018.

Voor verdere informatie kan u bij volgende personen terecht:

OCMW Willebroek                                                          Sint-Jozefkliniek

Mevrouw R. Van Moer                                                    Mevr. M. Schelfaut

                OCMW Voorzitter                                      Verantwoordelijke PR en Communicatie

Reinhilde.vanmoer@willebroek.be                                martine.schelfaut@sjk.be

Tel (secretariaat) 03 866 90 60                                     Tel 03 890 17 33


Nieuw in Willebroek: Leentuinen!

De Willebroekse bibliotheek is gestart met een databank voor 'leentuinen'. Wie interesse heeft om zijn tuin uit te lenen kan zich laten opnemen in een databank in de bibliotheek. En wie zin heeft om een tuin te bewerken, kan het aanbod bekijken en de voor hem of haar geschikte tuin uitkiezen. Het is een uniek project voor Vlaanderen dat gestart is uit een initiatief van de Vierde Wereldbeweging.

Het is een van de leden van ATD Vierde Wereldbeweging die met het idee kwam, om tuinen die in onbruik waren, door hen te laten activeren. Vanuit dit basisidee is de bibliotheek, de gemeente, de Vierde Wereldbeweging en de Volkshuisvesting gaan samen zitten en daaruit is de eerste databank voor leentuinen ontstaan.

Heb je een tuin, maar doe je er niets mee? Via de databank kom je in contact met Willebroekse tuiniers die van jouw tuintje (bewerkbaar en vrij toegankelijk) een vruchtbaar moestuintje kunnen maken. Heb je groene vingers, maar geen tuin? Via de databank kom jij in contact met Willebroekenaars met een ongebruikte tuin die jij mag bewerken.

Tuindeler en tuinier bespreken samen wat er met de opbrengst gebeurt. Zo wint iedereen erbij! Heb je nog vragen of interesse in het project ‘leentuinen’? Ga eens langs in de bibliotheek of neem contact op via willebroek@bibliotheek.be of 03 866 92 10.


Gaat uw zoon of dochter in het schooljaar 2014-2015 voor het eerst naar school en is hij of zij geboren in 2012? Dan gelden er een aantal regels en afspraken.
In de gemeente Willebroek moeten kleuters uit het geboortejaar 2012 zich vanaf nu best vooraf aanmelden. Dit gebeurt via www.willebroek.be/aanmelden .

Er zijn verschillende redenen waarom Willebroek voor het schooljaar 2014-2015 voor de eerste keer met dit systeem zal werken.
De schepen van Onderwijs, Tinneke Huyghe en de voorzitster van het LOP (lokaal onderwijsplatform) Katja Mampaey geven uitleg:

“Er zijn twee hoofdredenen waarom we tot deze samenwerking tussen de Organisatie Willebroek en het LOP en de onderwijsinstellingen zijn gekomen. In de eerste plaats is er de wetgeving volgens welke de scholen in Willebroek en in haar deelgemeenten moeten streven naar een grotere sociale mix. De tweede reden is het kampeergebeuren dat zich bij de inschrijvingen voor het huidige schooljaar hebben voorgedaan bij sommige scholen. We hopen dat we met dit nieuwe systeem dus verschillende doelstellingen kunnen bekomen. De bedoeling van dit aanmeldingssysteem is om de wachtrijen aan sommige scholen te vermijden, alle ouders evenveel kans te geven om hun kind(eren) in te schrijven in de school van hun keuze en op termijn te werken aan een grotere mix binnen de scholen.”

Als uw kind geboren is in 2012 dan moet u de volgende data goed in uw agenda noteren:

Aanmelden kan gebeuren tussen 10 maart en 4 april 2014. U kan de webpagina bereiken via www.willebroek.be/aanmelden .

U gaat uw kind eerst aanmelden en dan pas inschrijven! Het tijdstip waarop u gaat aanmelden speelt geen rol bij de verdere procedure. U hoeft dus niet op maandagochtend speciaal vroeg op te staan.

Voor meer tekst en uitleg kan u gaan kijken op de webpagina (www.willebroek.be/aanmelden ).
Heeft u als ouder toch nog twijfels of hebt u nog vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op met:

        de school

        of met een medewerker van het CLB

        of met de jeugddienst van de gemeente: Torenstraat 6 - 2830 Willebroek - E-mail: jeugd@willebroek.be - Tel. 03 866 92 05

        of met de deskundige van het Lokaal Overleg Platform van de regio Boom-Willebroek: Katty Kloeck – katty.kloeck@ond.vlaanderen.be Gsm: 0499 85 89 89


Extra oplaadpunt budgetmeter

Willebroek wil diensten makkelijk bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners. Getrouw aan deze filosofie openden we in januari een bijkomend oplaadpunt voor klanten met een budgetmeter. Dit nieuwe oplaadpunt bevindt zich in het administratief centrum in de Pastorijstraat.

Het vroegere oplaadpunt in het LDC De Wilg blijft bestaan.

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij klanten vooraf betalen voor de elektriciteit en/of aardgas.

Het nieuwe oplaadpunt bevindt zich op de benedenverdieping van het Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in Willebroek. Klanten kunnen zelfstandig hun kaart opladen maar kunnen, indien zij dit wensen, ook begeleiding vragen aan de balie. Het oplaadpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum:

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

9.00 – 12.30

13.30-16.00

Dinsdag

9.00 – 12.30

13.30-16.00

Woensdag

9.00 - 12u30

13.30-16.00

Donderdag

9.00 – 12.30

13.30-19.30

Vrijdag

9.00 – 12.30

 

Het oplaadpunt in het LDC, Wilgenhof 2 in Willebroek blijft eveneens bereikbaar tijdens de openingsuren van dat LDC:

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

9.00 – 11.00

13.30-16.00

Dinsdag

9.00 – 11.00

 

Woensdag

9.00 – 11.00

13.30 – 16.00

Donderdag

9.00 – 11.00

 

Vrijdag

9.00 – 11.00

13.30 - 16u00

Klanten die meer informatie wensen over de budgetmeter kunnen terecht bij Eandis, via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_budgetmeter.htm of op het nummer 078 35 35 34.

 

HOME